Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Tworzenie prezentacji

Wilgotne, trzęsące się dłonie, niepewny, piszczący i drżący głos, który nie przypomina Twojego własnego...Co się dzieje? Czy nie miałeś być tym, który kontroluje sytuację? W rzeczywistości minęły wieki od czasu, gdy musiałeś coś prezentować. Być może robisz to po raz pierwszy...

Znaczenie umiejętności prezentowania

W XXI wieku, na całym świecie zostały ustalone wysokie standardy zwyc­zajów biznesowych. Kiedy prezentujesz siebie w kontekście organizacji, niezależnie, czy odbywa się to przez telefon, bezpośrednio, czy przez łącze internetowe – przesyłasz wibracje, które automatycznie świadczą o Twoim środowisku pracy. Są jak sygnały alarmujące o kulturze Twojej firmy, etosie pracy i o tym, jak się prezentujesz poza pracą. Poza tym, wiele decyzji biz­nesowych może bazować na pewności siebie, świadomie czy podświadomie prezentowanej. To nie dotyczy jedynie ludzi zajmujących się sprzedażą, ale każdej osoby w organizacji.

Umiejętności dobrej prezentacji są niezbędne każdej jednostce wewnątrz firmy, która ma zadania wymagające bezpośredniego kontaktu z klientem lub musi dostarczać zespołowi informacji zwrotnych,. Potrzebują ich również oso­by zarządzajace oraz te, które w przyszłosci chcą pełnić funkcje zarządcze. Umiejętność przedstawiania myśli w sposób logiczny i ustrukturyzowanyto zdolność, która może odnosić się do codziennego dnia pracy. Jest pożyteczna podczas spotkań, rozmów telefonicznych i gdy przekonujesz swojego kierownika do zakupu poszczególnego produktu czy usługi. Pon­adto będziesz mógł/mogła zaobserwować, że wzrost Twojej pewności siebie przełoży się na oszczędność czasu (ustrukturalizowany styl Twoich projektów przełoży się na lepsze wyniki Twojej pracy).

Sztuka publicznych przemówień nie jest zasadniczo zdolnością naturalną. Każdy może tą sztukę doskonalić poprzez dobry trening. Niezależnie od tego, czy jesteś nieśmiały/a, pewny/a siebie czy nawet arogancki/a, musisz zmagać się z różnymi przeszkodami na drodze do suk­cesu. Niezależnie od typu osobowości, w zderzeniu z tłumem ludzi i presją działania, w przykrej rzeczywistości faktem jest, że liczy się tylko jeden głos – Twój głos! Ten fakt, w połączeniu z mnóstwem wpatrzonych w Ciebie oczu, może wywołać panikę. Niektórzy ludzie, podczas wystąpienia mają tendencję do koncentrowania się na jednej, poszczególnej osobie. Pomimo, iż może się to okazać dobrym rozwiązaniem w przypadku dużej publiczności, może być również zwodnicze w przypadku mniejszych grup.

Kluczem do efektywnej prezentacji są ćwiczenia. Przywyknij do swojego głosu. Poćwicz wśród swoich znajomych i przyjaciół i zbierz tak wiele opinii zwrotnych jak to jest możliwe.

Przygotowania do prezentacji

Planowanie, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji można przyrównać do góry lodowej. Wierzchołkiem góry lodowej jest wszystko to, co ujrzy publiczność, a więc samo przedstawienie prezentacji. Pod tą powierzchnią znajduje się zawartość góry: w tym przypadku planowanie i przygotowanie, które są najważniejszą częścią prezentacji. Jeśli nie ma ona struktury, czyli źródłowych informacji i odpowiedniej zawartości, nie zostanie odebrana przez słuchaczy jako wiarygodna. Tym samym, każdy, kto zjawił się w celu pogłębienia wiedzy lub uzyskania informacji, czuje się przytłumiony negatyw­nymi aspektami prezentacji.

Podczas prezentacji

Osiągnięcie i podtrzymanie zainteresowania podczas prezentacji jest zna-czące, zwłaszcza, gdy Twoim celem jest przekonanie lub edukowanie widowni. Jedną z metod, aby to osiągnąć jest wykorzystanie/zastosow­anie wizualizacji do slajdów PowerPoint. Warto również pamiętać, że jeżeli podczas prezentacji są rozdawane ulotki, może to odwrócić uwagę widowni od Twojej osoby i odegrać rolę dystraktora. Często mile widziane są kopie slajdów - mogą przydać się tym, którzy chcą zrobić notatki. Najlepiej jest je rozdać, zanim zacznie się prezentacja.

Dobra prezentacja przekazuje jasną, treściwą wiadomość, która jest is­totna dla publiczności. Jest to łatwe do rozpoznania, gdyż w przypadku dobrej prezentacji widzowie pozostają w dobrym nastroju, a ich pytania odzwierciedlą ciekawość w materii przedmiotu. Nieudana prezentacja to taka, która nie dostarcza publiczności rozrywki, więc kwestia danego zagadnienia, czy głoszonych stanowisk nie trafia do niej. Kiedy mówca zaniedbuje przy­gotowania do przemówienia, mamrocze pod nosem lub mówi bez intonacji, publiczność go nie słucha, gdyż nie brzmi przekonująco.

Czy uczestniczyłeś kiedykolwiek w spotkaniu, na którym zbyt pewny siebie akwizytor pojawił się, aby Ci coś sprzedać i nastąpiła katastrofa, gdy próbo-wał podłączyć laptopa do Twojego systemu? Jest to jedno z najbardziej pow-szechnych doświadczeń podczas tego typu spotkań. Prezentacja może być perfekcyjnie przygotowana, ale jaka jest jej użyteczność, jeżeli widownia nie może jej zobaczyć? Kluczem do sukcesu jest przygotowanie. Wykonaj kilka telefonów, aby dowiedzieć się, jakie systemy są kompatybilne z Twoim laptopem. Bądź wcześniej, aby zainstalować sprzęt. W przypadku niespo-dziewanych sytuacji (odcięcia prądu) – miej pewność, że masz kopię swojej prezentacji na twardym dysku, tak abyś mógł użyć funkcji flipchart lub OHP, jeżeli wszystko pozostałe zawiedzie.”

Jak zatem brzmi złota zasada wygłaszania idealnych przemówień? Przygotowanie! Logiczna struktura może automatycznie wyznaczyć grun­towne zasady, które umożliwią Ci przekazanie publiczności tego, co chcesz powiedzieć.

|

Dołącz do nas!

Facebook Icon.png

Linkedin Icon.png

youtube.jpg