Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
 1. Konto:
  Konto:

Interim Management

Firma rekrutacyjna HAYS Poland, dzięki usłudze pracy czasowej daje możliwość dostosowywania poziomu zatrudnienia do unikatowych potrzeb kadrowych w Państwa firmie, głównie w okresie wzmożonego zapotrzebowania na specjalistyczny personel.
Przekazanie na zewnątrz zarządzania pracownikami, którzy będą zatrudniani przez HAYS to wymierne korzyści: oszczędność czasu, niższe koszty obsługi, elastyczność w obsadzaniu stanowisk.

Rozwiązanie zarezerwowane dla kadry menedżerskiej i konsultantów potrzebnych w firmie na do wykonania ściśle określonego zadania wymagającego specyficznych kwalifikacji. Właściwa dywizja Hays dobierze i zatrudni spójną grupę menedżerów a następnie oddeleguje ją do zrealizowania określonego zadania w Państwa Firmie. 
 
Przykładowe zadania dla Interim Managera:
 • Restrukturyzacja całości lub wybranych obszarów firmy
 • Diagnoza i zmiana kultury organizacyjnej
 • Optymalizacja kosztów wybranych działów
 • Ocena ryzyka finansowego i analiza rentowności projektów
 • Wprowadzanie w życie niepopularnych zmian biznesowo niezbędnych dla Firmy

Korzyści dla Państwa Firmy:
 • Import know-how bez szkoleń, wdrażania, odpraw
 • Obiektywne, świeże spojrzenie na strukturę organizacyjną i problemy wewnętrzne
 • Niezależność od nieformalnych nacisków współpracowników, lokalnych społeczności itp.
 • Faktura za realnie przepracowany czas przez naszego menedżera / konsultanta


HAYS Poland, w ramach świadczenia powyższych usług, jest prawnie zobowiązany do:
 • Przekazywania informacji dotyczących zasad współpracy z HAYS
 • Zawierania umów o pracę z osobami delegowanymi do pracy
 • Prowadzenia pełnej dokumentacji personalnej pracowników
 • Dokonywania wypłat wynagrodzeń dla pracowników
 • Sporządzania przelewów bankowych dla ZUS, Urzędów Skarbowych i innych
 • Naliczania i pobierania składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Wydawania stosownych zaświadczeń
 • Rejestracji pracowników w ZUS
 • Ewidencji zwolnień lekarskich
 • Rozliczania i ewidencji absencji