Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

RAPORT PŁACOWY OIL & GAS 2015


Konkurencyjne wynagrodzenie oraz silna pozycja firmy na rynku czynnikami decydującymi o wyborze pracodawcy.

Hays wspólnie z globalnym partnerem, firmą Oil & Gas Job Search przedstawia najnowszą, szóstą edycję raportu dotyczącego rynku pracy w sektorze Oil & Gas. Prezentujemy aktualne trendy, wynagrodzenia oraz benefity pozapłacowe na rynku lokalnym i międzynarodowym. Opisujemy obecną niepokojącą sytuację na rynku paliwowym oraz sposób, w jaki może ona wpłynąć na zatrudnienie oraz płace w 2015 roku.

Raport płacowy Oil & Gas 2015 powstał w wyniku przeprowadzenia przez Hays oraz Oil & Gas Job Search badania rynku pracy Oil & Gas w 188 państwach. Wśród ankietowanych było 45.000 pracowników branży wykonujących 25 różnych zawodów. Wśród nich, 10.000 stanowili pracodawcy i menedżerowie. Raport zawiera zestawienie danych z poprzednich sześciu lat oraz prognozę na rok 2015.

W roku 2014 na światowym rynku Oil & Gas zanotowano nieznaczny wzrost wynagrodzeń wynoszący średnio 1,3%, który jednak różni się w ujęciu regionalnym i odzwierciedla kondycję branży oraz klimat polityczny w danej części świata. Dodatkowo raport wykazał, że ponad 80% ankietowanych przewidywało podwyżkę pensji w nadchodzącym 2015 roku, a 84% pracodawców pozytywnie oceniło sytuację w branży. Jako największe zagrożenie dla rynku Oil & Gas wskazano brak dobrze wykwalifikowanych pracowników (30%), niestabilność gospodarczą (24%) oraz problemy środowiskowe (15%).

Struktura zatrudnienia w sektorze Oil & Gas wskazuje na preferencję przedsiębiorców do redukowania stałych kosztów pracy poprzez kontraktowanie wyspecjalizowanych pracowników do projektów krótkookresowych. Mimo, że 11% pracodawców na 2015 rok zaplanowało zwolnienia, to aż 63% przewiduje zatrudnienie nowego personelu.

Zdaniem Bartosza Maciaszka – Team Leader Energy, Oil & Gas w Hays Poland, w 2015 roku w sektorze energetycznym Oil & Gas będziemy mieć do czynienia z wzrostem płac w kilku segmentach. „Pierwszym jest budownictwo energetyczne, drugim sektorem będzie elektroenergetyka, trzecim sprzedaż.” – tłumaczy Bartosz Maciaszek i dodaje – „Dalsza liberalizacja na rynku gazu i energii będzie powodować zapotrzebowanie na sprzedawców zarówno na rynku hurtowym (traderów), jak i osoby z doświadczeniem w sprzedaży energii lub gazu dla klienta końcowego.”

Czas, jaki upłynął od publikacji raportu Oil & Gas 2015 charakteryzuje się gwałtownymi spadkami ceny ropy naftowej i gazu. Napięcie polityczne oraz wysoka podaż surowca powodują opóźnienie lub porzucenie realizacji wielu projektów wydobywczych wartych miliardy dolarów. Jeśli trend spadkowy się utrzyma, 2015 będzie rokiem zmniejszania płac, fuzji spółek oraz zaciętej walki firm o najlepszych pracowników na rynku.

 

Polska w raporcie

Badanie przeprowadzone w Polsce, w dużym stopniu odzwierciedliło trendy panujące na światowym rynku pracy sektora Oil & Gas. Ankietowani wykazali pozytywne nastawienie do przyszłości branży oraz w większości (71%) przewidywali wzrost wynagrodzenia w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

Dla Polaków pracujących w branży Oil & Gas czynnikami decydującymi o zmianie pracodawcy są wynagrodzenie (95%) oraz renoma firmy na rynku (89%). Aż 90% respondentów wykazuje gotowość do podjęcia pracy za granicą. Te dane obrazują trend ku większej mobilności polskich pracowników Oil & Gas, spośród których tylko 8% pracowało wcześniej za granicą, co stanowi odsetek najniższy w Europie.

Wśród pracowników branży, niezmiennie najpopularniejszymi benefitami są premie (41%). Zarówno w Polsce jak i na świecie obserwuje się jednak rosnące zapotrzebowanie na pakiety medyczne (Świat- 39%, Polska – 35%). Trzecie miejsce wśród najpowszechniejszych benefitów zajmuje oferta szkoleń (27%). Możliwość rozwoju wydaje się być kluczowa w konstruowaniu ofert pracy w sektorze Oil & Gas i stanowi czynnik przyciągający potencjalnych pracowników. Dlatego też aż 84% polskich pracodawców wykazało chęć polepszenia oferty kierowanej do kandydatów poprzez poszerzenie jej o szkolenia oraz możliwość dalszego rozwoju. Badanie wykazało, że aż 38% osób pracujących na europejskim rynku Oil & Gas nie otrzymuje żadnych dodatków pozapłacowych.

W sektorze Oil & Gas nadal można zaobserwować znaczącą dysproporcję płci. W wyniku uzupełniania braków kadrowych w branży oraz podejmowania licznych inicjatyw promujących zatrudnienie kobiet, ich liczba stale rośnie. Niemniej jednak, mężczyźni wciąż stanowią zdecydowaną większość (wśród pracowników powyżej 65 roku życia aż 98%). Co ciekawe, w Polsce odsetek pań jest wyższy niż na świecie: Polska – 12%, Świat – 10%. Polski rynek pracy Oil & Gas jest dość młody, bo aż 25% pracowników należy do Pokolenia Y (osób urodzonych w latach 1983-1995).

W przeciwieństwie do globalnych wyników ankiety, badanie przeprowadzone w Polsce wykazało, że pracodawcy bardziej obawiają się niestabilnej sytuacji na rynku Oil & Gas (35%) niż niedoboru wykwalifikowanych pracowników (26%).

|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.