Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Konto:
    Konto:

SZUKAJ NOTATKI PRASOWE

Szukaj na stronie
Wyniki wyszukiwania na stronie
Tytuł Data
SPANISH SURVIVAL, ENGLISH SWIMMING, A EXCEL ALLELUJA I DO PRZODU!
Artykuł napisany przez HAYS Poland na temat błędów językowych jakie kandydaci piszą w swoim CV.
Praca tymczasowa w Polsce
Rynek pracy tymczasowej w Polsce nadal jest rynkiem młodym, o dużym potencjale rozwoju. Praca tymczasowa, oferty pracy w Polsce
Polska europejskim centrum wiedzy?
Polska jest coraz częściej wymieniana jako jedno z państw mających wielkie szanse stać się światowym liderem outsourcingu wyższej generacji – tzw. KPO (Knowledge Process Outsourcing). Inwestorzy dostrzegają nasz potencjał, który stanowi wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza oraz dwumilionowa rzesza ambitnych młodych Polaków zdobywających wykształcenie wyższe.
Absolwent szuka pracy
Praca oraz praktyki w okresie studiów są bardzo ważne - pokazują pracodawcy, że kandydat jest osobą aktywną, poważnie myślącą o swojej karierze i potrafiącą planować w dłuższym okresie czasu. Student odbywający praktyki w obszarze, w którym chce pracować, nie tylko łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, lecz daje wyraźny sygnał, iż wie do czego dąży w swoim życiu zawodowym.
Co piąty inżynier może mieć problem ze znalezieniem pracy
Choć ofert pracy dla inżynierów nie brakuje, specjaliści z dyplomem inżyniera mogą mieć problemy ze znalezieniem zatrudnienia, przede wszystkim ze względu na brak znajomości programów takich jak AutoCAD czy języków obcych. Według szacunków międzynarodowej firmy doradztwa personalnego HAYS Poland jedynie 15-20% specjalistów pracujących w branży budowlanej i 30% w branży energetycznej, którzy poszukują pracy mówi po angielsku, podobnie jest ze znajomością innych języków obcych.
Nowe Centrum Usług Wspólnych w stolicy
Nowe Centrum Usług Wspólnych w stolicy
Deweloperzy zaczną walczyć prowizjami?
Firmy deweloperskie być może już niedługo będą musiały zweryfikować swoje systemy wynagrodzeń, wynika z analiz międzynarodowej firmy rekrutacyjnej HAYS Poland. Nauczeni kryzysem z 2008 roku, potencjalni sprzedawcy liczą nie tylko na wysokie podstawy, ale również atrakcyjne pakiety prowizyjne oraz szerokie portfolio prestiżowych projektów.
Dla ‘łupków’ wracają do Polski?
Artykuł na temat gazu łupkowego, praca dla specjalistów oraz menadżerów w branży gaz łupkowy.
Płace menedżerów w Polsce wyrównują się
Hays Poland prezentuje wysokość płac/wynagrodzeń w Polsce na stanowiskach specjalistycznych oraz manadżerkskich w I półroczu 2011. Opracowanie obejmuje kilka branż w 4-6 województwach w Polsce. Poziom wynagrodzeń, stawki, zarobki, płace w Polsce.
Rynek pracy w małopolsce-nieruchmomości
Coraz więcej firm powraca do swoich planów inwestycyjnych, a co za tym idzie rozpoczynają poszukiwania pracowników. Rynek pracy w małopolsce w sektorze nieruchomości.
Przegląd płac w Polsce na przełomie 2009/2010
Opracowana przez ekspertów firmy rekrutacyjnej Hays Poland analiza wynagrodzeń w Polsce prezentuje dane o poziomie płac z przełomu 2009/2010 (IV kwartał 2009-I kwartał 2010) na ponad 150 stanowiskach. Raport płac bazuje na kwotach oferowanych nowozatrudnionym pracownikom w najważniejszych sektorach gospodarki (dane zbierane na podstawie realizowanych przez Hays Poland projektów rekrutacyjnych).
Outsourcing usług pracy tymczasowej
Rozpowszechnianie elastycznych form zatrudnienia w określanych branżach, czy na określone rodzaje stanowisk, przestaje być konieczne. To, że pracownicy produkcyjni często zatrudniani są przez zewnętrzne agencje pracy tymczasowej, a następnie w okresach wzmożonej produkcji oddelegowywani do danej firmy, raczej nikogo już nie zaskakuje. Korzyści płynące z „outsourcowania” zarówno procesu rekrutacyjnego, jak również procesu zarządzania i administracji dużą liczbą pracowników w sposób, który odpowiada zmiennym cyklom produkcyjnym, znacznie przekraczają koszta takiego rozwiązania.
Praca tymczasowa w Polsce
Najważniejsza i najpopularniejsza z form leasingu pracowniczego – praca tymczasowa – zgodnie z definicją oznacza sezonowe lub doraźne zatrudnienie pracowników na określony czas, często związany z wykonywaniem określonych zadań, których terminowe wykonanie nie jest możliwe przez stałych pracowników danego przedsiębiorstwa lub też powinno być wykonane pod nieobecność stałych pracowników.
Potrzeby kadrowe w branży energetycznej
Zaczynając od projektantów, poprzez kierowników projektu, kierowników budowy, na inżynierach rozruchu i serwisu kończąc, a w przypadku biogazowni dodać należy jeszcze technologów potrzebnych do monitorowania procesu biologicznego. Na każdym z tych stanowisk potrzeba ludzi odpowiednio wykształconych.
Rynek pracy: 60% więcej ofert dla marketingowców
Aż o 60% więcej niż w roku ubiegłym, wzrosła liczba projektów rekrutacyjnych skierowanych do marketingowców, szacuje międzynarodowa firma doradztwa personalnego HAYS Poland. Rośnie zapotrzebowanie na marketingowców specjalizujących się w social media, na razie tylko oni mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia.
Co motywuje polski personel medyczny do pracy zagranicą
specjaliści branży medycznej wciąż są zainteresowani ofertami pracy poza granicami naszego kraju, zaś najczęstszym powodem takiej decyzji pozostaje niezmiennie znacznie bardziej atrakcyjne wynagrodzenie proponowane na rynkach zagranicznych
Usługa IT contractingu
Ryzyko związane z bezpieczeństwem danych, brak możliwości zatrzymania praw autorskich przez zleceniodawców czy zwiększona rotacja pracowników to według pracodawców największe wady zatrudniania specjalistów IT na kontrakt, wynika z najnowszego badania międzynarodowej firmy doradztwa personalnego HAYS Poland. Zapewne dlatego aż 51% ankietowanych firm nigdy do tej pory nie zatrudniało freelancerów IT, a jedynie 15,2% będzie zatrudniać w nadchodzącym półroczu. Czy otwarcie rynku pracy w Niemczech zmieni tę sytuację?
Zawód Buyer i działy zakupów
Dotychczas na polskim rynku pracy działy zakupów charakteryzowały się bardzo małą rotacją pracowników. Wynikało to przede wszystkim z niewielkiej liczby nowych wakatów w tym obszarze biznesowym, jak również z pewnego niedowartościowania działu zakupów przez pracodawców na rynku polskim. Duża część osób pracujących „w zakupach” przyznaje, że początek pracy w tym dziale nie był świadomą decyzją, a zawodowym przypadkiem. Trudno się temu dziwić biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce, kierunki kształcące kadrę specjalistyczną w zakresie zakupów, są dopiero w powijakach. Trzeba przyznać, że pomimo braku specjalistycznych uczelni, polscy „eksperci zakupowi” cieszą się dużym uznaniem w całej Europie.
Otwarcie rynku pracy w Niemczech
Czy w związku z otwarciem nowych rynków pracy w Unii Europejskiej dnia 1 maja 2011 czeka nas drenaż polskich pracowników? Pracodawcy mogą mieć powody do obaw: 24% pracowników jest zdecydowanych na wyjazd do Niemiec, 20% do Szwajcarii i 12% do Austrii, wynika z najnowszego badania międzynarodowej firmy doradztwa personalnego HAYS Poland.
Ponad połowa polskich pracowników rozważa zmianę pracy w 2011
Działy HR czeka pracowity rok - chęć podjęcia nowej pracy deklaruje aż 43% specjalistów, 36% menedżerów oraz 11% dyrektorów i prezesów. Według badań przeprowadzonych na przełomie grudnia 2010 i stycznia 2011 przez firmę rekrutacyjną HAYS Poland, najbardziej aktywnie poszukiwać nowej posady będą osoby zatrudnione w branży produkcyjnej (ok.16%), handlu i sprzedaży (ok.13%), IT (ok.12%), finansach i księgowości (ok.10%) oraz budownictwie (ok.9%), najmniej zajmujący się prawem, architekturą, pracujący w administracji, czy służbie zdrowia i medycynie (po 1%).