Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

wynagrodzenia w Polsce
I półrocze 2011

Produkcja, logistyka, zakupy

W sektorze produkcji w pierwszym kwartale 2011 porównując z analogicznym okresem 2010 nie nastąpiły znaczące zmiany w wynagrodzeniach w obszarze średniego i wyższego szczebla stanowisk produkcyjnych, zakupów i logistyki. Zdarzają się projekty rekrutacyjne ze zwiększonym budżetem przeznaczonym na dane stanowisko, są to jednak sytuacje jednostkowe, związane bardziej ze specyficznymi wymaganiami, lokalizacją miejsca pracy i innymi uwarunkowaniami rynkowymi.

Zauważalny jest natomiast wzrost rekrutacji w obszarach produkcji, zakupów i logistyki, co w dalszej perspektywie może mieć wpływ na zmiany oczekiwań Kandydatów. Część z nowych wakatów to stanowiska nowotworzone, część natomiast wynika z odmrożenia wcześniej wstrzymanych projektów (np. na Project Managerów, Inżynierów Projektu, Inżynierów ds. nowych uruchomień itp.).
Wzrasta ilość nowych stanowisk w obszarze zakupów. Działy zakupów zaczęły być bardziej doceniane przez pracodawców, którzy zauważyli, że dobry „Buyer” (Kupiec) potrafi wprowadzić duże oszczędności w organizacji. Dodatkowym obszarem zwiększonego zapotrzebowania na pracowników jest Logistyka, w której po okresie spowolnienia, pracodawcy częściej i chętniej rekrutują.
Wraz ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą, widać znaczne ożywienie na rynku pracy. Kandydaci mają możliwość wyboru pomiędzy kilkoma ofertami pracy. Taka sytuacja powoduje wzrost oczekiwań finansowych kandydatów wobec nowego pracodawcy i większą uwagę w wyborze odpowiedniej oferty.

Jeśli chodzi o wymagania pracodawców, w obszarze stanowisk średniego i wyższego szczebla w branży produkcyjnej, zakupach i logistyce, najbardziej cenione jest doświadczenie w danej branży i znajomość języka angielskiego. W przypadku stanowisk związanych z jakością i BHP kandydaci ze znajomością języka angielskiego mogą zazwyczaj liczyć na wyższe wynagrodzenie. Lepsze warunki pracy i możliwości rozwoju, otrzymają osoby zarządzające produkcją, które oprócz wiedzy i doświadczenia, rozwijają swoje kompetencje „miękkie” np. zarządzanie zasobami ludzkimi, motywacja, umiejętności interpersonalne. Przy stanowiskach takich jak Konstruktor/Projektant bardzo cenieni i lepiej opłacani są kandydaci posiadający certyfikaty z obsługi specjalistycznych programów, tj Catia, Nastran, Solid Edge.

Przegląd płacowy Hays Poland, dywizja HAYS Manufacturing & Operations, HAYS Logistics, HAYS Procurement
Podane dane bazują na miesięcznych wynagrodzeniach PLN brutto (pełen etat)
Analiza przeprowadzona na podstawie danych z sześciu województw (I półrocze 2011)

Kliknij, aby powiększyć lub pobrać dokument (wersja PDF)

produkcja_logistyka_zakupy_wynagrodzenia_2011_mini