Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Konto:
    Konto:

Przedstawiamy cykl raportów „Kapitał ludzki w…” przygotowanych przez ekspertów Hays Poland. Publikacje przedstawiają charakterystykę wybranych sektorów w danych lokalizacjach z dwóch perspektyw: pracodawcy i pracownika. Pracodawcy dzielą się w nich informacjami na temat stojących przed nimi wyzwań, opiniami o dostępności wykwalifikowanych pracowników oraz wykorzystywanych narzędziach HR. Pracownicy odpowiadali na pytania dotyczące, przede wszystkim, swoich oczekiwań zawodowych, sposobów poszukiwania pracy oraz preferowanych benefitów.

Badania zostały również uzupełnione o analizy statystyczne, które dostarczą Państwu kompleksowej informacji na temat bieżącej sytuacji związanej z rynkiem pracy w danej lokalizacji.