Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

STRATEGIA CIĘCIA KOSZTÓW – ZATRUDNIENIA W BRANŻY OIL & GAS WSTRZYMANE

Hays Oil & Gas Global Job Index to kwartalny wskaźnik obrazujący sytuację na rynku pracy branży Oil & Gas oraz przedstawiający czynniki wpływające na zatrudnienie w poszczególnych regionach świata. Pierwszy kwartał każdego roku jest tradycyjnie okresem wzrostu zatrudnienia, następującym po spowolnieniu związanym z okresem świątecznym. Jednak z powodu trudnej sytuacji na rynku paliwowym, pierwszy kwartał 2015 (Q1 2015) nie odzwierciedla tego trendu.

Inicjatywa monitorowania sytuacji w branży Oil & Gas została zapoczątkowana przez Hays w październiku 2010 roku, kiedy dla wskaźnika przyjęto wartość 1. Od tej pory jest on punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych kwartałów. Hays Oil & Gas Global Job Index odnotowuje liczbę ofert pracy zamieszczanych na największych światowych portalach pracy związanych z branżą Oil & Gas. W pierwszym kwartale 2015 roku, wskaźnik obniżył się z wartości 1,16 do 0,95, co obrazuje 28-procentowy spadek w stosunku do grudnia 2014 i 42-procentowy spadek w przeciągu roku.

Spadek koniunktury na rynku paliwowym zaczął wpływać na plany przedsiębiorców. W regionach silnie związanych z sektorem paliwowym, firmy eksploatacyjne oraz usługowe wprowadzają strategię cięcia kosztów, aby utrzymać się na rynku.

„Wyczekiwany wzrost ceny ropy naftowej wciąż nie nastąpił, więc branża zaczyna przyzwyczajać się do nowych warunków finansowych. Wprowadzenie w firmach polityki ograniczenia wydatków będzie miało wpływ na zatrudnienie nowych pracowników. Jednak decyzje podejmowane teraz, będą kształtować przyszły rynek pracy. Dlatego też pracodawcy powinni wypracować konkretną strategię zatrudniania, aby nie dopuścić w przyszłości do niedoboru wykwalifikowanych pracowników” twierdzi Bartosz Maciaszek, Team Leader Energy, Oil&Gas w Hays Poland. „Są jednak regiony na których obserwuje się zwiększoną aktywność na rynku pracy. Wyniki Azji i Bliskiego Wschodu pokazują wzrost w liczbie zatrudnienia w porównaniu z poprzednim kwartałem. Mimo to, w porównaniu z Q1 2014 odnotowuje się spadek.”

Trendy w regionach

Hays Oil & Gas Global Job Index pokazuje trendy w branży nie tylko w ujęciu globalnym, ale też przedstawia liczbę ofert pracy, zamieszczanych co miesiąc w poszczególnych regionach. Z wyników zebranych na przestrzeni pierwszego kwartału 2015 roku w poszczególnych strefach, można wyciągnąć następujące wnioski:

  

Ameryka północna

 Branża Oil & Gas zaczyna w pełni odczuwać skutki niskich cen paliw, co objawia się wstrzymaniem lub ograniczeniem realizacji nowych projektów wymagających dużych nakładów finansowych. Wskaźnik dla tego regionu spadł w przeciągu ostatniego kwartału z 1,11 w styczniu do 0,96 w marcu. Z drugiej strony, do inwestycji związanych z wydobyciem gazu LNG na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, wciąż zatrudniani są utalentowani fachowcy. Ich zadaniem będzie wprowadzenie projektów w fazę wydobycia.

 

Ameryka południowa

 Decyzja OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową) o utrzymaniu produkcji paliwa na niezmiennym poziomie, uderzyła w południowoamerykańską gospodarkę, a w szczególności w Wenezuelę. To oraz afera korupcyjna w brazylijskim Petrobrasie zahamowały wzrost na rynku pracy. Przeprowadzenie kolejnych reform energetycznych w Meksyku oraz zapowiedź przetargu Round One, mogą mieć pozytywny wpływ na wartość wskaźnika w trzecim kwartale 2015 roku.

 

Europa

 Koszt wydobycia ropy na Morzu Północnym oraz małe zainteresowanie szczelinowaniem i wydobyciem gazu z łupków negatywnie wpłynęły na rynek pracy w sektorze Oil & Gas. Q1 2015 zamknął się ze wskaźnikiem o niskiej wartości 0,67.

 

Wspólnota niepodległych państw

 Zachodnie sankcje oraz spadek cen ropy naftowej sprawiły, że wskaźnik dla tego regionu spadł do rekordowo niskiej wartości 0,56. Rosja, która jest państwem w dużej mierze zależnym od eksportu ropy i gazu, obecnie szuka inwestorów oraz wykwalifikowanego personelu w Azji, a w szczególności w Chinach.

 

Bliski wschód

 Firmy takie jak Saudi Aramco zatrudniają pracowników z Zachodu, posiadających niekonwencjonalne doświadczenie pracy przy projektach infrastrukturalnych. Te działania ustabilizowały wskaźnik dla regionu i taka sytuacja na rynku pracy powinna się utrzymać w drugim i trzecim kwartale. Wciąż jednak jest zbyt wcześnie na stwierdzenie, że wskaźnik powróci do wartości osiągniętych w roku 2014.

 

Afryka

 Wzrastające koszty produkcji oraz spadek cen ropy spowodowały wstrzymanie planów zatrudnienia nowych pracowników, co wpłynęło na spadek wskaźnika poniżej wartości zanotowanej w pierwszym kwartale 2011 roku. Szacuje się, że Afryka reprezentuje obecnie 15% światowych nakładów przeznaczanych na wydobycie morskie (offshore). Ten odsetek wzrósł o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponieważ zagrożenie wirusa Ebola spada, oczekiwany jest wzrost wskaźnika w tym roku. Mimo to, osiągnięcie zeszłorocznych poziomów wydaje się być mało prawdopodobne.

 

Azja

 Pierwszy kwartał w Azji zakończył się wynikami lepszymi niż w innych regionach. Wskaźnik ruchu na rynku pracy branży Oil & Gas wzrósł z 1,64 do 1,85. Taki stan rzeczy może być spowodowany specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem w projektowaniu i budowie morskich konstrukcji wydobywczych. Firmy, które są w trakcie realizacji projektów konstrukcyjnych, przeznaczyły już na nie niezbędne nakłady finansowe. Dlatego też nie przewiduje się w najbliższym czasie wzrostu liczby potencjalnych zatrudnień.

 

Australia

 Projekty związane z wydobyciem gazu LNG przechodzą z fazy projektowej i konstrukcyjnej w fazę operacyjną, co powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na nowych pracowników. Zostało to odzwierciedlone przez wskaźnik, który zanotował spadek w ostatnich czterech kwartałach, z krótkim wzrostem w maju 2014 roku.

  

Hays Oil & Gas Global Job Index

 Wskaźnik dostarcza informacji na temat liczby ofert pracy zamieszczanych w każdym miesiącu na największych portalach pracy związanych z sektorem paliwowym. Dane są opracowywane przez zespół analityków i researcherów, którzy następnie zestawiają je w ujęciu regionalnym.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Hays Oil & Gas Global Index.

 

|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.