Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Konto:
    Konto:

Przegląd płac
w Polsce

2009/2010

Opracowana przez ekspertów firmy rekrutacyjnej Hays Poland analiza wynagrodzeń w Polsce prezentuje dane o poziomie płac z przełomu 2009/2010 (IV kwartał 2009 - I kwartał 2010) na ponad 150 stanowiskach. Raport płac bazuje na kwotach oferowanych nowozatrudnionym pracownikom w najważniejszych sektorach gospodarki (dane zbierane na podstawie realizowanych przez Hays Poland projektów rekrutacyjnych).

Komentarze dotyczące sytuacji w poszczególnych branżach są dostępne po kliknięciu na jeden z poniższych linków:

 
Kryzys ekonomiczny - to określenie, które dało się słyszeć bardzo często w 2009 roku. W tym czasie w znaczna część firm poszukiwała oszczędności
czy to ze względu na szybko spadające przychody, czy w wyniku presji z centrali w odpowiedzi na pogorszenie sprzedaży na świecie. Najczęściej oznaczało to redukcję zatrudnienia, przejście na niepełne etaty i zamrożenie tworzenia nowych wakatów oraz często redukcje płac na istniejących stanowiskach. Te zjawiska miały mocny wpływ na poziomy płac oferowane przez pracodawców na przełomie 2009/2010 roku.
Choć końcówka roku 2009 przyniosła stabilizację płac, pracodawcy nauczeni trudnymi doświadczeniami spowolnienia gospodarczego, pozostają nadal ostrożni w podwyższaniu wynagrodzeń.
 
Niemniej jednak w niektórych branżach widać nieco więcej elastyczności w proponowanych wynagrodzeniach niż w początkach 2009 roku.
Zaskakująco, skutki gorszej sytuacji na rynku najbardziej odczuli pracownicy na wyższych, a tym samym najlepiej opłacanych stanowiskach: Managerowie Sprzedaży, Marketingu i PR, Zasobów Ludzkich, czy Kierownicy Projektów budownictwa kubaturowego oraz pracownicy na szczeblach zarządzania w branży logistycznej. Jest to wynikiem tendencji rynkowej związanej ze spłaszczaniem struktur zarządczych, outsourcingiem funkcji kadrowych i rekrutacyjnych oraz marketingowych i utrzymującej się nienajlepszej koniunktury w niektórych branżach.
 
Najwyższe wynagrodzenia mogą natomiast osiągnąć niezmiennie pracownicy w województwie mazowieckim, szczególnie w branży farmaceutycznej, IT, finansowej oraz budownictwa przemysłowego.
 

Sprawdź, jak kształtowały się wynagrodzenia na przełomie 2009/2010

Poniżej udostępniamy zestawienia wynagrodzeń (jako dokumenty PDF) na poszczególnych stanowiskach w danych sektorach. Po kliknięciu na link danej branży dokument PDF zostanie otwarty w nowym oknie.

Do odczytu arkuszy przeglądu płac niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Kliknij tutaj aby pobrać Adobe Acrobate Reader.

 

|