Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Baza wiedzy

Kontakt dla mediów

Paulina Łukaszuk
Communications Manager
M: +48 661 610 554
E: lukaszuk@hays.pl

Zofia Nowak
PR Specialist
T: +48 22 584 5673
E: znowak@hays.pl 

ZESPOŁOWO CZY INDYWIDUALNIE? KOGO POWINNI WSPIERAĆ PRACODAWCY

Niewątpliwie wybitne talenty wymagają szczególnej opieki pracodawcy. Niemniej należy postawić sobie pytanie, czy wspieranie rozwoju pozostałych pracowników nie jest lepszą strategią na poprawę wyników firmy? Skoncentrowanie działań na wybitnych pracownikach może przynieść skutki w postaci spektakularnych pojedynczych osiągnięć, ale wielu specjalistów uważa, iż wspieranie większości pracowników, uzyskujących przeciętne efekty jest dużo bardziej efektywną inwestycją, ze względu na długofalową, stopniową poprawę wyników.

Praca zespołowa na stałe zagościła w świadomości pracodawców stając się praktyką w codziennej działalności polskich firm. Beata Preis-Hryniewicz, HR Manager w Hays Poland uważa, że problemem bywa natomiast brak umiejętności pracy grupowej u samych pracowników. „Wielu z nich jest przekonanych, że jedyną właściwą rolą jest bycie liderem. W sytuacji, gdy wszyscy członkowie zespołu chcą nim kierować, osiągane efekty są zdecydowanie gorsze niż, gdyby każdy z nich pracował osobno. Dodatkowo, określenie poziomu osiągnięć, które uważamy za ponadprzeciętne jest czasem dużym wyzwaniem - niekiedy trudno zróżnicować średnie i wysokie wyniki. Wielu przeciętnych pracowników nie rozwija się nie z powodu braku potencjału, tylko dlatego, że ich zdolni koledzy nie dzielą się informacjami, które pozwoliłyby podnieść poziom osiąganych wyników” – mówi Beata Preis-Hryniewicz.

Kolejnym problemem jest postawa kierowników liniowych, którym zdarza się promować najlepszych pracowników, niezależnie od ich rzeczywistego wkładu w rozwój wartości firmy. Pracodawcy powinni zastanowić się nad potrzebą szkoleń pracowników z zasad pracy grupowej, gdyż tylko efektywne współdziałanie uwalnia pełen potencjał tej metody. Ważne jest również, żeby studenci już w trakcie zajęć na uczelni ćwiczyli pracę grupową. Zdarza się, że pracodawcy rezygnują z zatrudnienia pracowników z powodu braku kompetencji miękkich, w tym umiejętności działania w zespole, mimo posiadanego przez nich wysokiego poziomu wiedzy wymaganej na danym stanowisku.

|

Archiwum prasowe

Zapoznaj się z notatkami prasowymi, artykułami oraz wywiadami mediowymi HAYS Poland z ubiegłych lat.

Archiwum TV/Radio

Zobacz wywiady udzielone dla mediów z ekspertami HAYS Poland nt. trendów oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.