Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

LUKA KOMPETENCYJNA WYZWANIEM DLA ŚWIATOWYCH RYNKÓW PRACY

Jak wynika z raportu przygotowanego przez międzynarodową firmę rekrutacyjną Hays we współpracy z Oxford Economics, światowe rynki pracy, odczuwające stały wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników, wciąż zmagają się z niedoborem talentów. Dodatkowo, widoczna jest rosnąca konkurencja firm w walce o pozyskanie najlepszych profesjonalistów, co przekłada się na wzrost wynagrodzenia oferowanego osobom dysponującym trudno dostępnymi umiejętnościami.

 

 

 

Jak wynika z raportu przygotowanego przez międzynarodową firmę rekrutacyjną Hays we współpracy z Oxford Economics, światowe rynki pracy, odczuwające stały wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników, wciąż zmagają się z niedoborem talentów. Dodatkowo, widoczna jest rosnąca konkurencja firm w walce o pozyskanie najlepszych profesjonalistów, co przekłada się na wzrost wynagrodzenia oferowanego osobom dysponującym trudno dostępnymi umiejętnościami.

Rynki pracy w świecie zmian gospodarczych

Tegoroczna, czwarta edycja Hays Global Skills Index zatytułowana „Rynki pracy w świecie zmian gospodarczych” analizuje globalną mapę kompetencji oraz wyjaśnia problemy, z którymi mierzy się współczesny świat pracy. Przyglądając się warunkom gospodarczym w 31 krajach, raport analizuje wskaźniki, które decydują o sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Światowa gospodarka jest w najlepszej od wielu lat kondycji, jednak rozwój ekonomiczny ujawnił wiele problemów globalnego rynku pracy. Największym wyzwaniem jest luka kompetencyjna, zwiększająca się przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników. Z drugiej strony, w wielu krajach obserwuje się wciąż wysoki wskaźnik bezrobocia. Zdaniem Alistaira Coxa, CEO Hays, zarówno firmy, jak i ustawodawcy powinni zwiększyć swoje wysiłki w wyeliminowanie wyzwań, z jakimi zmaga się świat pracy.

– Programy edukacyjne i szkoleniowe należy dostosować do potrzeb konkretnego rynku pracy, a ich głównym celem powinno być wykształcenie pracowników dysponujących deficytowymi umiejętnościami – mówi Alistair Cox i dodaje – Takie inicjatywy przynoszą efekty po pewnym czasie. Migracja wykwalifikowanych pracowników jest rozsądnym rozwiązaniem krótkofalowym, które szybko i efektywnie uzupełnia lukę kompetencyjną. Dlatego też rządy powinny nakreślić jasną granicę pomiędzy ogólną imigracją oraz migracją wykwalifikowanych pracowników. Ten cel może być osiągnięty poprzez wprowadzenie przyspieszonej procedury wydawania wiz dla osób dysponujących wartościowymi umiejętnościami oraz publiczne wspieranie ich mobilności.

Polski rynek pracy korzystniejszy dla pracownika

W 2015, Polska otrzymała notę 4,9, co w porównaniu do zeszłorocznego wyniku na poziomie 5,0 świadczy o nieznacznej poprawie warunków na rynku pracy. Rokroczny spadek oceny pozycjonuje polską gospodarkę wśród krajów w których funkcjonuje lub dopiero rozwija się rynek pracownika. Eksperci Hays jako czynniki tworzące taki model funkcjonowania polskiego rynku wskazują m.in. większą liczba ofert pracy oraz zmniejszenie bezrobocia strukturalnego. Z drugiej strony, o silnej pozycji pracodawców świadczą utrzymujący się wysoki wskaźnik długotrwałego bezrobocia oraz osłabienie ogólnej presji płacowej.

- Elastyczność i konkurencyjność polskiego rynku pracy dobrze służą kondycji krajowej gospodarki, dzięki czemu zmniejsza się dystans Polski względem najsilniejszych gospodarek Unii Europejskiej – mówi Michał Młynarczyk, Managing Director Hays Poland. – Pomimo rosnącej presji, by ograniczyć liczbę umów cywilno-prawnych, obecna sytuacja ekonomiczna sprzyja stosowaniu umów na czas określony i kontraktów ze względu na ich rolę w kreowaniu wzrostu gospodarczego. Obecnie głównym wyzwaniem dla Polski jest zwiększenie innowacyjności gospodarki i poprawa produktywności poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii w produkcji oraz usługach.

Metodologia badania

W raporcie Hays Global Skills Index, każde państwo objęte badaniem otrzymuje notę w skali 0-10, oceniającą profil danego rynku pracy. Ocena ta jest wynikiem analizy siedmiu nadrzędnych wskaźników określających mechanizmy działania lokalnego rynku pracy. Do wskaźników zaliczają się m.in. poziom edukacji, elastyczność rynku pracy, czy ogólna presja płacowa. Noty powyżej 5,0 świadczą, że w danym państwie funkcjonuje rynek pracy pracodawcy. Noty poniżej 5,0 świadczą o rynku, który jest atrakcyjniejszy dla pracowników niż dla firm.

|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.