Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Konto:
    Konto:

POCIĄGAJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ ŚWIATA - CZYLI PRACA W REKRUTACJI WIELKIEJ BRYTANII

W życiu za granicą chodzi o bakcyla przygody, który raz połknięty niechętnie puszcza. Pomijając aspekty ekonomiczne, powodów do wyjazdu do pracy poza granicami Polski może być wiele: nieustający kontakt z innymi językami, kulturami, zwyczajami i odmienną mentalnością, chęć rozwinięcia i poszerzenie własnych horyzontów, zrozumienie specyfiki pracy w odmiennej kulturze organizacyjnej oraz nabycie wiedzy i doświadczenia w zakresie rekrutacji w państwie, w którym sytuacja ekonomiczna pozwala na poznanie meandrów światowego biznesu oraz naukę od najlepszych.

Po wyjeździe

Peter Drucker “Ludzie rosną wraz z wymaganiami, jakie sami sobie stawiają”. W codziennym życiu różnica polega na kwestii języka, otaczającej architekturze, obyczajach, klimacie i jadłospisie. Niezależnie od tego, gdzie i jakie są – uczą życia wśród innych. Codzienne życie jest wszędzie takim samym życiem – i w Polsce, i w innym kraju. Trzeba wynająć mieszkanie, opłacić prąd i wodę, wstać rano do pracy, przygotować się do egzaminu, przeżyć porażki i sukcesy.

Co daje praca za granicą?

Pracując w rekrutacji w Wielkiej Brytanii niewątpliwie można z bliska przyjrzeć się najnowszym światowym trendom w selekcji i rekrutacji pracowników, ale – co równie ważne – poznać również szczególne znaczenie strategii w organizacji. Od tego kim są i co robią pracownicy zleży pozycja organizacji. Zarządzanie potencjałem ludzkim przebiega na wielu płaszczyznach i dotyczy różnych sfer działalności człowieka, odnosi się do intelektu, uczuć, a także emocji. Dążeniem organizacji powinno być stworzenie im takich warunków, które gwarantują pracownikom maksymalny rozwój ich zdolności i umiejętności. Szczególne miejsce w zarządzaniu zasobami ludzkimi przypada selekcji i rekrutacji pracowników. W Wielkiej Brytanii do najczęściej stosowanych metod rekrutacji należą rozmowy kwalifikacyjne (face-to-face interviews) połączone z analizą dokumentów aplikacyjnych oraz sprawdzaniem referencji. Testy osobowości, merytoryczne i sprawnościowe oraz Assessment Centres są stosowane rzadziej. Efektywność procesu selekcji i rekrutacji można zmierzyć przez zdolność firmy do zatrudniania kompetentnych ludzi. Sukces zawodowy zależy głownie od warunków pracy i atmosfery w miejscu pracy, ale przede wszystkim od aspiracji i motywacji pracownika. Życie i praca w brytyjskich korporacjach mogą nauczyć obcowania z innymi kulturami, rozumienia zachowania ludzi o odmiennych poglądach i założeniach, jak i wartościach, którymi kierują się w życiu. Przyswojenie zdobytej wiedzy i nagromadzonych doświadczeń z obszaru m.in. etyki biznesu w zakresie rekrutacji pozwala na rozwój i poszerzenie kompetencji rekrutera.

Jak odpowiednio przygotować się do wyjazdu?

Przygotowując się do wyjazdu do Wielkiej Brytanii nie zapomnijmy przygotować swojego życiorysu w języku angielskim, które nie zawiera błędów i niepoprawnych konstrukcji. Możemy znaleźć w Internecie porady jak napisać brytyjskie CV. Przed wyjazdem należy zacząć przeglądać oferty pracy i wysyłać swoje CV. Dzięki temu będziemy mieli wyobrażenie czego wymagają od nas brytyjscy pracodawcy oraz zdobędziemy doświadczenie w czytaniu i odpowiadaniu na oferty o pracę, co pozwoli nam na zorientowanie się jaka praca jest dostępna na rynku, jakie są wymagania. Następnym krokiem jest zebranie referencji, które w Wielkiej Brytanii są bardzo ważne przy szukaniu zatrudnienia. Udokumentowane doświadczenie powinno być przetłumaczone na język angielski. Referencje nie muszą być wystawione wyłącznie przez profesjonalnego pracodawcę, mogą również być przygotowane w formie zaświadczenia o odbytych praktykach czy stażach studenckich, pracy wakacyjnej etc. Zachęcam również do przetłumaczenia posiadanych dyplomów, certyfikatów czy świadectw ukończonych uczelni. Dodatkowo polecam zasięgnięcie języka z osobami już przebywającymi i pracującymi za granicą, którzy mogą udzielić nam informacji na temat formalności, które niezwłocznie muszą być spełnione po przyjeździe oraz opowiedzieć nam o realiach codziennego życia. Im więcej będziemy wiedzieć przed wyjazdem, tym bardziej będziemy mogli się skupić na naszych planach rozwoju i cieszyć się z poznawania nowego miejsca i ludzi.

Sylwia Raczyńska, Hays Poland

O AUTORCE:

Sylwia posiada ponad 8-letnie doświadczenie w branży doradztwa personalnego. W warszawskim biurze Hays pełni rolę Starszego Konsultanta w dywizji Accountancy & Finance. Przez ostatnie 8 lat Sylwia pracowała w firmach rekrutacyjnych w Warszawie, Manchesterze i w Londynie, gdzie specjalizowała się w rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie w obszarach bankowości korporacyjnej, detalicznej i prywatnej, oraz TFI zarówno w oparciu o metodologię direct, jak i executive search. Obecnie Sylwia jest odpowiedzialna za współpracę z kluczowymi firmami i skutecznie realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie w obszarze finansów, kontrolingu oraz audytu. Sylwia jest absolwentką Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

|