Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

50-procentowe koszty za tworzenie dzieł nie tylko dla artystów

Twoi pracownicy mogą zwiększyć zarobki korzystając z umowy o pracę z przeniesieniem praw autorskich, a firmowy budżet na wynagrodzenia nie ulegnie zmianie.

Socha_Tomasz_2.pngPraca twórcza czy samo tworzenie dzieł kojarzą się najczęściej z osobami, które są artystami, dziennikarzami, naukowcami i wykonują swoją pracę w ramach umowy o dzieło. Tymczasem warto pamiętać, że pracownicy realizujący w ramach stosunku pracy zadania innowacyjne, kreatywne, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są uprawnieni do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Pracodawca nie zwiększając budżetu płac może uzyskać dodatkowe środki na podwyższenie wynagrodzeń. Pracownicy są zadowoleni z podwyżki i wciąż mają umowę o pracę.

Jak to działa

Do utworów kwalifikują się przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Mogą być to raporty, analizy, opinie, kody IT, a nawet prezentacje, diagnozy, ekspertyzy, memoranda, protokoły. Aby osoba zatrudniona mogła zostać uznana za twórcę, należy przenieść prawa autorskie na pracodawcę do utworu stworzonego w ramach umowy o pracę, przy czym utwór musi być oryginalny, uzewnętrzniony i zarchiwizowany w dowolnej formie. Rezultatem przeniesienia majątkowych praw autorskich jest wzrost zarobków netto dla pracowników bez zwiększenia kosztów pracodawcy. Naturalnie, taka sytuacja pozytywnie wpływa na motywację osób zatrudnionych, poprawiając produktywność i innowacyjność kapitału ludzkiego firmy.

Warunki do spełnienia dla firmy

Zastosowanie takiego rozwiązania jest dla przedsiębiorstw bezpieczne, jednak ważna jest odpowiednia procedura wdrożeniowa polegająca na właściwej weryfikacji stanowisk, które kwalifikują się do objęcia 50-procentowym kosztem uzyskania przychodu. Konieczna jest także odpowiednia wycena wartości wynagrodzeń i archiwizacja informacji. W odniesieniu do zasadności prawnej rozwiązania, elementem potwierdzającym jego prawidłowość jest interpretacja ministerstwa finansów. Ponadto, uregulowania dotyczące możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku z wykonywaniem pracy twórczej są zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od momentu wejścia jej w życie, tj. 1 stycznia 1992 r. Ostatnia zmiana w tym zakresie miała miejsce w 2013 r. – od 1 stycznia 2013 r. podwyższone koszty są stosowane do kwoty 85 528 złotych przychodu, co oznacza możliwość odliczenia w ich ramach maksymalnie tylko 42 764 złotych rocznie.

Czas wdrożenia

Stworzenie struktury wynagradzania pracowników z zastosowaniem 50 proc. kosztów, w zależności od skali może trwać od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od ewentualnego wystąpienia firmy z wnioskiem o wydanie wspomnianej już interpretacji do ministerstwa finansów. Właściwe wdrożenie rozwiązania pozwala ograniczyć do minimum ewentualne koszty związane z późniejszym funkcjonowaniem tego systemu, a także zagwarantować długoletnie i efektywne funkcjonowanie w strukturze firmy.

Oszczędności

Przy niezmienionym wynagrodzeniu brutto, roczny wzrost wynagrodzenia netto z zastosowania wynagradzania z przeniesieniem majątkowych praw autorskich wynosi nawet 14 tys. zł rocznie na jednego pracownika. Przy kilkudziesięciu pracownikach objętych tą strukturą zatrudnienia są to już kwoty przekraczające 1 mln każdego roku. Prosty kalkulator ułatwiający wyliczenie oszczędności dostępny

 

 

|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.