Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

3 POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO ROZWAŻYĆ KONTRAKTING

Większa elastyczność pracy, atrakcyjne zarobki, ciekawe projekty oraz równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym to podstawowe korzyści pracy kontraktowej w sektorze IT. W rezultacie, coraz większe rzesze specjalistów świadomie decydują się na kontrakting.

ROSNĄCA LICZBA KONTRAKTORÓW

Szeroka dostępność nowoczesnych technologii, działających online oraz mobilnie, tworzy wiele możliwości pracy elastycznej. Badanie przeprowadzone przez firmę informatyczną Intuit przewiduje, że w roku 2020 tradycyjne formy zatrudnienia nie będą już dominować na amerykańskim rynku pracy. 40% krajowej siły roboczej będą stanowić freelancerzy, kontraktorzy, pracownicy czasowi oraz osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin. W roku 2010 ten odsetek wynosił 25-30%.

− Rozwój firm w kierunku nowoczesnych technologii oraz infrastruktury teleinformatycznej sprawia, że organizacje z różnych sektorów rynku poszukują specjalistów IT, którzy w ramach kontraktu pracowaliby przy realizacji konkretnych projektów – mówi Mikołaj Makowski, Head of IT Contracting w Hays Poland − Kontrakting zyskuje na popularności jako preferowana forma świadczenia pracy, w dużej mierze ze względu na korzyści, jakich nie dostarcza praca na etat.

1. Elastyczność i różnorodność

Kontraktorzy mają możliwość łatwego wyboru i zmiany firm oraz zadań, nad którymi będą pracować. Dzięki temu są w stanie poznać sposób działania danej organizacji od środka i zadecydować, czy pasują do kultury organizacyjnej zanim podejmą decyzję o stałym w niej zatrudnieniu.

− Stałe miejsce pracy ogranicza mnie do wykorzystywanych w danego pracodawcy technologii.. Dlatego kontrakt jest dla mnie dobrym sposobem na zarabianie pieniędzy bez ryzyka podejmowania stałej współpracy na stanowisku niezgodnym z moją ścieżką kariery – tłumaczy jeden z kontraktorów IT, pracujący w dużej międzynarodowej firmie programistycznej.

2. Większe zarobki

Finansowy aspekt kontraktingu jest niezmiernie atrakcyjny, ponieważ firmy często są skłonne zapłacić więcej kontraktorom niż stałym pracownikom. Wynika to po części z faktu, że specjaliści świadczący pracę w oparciu o kontrakt często posiadają różnorodne doświadczenie zdobyte w wielu międzynarodowych organizacjach. − Co więcej, kontraktorzy często zatrudniani są do wysoce wyspecjalizowanych zadań lub projektów, wymagających specyficznych i rzadkich kwalifikacji, co również ma wpływ na wysokość wynagrodzenia – dodaje Mikołaj Makowski.

Poza wyższymi stawkami dziennymi, kontraktorzy zyskują również na korzystniejszym w stosunku do umów o pracę opodatkowaniu kontraktów. W niektórych krajach, osoby pracujące w oparciu o kontrakt mogą dodatkowo odliczać od podatku wydatki na podróże i utrzymanie.

3. Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

Kontraktorzy mogą pracować cały rok na kontrakcie lub angażować się w kilka mniejszych projektów, dostosowując ilość czasu wolnego do swoich potrzeb. Większe zarobki pozwalają im na wydłużenie przerw pomiędzy kontraktami, kiedy to mogą przeznaczyć swój czas na inne cele, chociażby naukę.

− Dzięki większym stawkom, niektórzy z naszych kontraktorów są w stanie zarobić roczną pensję w sześć miesięcy. Pozostałe pół roku pozostaje do ich dyspozycji – mogą poświęcić ten czas odpoczynkowi lub rozwojowi osobistemu – twierdzi Mikołaj Makowski.

CZY KONTRAKTING JEST DLA KAŻDEGO?

To, czy kontrakting sprawdzi się w indywidualnym przypadku, w dużej mierze zależy od predyspozycji i cech charakteru. Niektórym osobom niezwykle ciężko jest odnaleźć się w stale zmieniającym się środowisku. Poznawanie nowych ludzi, uczenie się procesów oraz aklimatyzacja w nieznanym otoczeniu – nieodłączne elementy każdego kontraktu – stanowią dla niektórych barierę nie do przejścia.

Kontraktorzy znajdują się pod stałą presją organizacji, oczekujących gotowości do wykonywania swoich obowiązków już od pierwszego dnia pracy. Z kolei nowi pracownicy firmy zatrudnieni na stałe, mają zazwyczaj nawet do sześciu miesięcy na wdrożenie.

− Praca w oparciu o kontrakt często jest postrzegana przez pryzmat niestabilności finansowej, który jest po części uzasadniony – mówi Mikołaj Makowski – Kontraktorzy nie mogą korzystać z płatnego urlopu lub innych benefitów oferowanych pracownikom firmy, takich jak pakiet medyczny czy program emerytalny. Z drugiej jednak strony, wyższe wynagrodzenie netto rekompensuje te niedogodności.

Wielu kandydatom podoba się niezależność względem polityki kadrowej firm i nieustannej walki o awanse, co jest jednym z kluczowych aspektów pracy w oparciu o kontrakt. – Kontraktorzy mogą skupić się na jak najlepszym wykorzystaniu umiejętności i poświęcić swoją pełną uwagę wykonywaniu zleconych zadań.

|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.