Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Konto:
    Konto:

Kontakt dla mediów

Witamy w Centrum Mediowym Hays. Narzędzie to powstało w celu stworzenia platformy współpracy z mediami i umożliwienia nawiązania szybkiego kontaktu z ekspertami HAYS Poland ds. rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania komentarzy dotyczących sytuacji na rynku pracy, trendów w danych branżach, czy zagadnień związanych z rekrutacją oraz HR.

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
E: znowak@hays.pl