Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KORPORACJI

Korporacje o ugruntowanej pozycji na rynku odczuwają coraz silniejszą presję ze strony znacznie mniejszych, lecz innowacyjnych firm dysponujących świeższym spojrzeniem na biznes. Jednocześnie ambitni pracownicy korporacji pragną dalszego rozwoju oraz szansy na wdrożenie autorskich, prekursorskich pomysłów. Czy kluczem do konkurencyjności jest wspieranie ducha przedsiębiorczości wśród pracowników?

PRACOWNIK I BIZNESMEN W JEDNYM

Zdaniem ekspertów HR cytowanych w najnowszym wydaniu Hays Journal, przedsiębiorczość zyskuje na znaczeniu w strukturach firm. Staje się ona odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku, postępującą cyfryzację biznesu oraz nowoczesne technologie. Dlatego też wielu pracodawców upatruje szansy na dalszy rozwój w zwiększeniu innowacyjności biznesu poprzez wspieranie pracowników w opracowywaniu, a następnie implementacji nowatorskich rozwiązań. Trend przejawia się również w rekrutacji − innowacyjność oraz duch przedsiębiorczości stają się kryteriami branymi pod uwagę w procesie rekrutacji nowych pracowników.

Może się wydawać, że przedsiębiorcza postawa zupełnie nie wpisuje się w charakter statecznej korporacji, zarówno w kontekście jednostki, jak i całej kultury organizacyjnej. Jednak postrzeganie tej cechy zmienia się pod wpływem coraz silniejszej konkurencji w postaci zdecydowanie mniejszych, lecz bardziej innowacyjnych firm oraz start-upów, które stopniowo zmieniają układ sił w wielu branżach. Dotychczasowi liderzy na rynku są zmuszeni do rozwijania nowych usług, modeli działań i linii biznesowych. Jednocześnie wzrasta świadomość korporacji, że najbardziej innowacyjne pomysły wychodzą nie tylko od zarządu, ale również od samych pracowników.

KORZYŚCI DLA LUDZI I BIZNESU

Trend wspierania innowacji przyczynił się do powstania idei „intrapreneurship”, a więc przekonania, że pracownicy dużych organizacji obok wykonywania codziennych obowiązków mogą również rozwijać i wdrażać własne rozwiązania biznesowe, zupełnie jak pracujący na własny rachunek przedsiębiorcy. Działa to na korzyść obu stron, zarówno pracodawców, jak i pracowników. – Pielęgnowanie ducha przedsiębiorczości wśród personelu pozwala organizacjom na określenie tych elementów ich działalności, które mają potencjał do dalszego rozwoju. Co więcej, takie podejście zachęca pracowników do rozwijania i dzielenia się własnymi pomysłami, co znacznie poszerza spektrum innowacji zastosowanych w firmie. – komentuje Agnieszka Czarnecka, Manager HR Consultancy w Hays Poland.

Poza korzyściami biznesowymi, zachęcanie pracowników do innowacji ma również pozytywny wpływ na rekrutację nowych i zatrzymanie obecnych pracowników. – Gdy dajemy przedsiębiorczej jednostce szansę na realizację własnych pomysłów w strukturze firmy, to minimalizujemy ryzyko jej odejścia i jednocześnie zwiększamy zaangażowanie w pracę. Działa to również jako czynnik przyciągający kandydatów do pracy, co jest niezwykle cenne w sytuacji niedoboru talentów. – twierdzi Agnieszka Czarnecka. Jeśli innowacyjność i przedsiębiorczość wpisują się w DNA organizacji, która potrafi umiejętnie zakomunikować ten fakt kandydatom, to ułatwi to nie tylko pozyskanie odpowiednich pracowników, ale też zatrzymanie ich w strukturze.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Podejście do przedsiębiorczej innowacyjności może się różnić w zależności od branży, struktury i charakteru działalności danej firmy. Elementem łączącym wszystkie rozwiązania jest jednak stworzenie realnej kultury przedsiębiorczości, w której wszyscy pracownicy – od zarządu po asystentów − mogą swobodnie dzielić się swoimi nowatorskimi pomysłami i nadzorować proces wprowadzania ich w życie.

Kenny Ching, cytowany w Hays Journal wykładowca University College London, wymienia trzy metody motywowania pracowników do pielęgnowania swoich biznesowych kompetencji. Jedną z nich jest oficjalne włączenie działalności przedsiębiorczej do elementów podlegających ocenie okresowej pracownika. Kolejnym podejściem jest uelastycznienie pracy w sposób, który umożliwiłby korporacyjnym przedsiębiorcom przeznaczenie czasu na przygotowanie innowacyjnych rozwiązań. Ekspert wymienia również zbudowanie kultury organizacyjnej, dającej okazje do wspólnej dyskusji o pomysłach, co w żaden sposób nie wpływałoby na ocenę pracowników. Takie okazje mogą obejmować grupy projektowe, anonimowe forum dla pracowników oraz nieformalne warsztaty.

Zdaniem ekspertów, w niedalekiej przyszłości organizacje będą zmuszone do podjęcia działań i wypracowania schematów, które miałyby za zadanie wspieranie innowacyjności. Wkrótce do sukcesu w biznesie niezbędne będą dynamizm, kreatywność i otwarcie na świat. Ludzie pracujący dla tych organizacji nie będą już pracownikami, ale innowacyjnymi przedsiębiorcami – stanie się to standardem, a pracodawcy już teraz powinni się na to przygotować.

Temat przedsiębiorczości w strukturze korporacyjnej jest szerzej omówiony na łamach Hays Journal 12 – magazynu dostarczającego spostrzeżeń oraz opinii dotyczących świata pracy. Publikacja w języku angielskim jest dostępna tutaj.

|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.