Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Szukaj notatki prasowe

Pokazano Wyniki 1 do 19 z 123

PŁASKIE STRUKTURY I KREATYWNOŚĆ – FIRMY ZORGANIZOWANE INACZEJ 10 Maj 2018

Tradycyjne, najczęściej występujące struktury organizacyjne zmieniają się pod wpływem nowych trendów i modeli biznesowych. Dlatego też coraz więcej firm chce zmienić swój sposób myślenia i postawić na innowacyjne podejście oraz projektowe rozwiązywanie problemów (design thinking) z wykorzystaniem metod pracy opartych na współtworzeniu i eksperymentowaniu. Oprócz lepszych wyników biznesowych ułatwia to utrzymanie ambitnych pracowników, przyciąganie nowych, ich wdrażanie oraz rozwój w organizacji. Wymaga to jednak zmiany mentalności kadry zarządzającej i – w konsekwencji – spłaszczenia struktur. W najnowszym numerze Hays Journal, praktycy HR pochylają się nad praktycznym podejściem do design thinking.

TARGI PRACY ODPOWIEDZIĄ NA NIEDOBÓR KOMPETENCJI? 24 Kwiecień 2018

Konkurencja o specjalistów posiadających umiejętności poszukiwane na rynku pracy wciąż jest bardzo duża. Oprócz wyzwania, jakim jest znalezienie kandydatów z niezbędną wiedzą ekspercką i potencjałem menedżerskim, firmy borykają się z obsadzeniem stanowisk sprzedażowych, księgowych oraz wymagających znajomości języków obcych. Jako kluczowe działania ukierunkowane na przyciąganie nowych pracowników, firmy wymieniają wzmacnianie marki pracodawcy oraz organizowanie praktyk i staży. Zwiększają również budżety rekrutacyjne, aby ich aktywność była na rynku zauważalna oraz przynosiła jak najlepsze efekty. Jednak rozwiązaniem, po które pracodawcy sięgają coraz chętniej, są targi pracy.

DRESS CODE, CZYLI INDYWIDUALIZM I WYGODA 13 Kwiecień 2018

Choć biznesowy dress code zagościł w polskich firmach wiele lat temu, to nadal budzi szereg pytań i wątpliwości. Niezmienne jest jednak przekonanie, że odpowiedni strój wpływa na profesjonalny wizerunek pracownika i firmy, którą reprezentuje. W ostatnich latach sposób ubierania się do pracy przechodził liczne modyfikacje, a na jego zmiany wpływ miały w dużej mierze oczekiwania zatrudnionych oraz sytuacja rynkowa i otoczenie biznesowe. Obecnie brak wymogu noszenia stroju biznesowego każdego dnia jest cenny dla wielu profesjonalistów, a co za tym idzie – może wpłynąć na decyzję o wyborze nowego miejsca zatrudnienia, szczególnie przez przedstawicieli najmłodszych pokoleń.

PRACOWNICY PRZYCHODZĄ DO FIRMY, ALE ODCHODZĄ OD SZEFA 28 Marzec 2018

Powszechnie znane powiedzenie, zgodnie z którym pracownik wybiera miejsce pracy biorąc pod uwagę renomę firmy, a odchodzi z powodu szefa, jest wciąż aktualne. Złe relacje z bezpośrednim przełożonym są jednym z głównych powodów, dla których profesjonaliści rozpoczynają rozważania nad zmianą pracy. W dobie konkurencji o doświadczonych i wykwalifikowanych kandydatów to dla firm wyjątkowo niekorzystna sytuacja, ponieważ niesie za sobą ryzyko utraty najlepszych pracowników. Tym bardziej, że złe zarządzanie przekłada się na morale – a co za tym idzie – także na efektywność zespołów.

PRACA MARZEŃ - DLACZEGO KANDYDACI NIE CHCĄ APLIKOWAĆ? 21 Marzec 2018

Dobra koniunktura na rynku zachęca specjalistów do zmiany pracy na ciekawszą i lepiej opłacaną. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Hays Poland – 44% pracowników bierze pod uwagę zmianę miejsca zatrudnienia w perspektywie roku. Jednak jak pokazuje doświadczenie ekspertów w rekrutacji, rozważania nad rozwojem zawodowym często nie przekładają się na podjęcie konkretnych działań. Nawet w obliczu atrakcyjnej oferty wielu specjalistów i menedżerów nie decyduje się na aplikowanie, swoją decyzję motywując nieodpowiednim momentem, brakiem pewności siebie lub faktem niespełnienia wszystkich wymagań.

EKSPERT NA OKREŚLONY CZAS - TRENDY W PRACY TYMCZASOWEJ 14 Marzec 2018

Szybki rozwój technologiczny i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy wymagają od pracodawców elastyczności w zarządzaniu pracownikami oraz dostosowywania strategii zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy. Zatrudnienie tymczasowe, do niedawna utożsamiane z pracą niewymagającą określonych kwalifikacji, coraz częściej staje się sposobem na podjęcie współpracy ze specjalistami i kadrą menedżerską. Zalety elastyczności doceniają obie strony, a brak stałego miejsca zatrudnienia dla wielu profesjonalistów staje się świadomą i przemyślaną decyzją.

FIRMY DLA POKOLEŃ – JAK PRZYCIĄGNĄĆ PRACOWNIKÓW? 28 Luty 2018

Szacuje się, że w 2020 roku – a więc już za dwa lata – w wielu firmach pracownicy będą reprezentować aż pięć pokoleń. Późniejsza emerytura i dłuższa średnia długość życia oznaczają, że przedstawiciele pokolenia Baby Boomers będą pracować razem z pokoleniami X, Y i Z oraz najbardziej dojrzałymi pracownikami, mającymi około 70 lat. Dla firm to ogromna szansa, ponieważ zatrudnienie osób w różnym wieku i posiadających odmienne doświadczenia jest niezbędne do osiągania ponadprzeciętnych wyników.

PRACA ELASTYCZNA CZY OPIEKA NAD DZIECKIEM - ŚWIADCZENIA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE 20 Luty 2018

Jak wynika z badań Hays Poland, znaczny odsetek firm doświadcza niedoboru odpowiednich kandydatów i mierzy się z trudnościami w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu pracowników. Jednocześnie zdecydowana większość organizacji dąży do jak najlepszego wykorzystania dobrej sytuacji ekonomicznej oraz koniunktury na rynku, aby zwiększyć zatrudnienie i rozbudować strukturę biznesu.

TECHNOLOGIA NA RYNKU PRACY. TRENDY NA ROK 2018. 08 Luty 2018

Świat pracy ulega ciągłym przemianom, co znacząco wpływa na zapotrzebowania kompetencyjne pracodawców, pojawianie się na rynku nowych profesji oraz sposobów, w jaki pracujemy. Czwarta rewolucja przemysłowa sprawi, że z rynku pracy będą znikać niektóre zawody, ale jednocześnie pojawią się nowe specjalizacje, wymagające określonych umiejętności i wiedzy. Zmiany technologiczne wpłyną również na oczekiwania pracodawców względem pracowników. Firmy będą poszukiwać cyfrowej biegłości, umiejętności analizy dużej ilości danych oraz wykorzystania dostępnych rozwiązań do codziennej pracy (…)

OCZEKIWANIA I KOMPETNCE NA RYNKU KANDYDATA. RAPORT PŁACOWY HAYS POLAND – IT CONTRACTING 2018 11 Styczeń 2018

Z najnowszego raportu Hays Poland wynika, że w nadchodzących miesiącach firmy będą mierzyć się z rosnącym niedoborem specjalistów IT. Dla najlepszych pracowników oznacza to atrakcyjne oferty pracy oraz wzrost wynagrodzeń. Płace rosną najszybciej w przypadku programistów zajmujących się popularnymi technologiami. Nie bez znaczenia jest również forma współpracy – specjaliści pracujący w ramach kontraktu mogą zarobić nawet o 20% więcej niż w oparciu o umowę o pracę. Jednocześnie na znaczeniu zyskują posiadane przez kandydatów umiejętności interpersonalne, które w coraz większym stopniu warunkują zainteresowanie firm.

BIURO JAKO NARZĘDZIE REKRUTACYJNE 20 Grudzień 2017

Sektor nowoczesnych usług biznesowych stał się na przestrzeni ostatnich lat jedną z największych pod względem zatrudnienia gałęzi polskiej gospodarki. Międzynarodowe firmy coraz chętniej zlecają obsługę zaawansowanych procesów centrom zlokalizowanym w Polsce. Dynamika biznesu i jego potrzeby ulegają jednak ciągłym zmianom. Wyzwaniami pozostają m.in. wybór lokalizacji dla nowych inwestycji oraz rekrutacja pracowników – podaje przewodnik stworzony z myślą o firmach z sektora nowoczesnych usług dla biznesu przez Hays Poland oraz Cushman & Wakefield, we współpracy z HB Reavis i Bene.

PROBLEM WYPALENIA ZAWODOWEGO. WYZWANIE DLA PRACODAWCÓW 13 Grudzień 2017

Pracownicy coraz częściej zmagają się z syndromem wypalenia zawodowego. Brak satysfakcji, energii i motywacji do pracy, będące standardowymi objawami wypalenia, negatywnie wpływają także na ich zdrowie i zadowolenie z życia. Trend budzi obawy pracodawców, ponieważ to w ich rękach znajdzie się odpowiedzialność za stworzenie warunków pracy, ułatwiających zachowanie zdrowej równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. W przeciwnym razie będą musieli zmierzyć się z ryzykiem utraty najlepszych pracowników i spadkiem produktywności (…)

ZBYT WYSOKIE KWALIFIKACJE. PROBLEM DOŚWIADCZONYCH PRACOWNIKÓW? 21 Listopad 2017

Dla większości firm kandydat idealny posiada odpowiednie kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Najlepiej, gdy dodatkowo dopasowuje się charakterologicznie do zespołu i wyznaje wartości propagowane przez organizację. Co jednak w sytuacji, kiedy na ofertę pracy aplikuje osoba, której kwalifikacje są zdecydowanie większe niż przewidziany zakres stanowiska?

WYZWANIA RYNKU PRACY – DEMOGRAFIA, ZATRUDNIENIE I JAKOŚĆ ŻYCIA 21 Sierpień 2017

Jednym z największych wyzwań, z jakimi polski rynek pracy zmierzy się w niedalekiej przyszłości, będzie brak pracowników – wyczerpywanie się puli kandydatów. Już teraz rekordowo niski poziom bezrobocia i wciąż malejąca grupa ludzi w wieku produkcyjnym sprawiają, że pracodawcy coraz częściej zmagają się z trudnościami z obsadzeniem wakatów, co w niektórych przypadkach może nawet zaburzyć codzienne funkcjonowanie firm. Pracodawcy oraz rządzący staną przez wyzwaniem wypracowania rozwiązań, które ułatwią firmom funkcjonującym w Polsce pozyskanie odpowiednich pracowników.

PRESJA I WYZWANIA W POGODZENIU ŻYCIA OSOBISTEGO Z ZAWODOWYM RAPORT „KOBIETY NA RYNKU PRACY 2017” 20 Czerwiec 2017

Statystycznie kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od mężczyzn. Mogą również pochwalić się wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. Pomimo pozytywnych sygnałów wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w kwestii równej pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Pracodawcy mogą skorzystać na różnorodności, ponieważ firmom przywiązującym uwagę do tej kwestii, łatwiej jest pozyskać oraz zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów.

RYNEK (WYBRANYCH) PRACOWNIKÓW 08 Czerwiec 2017

Z jednej strony rekordowo niskie bezrobocie, z drugiej – brak rąk do pracy, obserwowany przez wielu pracodawców. Nie oznacza to jednak, że w całej Polsce to pracownicy mogą dyktować warunki zatrudnienia i przebierać w ofertach pracy. Choć w niektórych branżach faktycznie funkcjonuje rynek pracownika, to jednocześnie młodzi pracownicy i kandydaci powyżej 50 roku życia wciąż narzekają na trudności ze znalezieniem pracy.

AMBICJE I NIERÓWNE SZANSE TRUDNE POŁĄCZENIE PRACY Z OBOWIĄZKAMI RODZICIELSKIMI 26 Maj 2017

Z najnowszego badania Hays Poland wynika, że najwyższe stanowiska są częściej obejmowane przez mężczyzn. Tylko nielicznym kobietom udaje się wejść do zarządów. Aż 85% respondentów wskazało, że osobą zarządzającą w ich firmie zajmuje mężczyzna. Daje to do myślenia, szczególnie w zestawieniu z danymi o strukturze zatrudnienia kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach oraz w porównaniu ze statystykami dotyczącymi wykształcenia kobiet. Przyczyną takiego stanu rzeczy nie są więc niższe kwalifikacje kobiet, lecz przeszkody, z jakimi mierzą się w pracy.

Wyniki wyszukiwania na stronie

Pokazano Wyniki 1 do 20 z 123

Kontakt dla mediów

Dziennikarzy chcących uzyskać komentarze eksperckie o rynku pracy w Polsce, prosimy o kontakt z zespołem PR.

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.