Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

WZROST ZAPORZEBOWANIA NA INŻYNIERÓW W WIELKOPOLSCE ZMUSZA FIRMY PRODUKCYJNE DO REKRUTACJI W INNYCH REGIONACH

Pracodawcy zmagają się z trudnościami w rekrutacji pracowników produkcyjnych z wiedzą techniczną i doświadczeniem oraz specjalistów z językiem angielskim – takie wnioski płyną z raportu „Kapitał ludzki w Wielkopolsce. Sektor produkcyjny”, przygotowanego przez agencję doradztwa personalnego Hays Poland, Centrum Obsługi Inwestora, działające przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Urząd Miasta Poznania . Pracownicy odpowiadali na pytania dotyczące przede wszystkim kluczowych czynników przy wyborze pracodawcy, oczekiwanych benefitów oraz preferencji wobec przełożonego.

Jak wynika z raportu, firmom z sektora produkcyjnego najwięcej problemów przysparza rekrutacja inżynierów posiadających zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie w konkretnej specjalizacji. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że w regionie brakuje osób, których kompetencje zawodowe wpisywałyby się w oczekiwania pracodawcy. W rezultacie, wiele firm poszukuje pracowników poza regionem lub zatrudnia osoby, które nie dysponują wymaganymi kwalifikacjami. Zdaniem Agnieszki Tarko, Team Leadera w Hays Poland, od takich kandydatów pracodawcy oczekują więc predyspozycji do nabycia odpowiednich kompetencji w trakcie programu szkoleń. – Firmy produkcyjne objęte badaniem wśród swoich oczekiwań względem kandydatów najczęściej kładły nacisk na kompetencje twarde, obejmujące głównie wiedzę merytoryczną z zakresu branży działalności przedsiębiorstwa. Zazwyczaj dotyczy to znajomości konkretnych programów zarządzania produkcją lub umiejętności obsługi maszyn i urządzeń. W przypadku stanowisk specjalistycznych czy menedżerskich, jedną z kluczowych kompetencji jest zazwyczaj znajomość języka angielskiego.

Realizując wywiady bezpośrednie, konsultanci Hays mieli możliwość przyjrzeć się z bliska przedsiębiorstwom o zróżnicowanej strukturze i kapitale pochodzenia. Badanie jednoznacznie wskazuje, że zakłady zlokalizowane w regionie są nastawione na rozwój, który jest uzależniony od możliwości naboru i rozwoju kadr. Obecnie, aż 75% firm produkcyjnych w Wielkopolsce, poszukując wyspecjalizowanych pracowników korzysta z usług agencji rekrutacyjnych. Problem niedoborów kadrowych jest również częściowo rozwiązywany poprzez ofertę skierowaną do studentów - programy praktyk i staże, organizowane przez trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorstw. Konieczność szukania pracowników na uczelniach wyższych sprawia, że pracodawcy z sektora produkcyjnego są zmuszeni dostosowywać swoją ofertę do oczekiwań osób wchodzących na rynek pracy.

Analiza odpowiedzi udzielonych przez poznańskich studentów wskazuje na kontynuację ogólnego trendu zaobserwowanego ostatnimi czasy w Polsce – głównym determinantem wyboru pracodawcy pozostaje oferowane wynagrodzenie i benefity (87% ankietowanych). Niemniej, na wybór pracodawcy ma również ogromny wpływ stanowisko odpowiadające kompetencjom – takiej odpowiedzi udzieliło 70% respondentów. − Dla studentów i młodych absolwentów niezmiernie ważna jest oferta szkoleń i możliwości rozwoju kariery w ramach danej organizacji. Jestem zdania, że to właśnie tym aspektom firmy produkcyjne będą musiały poświęcać coraz więcej uwagi – twierdzi Agnieszka Tarko.

Pełne wersje raportów są dostępne na stronach internetowych Hays Poland.

|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.