Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

SPÓJRZ NA SWOJĄ FIRMĘ Z SZERSZEJ PERSPEKTYWY

Przekazanie pracownikom wizji działania organizacji oraz wytłumaczenie sposobu, w jaki powinni przyczynić się do realizacji tych założeń, mogą znacznie zwiększyć ich wydajność. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby liderzy biznesu stworzyli konkretne i jasne przesłanie, które zmotywuje zespół do działania i sprawi, że idea firmy zostanie rozpowszechniona we wszystkich jej strukturach. Zdaniem Alistaira Coxa, CEO Hays, spójna, powszechnie znana wizja biznesu zainspiruje personel do działania.

„Do głównych zadań każdego lidera powinno należeć zachęcanie pracowników, aby na swoje zadania oraz role pełnione w firmie, patrzyli z szerszej perspektywy” twierdzi Cox. „Dzięki temu zauważą kontekst swojej pracy, staną się bardziej lojalni wobec pracodawcy, a działanie na rzecz wspólnego celu sprawi, że poczują się częścią jednej drużyny”. Zdaniem szefa Hays, produktywność rośnie, gdy personel jest zmotywowany i zna kierunek, w którym rozwija się ich organizacja.

Wizja firmy jest przejrzysta tylko wtedy, gdy menedżerowie rozważą wcześniej sposób jej komunikacji. Jest to niezwykle istotne, ponieważ przekaz traci na sile, jeśli wymaga dodatkowego tłumaczenia. Co więcej, niezrozumiała koncepcja nie tylko nie inspiruje, ale też szybko umyka pamięci pracowników. Aby tego uniknąć, przy tworzeniu wizji należy porzucić marketingowy slang i przemyśleć sposób jej rozpowszechniania. Inspirujący przekaz wykracza poza standardowe e-maile i obejmuje webinaria, konferencje oraz nieformalne spotkania. Zdaniem Coxa: „Każdy szef chce, aby jego personel był zaangażowany w pracę organizacji i znał wyznawane przez nią wartości. Zespoły powinny również realizować misję oraz wizję firmy, a to jest nieosiągalne, gdy jedyną formą ich propagowania jest pojedynczy e-mail. Istnieje wiele innych kanałów komunikacji, ułatwiających zrozumienie przekazu.”

Personel będzie w stanie spojrzeć na całościowy obraz firmy tylko wtedy, gdy będzie wiedział, jak pracuje każdy z działów. Taka wiedza ułatwia każdemu pracownikowi zrozumienie pełnionej przez niego indywidualnej roli w strukturze organizacji i sprawia, że każdy realizuje strategiczne cele firmy. Rozeznanie w pracy poszczególnych jednostek organizacji można zdobyć w trakcie wspólnych seminariów i prezentacji lub oddelegowując pracowników na tymczasowe „praktyki” w innym dziale. „Współpracując z innymi departamentami lub pracując na ich rzecz, personel uczy się całościowego działania firmy i wszystkich zachodzących w niej procesów” twierdzi Alistair Cox. „Zastosowanie takiego rozwiązania jest czasem trudne organizacyjnie, ale zdecydowanie się opłaca. Dzięki niemu kadra dostrzega, że działy wzajemnie się uzupełniają i każdy z zespołów jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy.”

Liderzy biznesu nieustannie koncentrują się na budowaniu strategii rozwoju firmy oraz formułowaniu perspektywicznych celów. Jednak zadaniem ich propagowania muszą dzielić się z kadrą menadżerską, która jest najlepszym dostępnym kanałem komunikacji. Uzbrojeni w umiejętności i doświadczenie, menedżerowie są gwarantem rozpowszechnienia wizji firmy we wszystkich jej strukturach. Zdaniem Alistaira Coxa: „Gdy cały personel zrozumie już ideę firmy i zacznie angażować się w pracę zgodną z jej wartościami oraz misją, organizacja ma przed sobą świetlaną przyszłość.”

|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.