Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Grafika_Top_www.png 

Tylko nielicznym kobietom udaje się wejść do zarządów – najczęściej najwyższe stanowiska w firmach zajmują mężczyźni. Podobnie wygląda sytuacja na stanowiskach menedżerskich. Mniejszy odsetek kobiet nie wynika jednak z ich gorszego wykształcenia czy doświadczenia, ale często ze sposobu zarządzania talentami i sukcesją w firmach. Problematyczne jest również to, że większość kobiet nie ma opracowanego planu rozwoju swojej kariery. Kobiety odczuwają brak wsparcia ze strony pracodawcy i często uważają, że znajdują się w gorszej sytuacji niż ich koledzy. W konsekwencji mniej planują i niżej mierzą.

Dodatkowym utrudnieniem dla kobiet są przeszkody, które pojawiają się na ich drodze zawodowej. Najczęściej jest to nierówne traktowanie w zakresie wynagrodzenia, uznania zasług i przyznawania awansów. Często spotykają się też z niechęcią wobec zatrudnienia osób wychowujących dzieci. Kobiety podkreślają trudności z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim oraz pogodzeniem pracy z życiem prywatnym. Wskazują na niechęć zarządu i przełożonych do kobiet na stanowiskach kierowniczych, kierowanie się stereotypami i brak zaufania.

Firmy coraz częściej odpowiadają jednak na potrzeby i oczekiwania swoich pracownic. Coraz więcej organizacji realizuje inicjatywy wspierające rozwój zawodowy w miejscu pracy. Wiodącymi rozwiązaniami jest umożliwienie korzystania z elastycznych godzin pracy oraz wprowadzenie dobrych praktyk rekrutacyjnych.

 

POBRAPlw.png