Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Konto:
    Konto:

Certyfikat Rzetelności

Program Rzetelna Firma

Hays PoRzetelna firma logoland znalazła się w gronie firm wyróżnionych Certyfikatem Rzetelności inicjatywą Rzetelnej Firmy.

Program RZETELNA Firma powstał z myślą o firmach, które chcą pokazać, że działają zgodnie z zasadami etyki w biznesie. Celem programu jest wspieranie przedsiębiorstw, biorących w nim udział, w budowaniu reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji.

Uczestnicy programu RZETELNA Firma mogą posługiwać się Certyfikatem Rzetelności, czyli najbardziej aktualną informacją o solidności i wypłacalności firmy. Program rekomendowany jest przez Krajowy Rejestr Długów.

Certyfikat Rzetelności to świadectwo wiarygodności, transparentności i rzetelności płatniczej danej firmy. Certyfikat Hays Poland dostępny jest tutaj.