Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

FB_blog_08_2018_szczerek2___.png

Od kilku lat na rynku pracy obserwujemy sukcesywny wzrost mobilności pracowników. Coraz chętniej przeprowadzamy się, nie wykluczając również wyjazdów zagranicznych. Rosnąca liczba pracowników i kandydatów deklaruje chęć zdobycia nowego doświadczenia zawodowego w innym kraju. Dlaczego warto mieć w swoim CV doświadczenie międzynarodowe i jakie szanse wiążą się z zagranicznym wyjazdem? Sprawdź, co możesz zyskać.

Decyzja o podjęciu pracy za granicą najczęściej wynika z chęci skorzystania z atrakcyjnych możliwości rozwoju, uzyskania wyższego wynagrodzenia czy zrealizowania kolejnego kroku do uzyskania awansu. Zalet takiej decyzji jest jednak znacznie więcej, ponieważ przeprowadzka do innego kraju stwarza perspektywy poznania nie tylko innego stylu pracy, ale także życia.

1. Kompetencje kulturowe

Praca w międzynarodowym środowisku umożliwia nabycie kompetencji, które ułatwiają zrozumienie osób pochodzących z odmiennych kultur. Umiejętność funkcjonowania w wielo- czy międzykulturowym zespole, przekłada się na efektywną komunikację, budowanie trwałych relacji i sprawną współpracę w różnorodnym środowisku biznesowym. Warto dodać, że kompetencje kulturowe i umiejętność adaptacji do zmian są obecnie – obok inteligencji emocjonalnej – najbardziej poszukiwaną cechą u kandydatów.

2. Szlifowanie języków obcych

Praca za granicą najczęściej wiąże się z koniecznością porozumiewania się w języku innym niż rodzimy. Nie ma lepszej szansy na podwyższenie kompetencji językowych niż posługiwanie się językiem obcym przez minimum 8 godzin dziennie – nie tylko w pracy, ale również w czasie wolnym. Dłuższy pobyt za granicą pozwala nie tylko ugruntować znajomość języka biznesowego czy technicznego, ale również zyskać umiejętność prowadzenia rozmów nieformalnych, która jest niezwykle przydatna w życiu codziennym.

3. Know-how

Doświadczenie międzynarodowe bardzo często niesie za sobą dostęp do unikalnego, branżowego know-how. Pracownik otrzymuje możliwość poznania nowych praktyk biznesowych, zaawansowanych rozwiązań – również tych technologicznych – oraz szansę na intensywny rozwój kompetencji twardych. Dodatkowo, jeśli miejscem pracy jest zagraniczna centrala spółki, to mamy sposobność uczestnictwa w wielu inicjatywach we wczesnym stadium ich powstawania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku projektów międzynarodowych, które najczęściej są projektowane na poziomie centralnym, a następnie implementowane w regionalnych oddziałach.

4. Prestiż


Doświadczenie międzynarodowe niewątpliwie jest prestiżowym zapisem w CV i przyczynia się do wzrostu atrakcyjności kandydata na rynku pracy. Uwiarygadnia zdolność pracownika do funkcjonowania w różnorodnym środowisku biznesowym. Ponadto część firm posiada politykę korporacyjną, która umożliwia awans na wyższe stanowisko zarządcze tylko tym pracownikom, którzy posiadają w swojej karierze doświadczenie zdobyte poza granicami Polski.

Jeśli zastanawiasz się nad możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego poza Polską, rozważ najpierw opcje oferowane przez obecnego pracodawcę. Jest to często najłatwiejsza i najbardziej korzystna droga. Jeśli firma, w której obecnie pracujesz, nie daje takiej szansy, skup się na ofertach zewnętrznych. Pamiętaj, że doświadczenie międzynarodowe to realna korzyść dla Twojego rozwoju zawodowego, która może przyczynić się do przyspieszenia kariery.