Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Global Skills Index

Global Skills Index 2016

Problem braku odpowiednich kompetencji na globalnym rynku pracy zyskuje na znaczeniu. Pracodawcom na całym świecie coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników z umiejętnościami, które są niezbędne do dalszego rozwoju organizacji. Takie wnioski płyną z raportu Hays Global Skills Index 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną wersją raportu, na której można porównać sytuację na rynkach pracy we wszystkich krajach ujętych w raporcie. 

Jak wynika z raportu przygotowanego przezGSI2016.png Hays we współpracy z instytutem badawczym Oxford Economics, światowe rynki pracy, odczuwające stały wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników, wciąż zmagają się z niedoborem talentów. Pomimo rządowych inicjatyw oraz zacieśniania się współpracy pomiędzy biznesem a szkolnictwem, problem niedopasowania dostępnych na rynku kompetencji do potrzeb pracodawców nie stracił na znaczeniu.

Automatyzacja i migracja specjalistów szansą na poprawę sytuacji

Tegoroczna, piąta edycja Hays Global Skills Index analizuje globalną mapę kompetencji oraz wyjaśnia problemy, z którymi mierzy się współczesny świat pracy. Przyglądając się warunkom gospodarczym w 33 krajach, raport analizuje wskaźniki, które decydują o sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Jak pokazuje tegoroczna publikacja, w roku 2016 problem niedoboru kompetencji na globalnym rynku pracy zyskał rangę krytyczną. W miarę poprawy sytuacji gospodarczej na świecie, narastają trudności firm z pozyskiwaniem kompetencji niezbędnych do dalszej działalności. Zdaniem Pauli Rejmer, Dyrektor Zarządzającej Expert Perm w Hays Poland, nadzieją na szybkie rozwiązanie problemu niedopasowania kwalifikacji jest postępujący rozwój technologiczny oraz migracja wysoko wykwalifikowanych pracowników.


– Mimo że często słyszymy, że nowe technologie przyczynią się do likwidacji wielu miejsc pracy, to jestem zdania, że rozwój technologiczny przyniesie globalnemu rynkowi pracy ogromne korzyści. Już teraz automatyzacja nie ogranicza się do powtarzalnych i mechanicznych zadań. Nowoczesne maszyny i oprogramowania potrafią sterować pojazdami, przygotowywać raporty roczne, diagnozować choroby i tworzyć skomplikowane modele ekonomiczne. – mówi Paula Rejmer i dodaje – Te zmiany uzupełnią braki kompetencji na świecie i stworzą miliony miejsc pracy, jednak większość z nich będzie obejmowała nieistniejące jeszcze zawody.

Jednym z zaleceń Hays jest częściowe otwarcie rynków pracy na pracowników z zagranicy, przy zdecydowanym rozgraniczeniu migracji wykwalifikowanych specjalistów od migracji masowej. Poszukiwanie i zatrudnianie profesjonalistów z innych krajów może przyczynić się do szybkiego uzupełnienia braków kadrowych na regionalnych rynkach pracy. Rządy powinny zidentyfikować zawody oraz stanowiska, które są niemożliwe lub wyjątkowo trudne do obsadzenia, a następnie ułatwić podjęcie pracy obcokrajowcom z odpowiednimi kwalifikacjami.  
  
Polski rynek pracy w raporcie


W tym roku Polska otrzymała notę 4,8, co świadczy o nieznacznej poprawie warunków na rynku pracy. Taka ocena pozycjonuje polską gospodarkę wśród krajów o rynku zrównoważonym, atrakcyjnym zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Eksperci Hays, jako czynniki tworzące w Polsce rynek pracownika, wskazują m.in. rosnącą liczbę ofert pracy oraz wysoki poziom wykształcenia aktywnych zawodowo Polaków. Choć problem niedopasowania kompetencji do potrzeb pracodawców nieznacznie stracił na znaczeniu, to trudności w rekrutacji pracowników o odpowiednich kwalifikacjach deklaruje aż ponad 40% firm. Niskie bezrobocie oraz niedobór wysoko wyspecjalizowanej kadry sprawiają, że większość organizacji odczuwa silną presję płacową, w szczególności w branży IT oraz inżynierii.

Zdaniem Pauli Rejmer, Dyrektor Zarządzającej Expert Perm w Hays Poland, solidny wzrost gospodarczy obserwowany w Polsce w połączeniu z utrzymującym się niskim poziomem bezrobocia, buduje mocne fundamenty dla dalszego rozwoju. – Obecnie kwestią kluczową staje się wspieranie transformacji w kierunku gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach i umiejętnościach. Jest to niezbędne do zbudowania konkurencyjności Polski względem najmocniejszych gospodarczo państw Unii Europejskiej. – komentuje.

Wyzwaniem dla Polskiego rynku pracy staje się sytuacja demograficzna oraz niepewność co do polityki rządu i jej wpływu na stabilność finansów publicznych. − Demografię można poprawić między innymi poprzez odpowiednią politykę imigracyjną stosowaną wobec wykwalifikowanych specjalistów i programy prorodzinne. Te działania w perspektywie czasu będą miały korzystny wpływ na problem niedoboru kompetencji, jednak nie rozwiążą go całkowicie bez dostosowania systemu edukacji do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. – dodaje Paula Rejmer.

Wcześniejsze wersje raportu