Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

55% polskich pracowników planuje zmianę pracy w 2011. Głównie specjaliści i managerowie

Aż 55% ankietowanych osób zamierza w bieżącym roku zmienić pracę, 24% być może, a jedynie 16% nie ma takich planów - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez międzynarodową firmę doradztwa personalnego HAYS Poland.
 

Działy HR czeka pracowity rok - chęć podjęcia nowej pracy deklaruje aż 43% specjalistów, 36% menedżerów oraz 11% dyrektorów i prezesów. Według badań przeprowadzonych na przełomie grudnia 2010 i stycznia 2011 przez firmę rekrutacyjną HAYS Poland, najbardziej aktywnie poszukiwać nowej posady będą osoby zatrudnione w branży produkcyjnej (ok.16%), handlu i sprzedaży (ok.13%), IT (ok.12%), finansach i księgowości (ok.10%) oraz budownictwie (ok.9%), najmniej zajmujący się prawem, architekturą, pracujący w administracji, czy służbie zdrowia i medycynie (po 1%).

wedlug_branz

„To wyraźny sygnał, iż rynek pracy odbija się” - komentuje wyniki badań Michał Młynarczyk, Dyrektor Zarządzający HAYS Poland na Europę Środkowo-Wschodnią. „W czasach dekoniunktury pracownicy bardzo ostrożnie podejmują decyzje o zmianie pracodawcy i stawiają przede wszystkim na stabilność zatrudnienia. Ożywienie w gospodarce i na rynku pracy zwiększa gotowość do podjęcia nowych wyzwań zawodowych: kandydaci odważniej spoglądają na rynek, często przeglądają oferty pracy i aplikują na dostępne stanowiska”.

Wyniki badania wskazują, iż najbardziej skłonni do zmiany posady są osoby zatrudnione w działach IT (11,5%), finansach, księgowości i ubezpieczeniach (11,1%), sprzedaży (10,1%), kadra zarządzająca (ok. 10%), pracownicy działów inżynieryjnych, konstrukcyjnych (8,5%) oraz osoby zatrudnione w działach marketingu, reklamy, PR i grafiki (5,3%). Najmniej zainteresowani zmianą pracy są specjaliści działów prawnych, administracji, szkoleń, czy też specjaliści ds. instalacji, utrzymania oraz serwisu.

wedlug_dzialow

Jak wynika z badania osoby zamierzające w tym roku zmienić pracę to głównie 30-latkowie (49% ankietowanych), osoby w wieku 25-30 lat (27%) oraz 40-latkowie (16%). Rzadziej o poszukiwaniach nowego pracodawcy myślą osoby między 20 a 25 rokiem życia (4%), a także po 50 roku życia (4%).

Przegląd w poszczególnych województwach

Badaniem zostało objętych ok. 8 tys. osób – ankietowani są zatrudnieni głównie w firmach zlokalizowanych na terenie województw mazowieckiego (24%), śląskiego (17%), małopolskiego (15%), dolnośląskiego (13%) oraz pomorskiego (7%).
Województwo małopolskie
Najbardziej zainteresowani zmianą pracy są pracownicy z woj. małopolskiego – aż 85% ankietowanych osób wyraziło chęć zmiany miejsca zatrudnienia w 2011. Największą grupę, bo aż 74% stanowią specjaliści oraz kierownicy i managerowie (ok. 14%). W tej grupie znajdują się przede wszystkim osoby pracujące w działach finansowych, księgowych i ubezpieczeniach (52%), IT (12%) oraz specjaliści i managerowie działów HR (ok. 7%).
Województwo mazowieckie
Aż 76% respondentów z woj. mazowieckiego wyraziło chęć zmiany miejsca zatrudnienia w 2011 r. Połowa z nich to osoby na stanowiskach kierowniczych i managerskich, ok. 30% stanowią specjaliści, zaś ok. 8% dyrektorzy i prezesi. Największą grupę stanowią osoby zatrudnione w działach IT (prawie 14%), sprzedaży (ok. 13%), inżynierii, konstrukcji i technologii (10%) oraz pracownicy działów marketingu, reklamy, PR i grafiki (ok. 8%).
Województwo śląskie
Nieco mniejsze zainteresowanie wykazują pracownicy zatrudnienia w firmach na terenie województwa śląskiego. Gotowość do podjęcia nowych wyzwań zawodowych deklaruje ok. 65% ankietowanych, w tym głównie osoby zatrudnione w firmach produkcyjnych (ok. 35%) oraz z branży IT (ok. 20%). Aktywne poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia rozważa głównie kadra zarządzająca (ok. 12%), managerowie działów IT oraz produkcji (ok. 10% osób z każdego z tych działów), specjaliści ds. logistyki, spedycji i dystrybucji (ok. 9%), finansów i księgowości (ok. 7%), jak również specjaliści działów marketingu i PR (6%) oraz osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości (również ok. 6%).
Województwo pomorskie
W woj. pomorskim nad zmianą pracy zastanawia się ok. 60% ankietowanych, w tym ok. 68% to specjaliści, 19% managerowie oraz 10% to dyrektorzy i prezesi. Są to przede wszystkim osoby zatrudnione w działach finansowych, księgowych, ubezpieczeniach (13%), doradztwie i konsultingu (12%), HR (10%), inżynierii i technologii (ok. 8%), logistyce, spedycji, dystrybucji (ok. 7%), produkcji oraz sprzedaży (po 6%).
Województwo dolnośląskie
Z pięciu analizowanych województw najmniej zainteresowani zmianą miejsca pracy są osoby zatrudnione w woj. dolnośląskim. Ok. 40% respondowanych z tego regionu rozważa taką zmianę, z czego 55% stanowią specjaliści, zaś 36% to kierownicy i managerowie. Najbardziej skłonni do zmiany pracy w 2011 r. są pracownicy działów IT (19%), finansowych, księgowych, ubezpieczeń (ok. 17%), inżynierii, technologii, konstrukcji (12%), kadra zarządzająca (8%), pracownicy z działów produkcji (7%) oraz projektowania i wdrażania (6%).

|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.