2 WWW_Top_Employer_STL

Hays Poland wspólnie z Harvard Business Review Polska zapraszają do udziału w wydarzeniu roku mającym na celu wyłonienie najlepszego pracodawcy 2013 w opinii kadry menedżerskiej - Top Employer for Top Management.

W prowadzeniu biznesu kluczową rolę odgrywa kadra menedżerska. Zbudowanie doświadczonego zespołu to wyzwanie dla firm, które mają aspiracje bycia liderami w swoich sektorach.

Dlatego Harvard Business Review Polska, wspólnie z firmą doradztwa personalnego Hays Poland od czerwca do sierpnia 2013 roku przeprowadził badanie, którego celem jest wskazanie czynników wpływających na kształtowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy oraz innych aspektów, które czynią wybrane firmy atrakcyjnym miejscem do pracy, właśnie dla top menedżerów. Pomimo dostępnych rankingów określających istotne czynniki oraz preferowanych pracodawców, nikt do tej pory nie pokusił się, o zdiagnozowanie zagadnienia w odniesieniu tylko do kadry menedżerskiej, a przecież inne są aspekty motywujące na najniższych oraz na najwyższych szczeblach organizacji.

Badanie koncentruje się również na aspektach motywacyjnych w podziale na płeć respondentów. Ten aspekt wydaje się szczególnie istotny biorąc pod uwagę rosnące znaczenie parytetów oraz dywersyfikacji zarządów.  Ponadto badaniem zostali objęci menedżerowie reprezentujący różne linie biznesu, w tym członkowie zarządu.