Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

ŁÓDZKI SEKTOR PRODUKCYJNY PODPORĄ LOKALNEJ GOSPODARKI

Branża produkcyjna w województwie łódzkim to sektor rynku o jednym z najwyższych odsetków zatrudnienia w regionie. Rosnące wymagania klientów przedsiębiorstw produkcyjnych sprawiają, że firmy dostosowują swoją ofertę pod kątem jakości produktów oraz kompleksowości usług, co często wiąże się z pozyskiwaniem nowych, wykwalifikowanych pracowników. Jak wynika z badania „Sektor produkcyjny – Kapitał ludzki w Łodzi”, przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Hays Poland oraz Biuro Obsługi Inwestora miasta Łodzi, wiele firm produkcyjnych zmaga się z problemem luki kompetencyjnej na lokalnym rynku pracy.

Przedsiębiorstwa z sektora prowadzące działalność w rejonie Łodzi to głównie zakłady produkujące sprzęt elektroniczny, wyposażenie domu oraz żywność. Mimo że najwięcej podmiotów, bo około siedem tysięcy, zajmuje się produkcją odzieży, to najwięcej miejsc pracy w branży produkcyjnej (ok. 18%) generują zakłady wytwarzające produkty spożywcze. Charakterystyką branży produkcyjnej jest struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach − pracownicy dzielą się na osoby pracujące bezpośrednio przy produkcji oraz kadrę specjalistyczną, inżynierską oraz administracyjną, co przekłada się na różnorodność w kwestii sposobów rekrutacji, wymagań kompetencyjnych oraz oczekiwań względem pracodawców. Wyniki badania w większości bazują na odpowiedziach specjalistów pracujących bezpośrednio w sektorze produkcyjnym.

Firmy z branży produkcyjnej, prowadzące działalność w województwie łódzkim, przy rekrutacji pracowników najczęściej zwracały uwagę na poziom wiedzy specjalistycznej, a w drugiej kolejności na znajomość języków obcych. Pracodawcy często również poszukują osób dysponujących kompetencjami miękkimi, m. in. komunikatywnością czy umiejętnością pracy w zespole. Rekrutacje, które sprawiały lokalnym przedsiębiorstwom produkcyjnym najwięcej trudności, to procesy dotyczące obsadzenia stanowisk technicznych (np. operator maszyn) oraz inżynierskich. Głównym problemem jest niewielka liczba kandydatów na lokalnym rynku pracy, spełniających powyższe kryteria, tj. z wymaganą wiedzą techniczną połączoną ze znajomością języków obcych.

Jedną z metod radzenia sobie z niedoborem odpowiednich kandydatów na rynku, jest przyjmowanie absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy nie posiadają jeszcze umiejętności koniecznych do pracy w zawodzie. Odpowiednie szkolenia teoretyczne oraz rozwijanie umiejętności praktycznych sprawiają, że od absolwentów firmy oczekują przede wszystkim gotowości do dalszej nauki i zdolności szybkiego przyswajania informacji. Trudności w pozyskiwaniu odpowiedniego personelu często niweluje współpraca z agencjami rekrutacyjnymi.

Według ankietowanych firm, najlepszą metodą poszukiwania kandydatów jest aktywne korzystanie z mediów społecznościowych typu LinkedIn czy GoldenLine oraz prowadzenie programu referencyjnego wewnątrz organizacji. Najgorzej ocenianym sposobem pozyskiwania pracowników według oceny ankietowanych jest korzystanie z pomocy urzędów pracy. Co ciekawe, jest to jednak najczęściej stosowana metoda w przypadku rekrutacji pracowników produkcyjnych.

Raport „Kapitał ludzki w Łodzi” prezentuje również lokalny sektor produkcyjny z perspektywy zarówno obecnych pracowników branży, jak i dopiero kształcących się studentów oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. Badanie dostarcza informacji na temat ich oczekiwań względem pracodawcy, benefitów pozapłacowych oraz przełożonych.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z pełną wersją raportu.

|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.