Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Wynagrodzenia w Polsce
I półrocze 2011

Architektura, budownictwo, nieruchomości, energetyka

Budownictwo

Wynagrodzenia w budownictwie kubaturowym w pierwszym półroczy 2011 wzrosły średnio o 15% w porównaniu do pierwszego kwartału 2010. Największe zmiany można zauważyć w przypadku kierowników robót, kierowników budowy, kierowników projektów. W związku ze wzrostem ilości kontraktów i zwiększonym popytem na kandydatów z doświadczeniem w budownictwie kubaturowym, wzrosły również oczekiwania kandydatów w obszarach zarządzania robotami (branża budowlana, instalacji sanitarnych i elektrycznych), budowami oraz zarządzania projektami i kontraktami.

Najwyższe poziomy wynagrodzeń oferują tradycyjnie firmy z kapitałem zagranicznym, jednak kandydaci, poszukiwani na budowy mające przynieś wysokie zyski, mogą liczyć nawet w polskich firmach na płace na poziomie znacznie przewyższającym średnią rynkową. Kadra inżynieryjna biur projektowych czy firm inżynieryjno konsultingowych w pierwszym kwartale 2011 nie odczuła zauważalnego wzrostu wynagrodzeń w porównaniu z analogicznym okresem w 2010. Mimo pewnej poprawy sytuacji na rynku pracy dla sektora budowlanego i inżynieryjnego w aspekcie ilości oferowanych wakatów, o wyraźnym trendzie w wysokości wynagrodzeń będzie można mówić dopiero w przyszłym roku. Obserwować jednak można usztywnienie się oczekiwań kandydatów i ich mniejszą skłonność do rozważania ofert pracy mniej atrakcyjnych pod względem finansowym. Wyższe zarobki tradycyjnie obserwowane są w prywatnych przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, działających w dużych miastach.

W branży budowlanej tytuł MBA może być rozważany jako atut przy wyższych stanowiskach managerskich, ale na pewno nie jest kryterium pierwszoplanowym. Dużo popularniejsze wśród kadry inżynierskiej są kursy czy studia związane z metodyką zarządzania projektami. Obserwowane jest także zwiększone zainteresowanie firm specjalistami z uprawnieniami do przeprowadzania certyfikacji ekologicznej budynków.

Nieruchomości

Wynagrodzenie pracowników branży nieruchomości rosną, szczególnie w przypadku obszarów takich jak wynajem powierzchni handlowych lub zarządzanie projektami deweloperskimi, czyli na takich stanowiskach jak: Development Manager, Leasing Manager itp Zmiany w wysokościach płac wynikają przede wszystkim z „odmrożenia” wielu wstrzymanych przez kryzys projektów oraz potrzebą ponownej rekrutacji zubożałych kadrowo działów. Rozwijają się także działy sprzedaży u deweloperów mieszkaniowych oraz działy rozwoju u klientów sieciowych. Duże nadzieje na rynku wiązane są także z asset management, szczególnie po stronie funduszy inwestycyjnych.

Dodatkowo ukończone kursy, czy też studia podyplomowe są jedynie atutem kandydata i nie wpływają na wysokość proponowanego wynagrodzenia. W nieruchomościach niezmiennie utrzymuje się tendencja otrzymywania wyższych płac w firmach prywatnych z kapitałem zagranicznym.

Rynek nieruchomości w najbliższych sześciu miesiącach, może czekać dosyć ciekawy okres, jeśli pogłoski o fuzjach jednych z czołowych graczy na rynku okażą się prawdziwe. Polscy menedżerowie i specjaliści będą mogli się spodziewać różnych przetasowań kadrowych, a przede wszystkim nowych wyzwań zawodowych.

Energetyka

W branży energetycznej wzrasta znaczenie inżynierów z doświadczeniem w zarządzaniu projektem w oparciu o procedury FIDIC i posiadających doświadczenie w budownictwie energetycznym. Coraz większym zainteresowaniem pracodawców cieszą się także specjaliści z branży poszukiwań gazu łupkowego oraz specjaliści od pozwoleń środowiskowych i administracyjnych


Przegląd płacowy Hays Poland, dywizja HAYS Construction & Property oraz HAYS Energy
Podane dane bazują na miesięcznych wynagrodzeniach PLN brutto (pełen etat)
Analiza przeprowadzona na podstawie danych z sześciu województw (I półrocze 2011)

Kliknij, aby powiększyć lub pobrać dokument (wersja PDF)

budownictwo_nieruchomosci_wynagrodzenia_mini