Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

STAŻE ZAWODOWE: ROZWIĄZANIE PROBLEMU LUKI KOMPETENCYJNEJ I KONIEC BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODYCH?

Czy staże, bardziej od wykształcenia wyższego, przyczynią się do rozwiązania problemu luki kompetencyjnej, z którą coraz częściej zmagają się pracodawcy w Polsce? Czy praktyki zawodowe ograniczą odsetek bezrobotnych wśród młodych i wykształcą profesjonalistów dysponujących poszukiwanymi na rynku kwalifikacjami? Zdaniem ekspertów firmy rekrutacyjnej Hays, jest to strategia, którą warto rozważyć.

− Na całym świecie, przyuczanie do zawodu jest coraz częściej postrzegane jako atrakcyjna forma współpracy zarówno przez pracodawców, jak i młodych ludzi wkraczających na rynek – mówi Tomasz Borowiecki, Hays Talent Solutions Director w Hays Poland i dodaje – Mimo że przeważa opinia, według której niedobór talentów na rynku jest efektem niedopasowania programów nauczania do potrzeb rynku, to pojawiają się głosy, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą firmy, które stopniowo przerzuciły odpowiedzialność kształcenia pracowników na instytucje szkolnictwa wyższego.

Programy rozwoju zawodowego przygotowywane we współpracy przedsiębiorstw z uczelniami zyskują na popularności szczególnie w branżach technicznych oraz usługowych. Zdaniem Tomasza Borowieckiego, zajęcia teoretyczne połączone z praktykami w siedzibie firmy są rozwiązaniem, które daje absolwentowi przewagę przy szukaniu pracy. – W Polsce, branżą która z sukcesem pozyskuje młode talenty dzięki przyuczaniu do zawodu jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Podczas gdy liczba polskich centrów SSC/BPO rośnie, wzrasta również zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin, m.in. finansów, obsługi klienta czy HR. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania procesów biznesowych obsługiwanych w Polsce, można wywnioskować, że celem praktyk w sektorze jest wykształcenie jedynie wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Przygotowanie stażystów do pracy w wyspecjalizowanej branży, borykającej się z niedoborem odpowiednich pracowników, jest dla nich ogromną szansą. Firmy coraz chętniej nawiązują współpracę z osobami, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji, i przekazują im wiedzę konieczną do pracy w zawodzie. Po zakończeniu stażu czy praktyk, przedsiębiorcy zyskują profesjonalistę gotowego do samodzielnej pracy. – Firmy, które już teraz mają w swojej ofercie odpowiednio skonstruowany program praktyk i szkoleń, w przyszłości będą napotykały mniej problemów z luką kompetencyjną w strukturze organizacji – mówi Tomasz Borowiecki.

Należy jednak pamiętać, że staże są również korzystnym rozwiązaniem dla osób poszukujących pracy. – Praktyki zawodowe dostarczają solidnych podstaw do pracy w wybranym, wysoko wyspecjalizowanym zawodzie, ale są też sposobem na rozwinięcie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. – dodaje Tomasz Borowiecki.


|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.