Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Uslugi outplacement
Career transition

CarTraHRCPL.png

Program Career Transition jest usługą proponowaną organizacjom, które muszą przeprowadzić redukcję personelu i/lub zmiany strukturalne. Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w efektywnym kierowaniu swoją dalszą karierą zawodową.

Podejmowane działania ukierunkowane są na:
Zniwelowanie negatywnego wpływu zwolnień na wizerunek organizacji. Przeprowadzenie indywidualnych lub grupowych szkoleń i ćwiczeń, mających na celu rozwój kompetencji związanych z poruszaniem się po rynku pracy, w tym nawiązywania odpowiednich kontaktów biznesowych i przygotowania się do rozmów z pracodawcami. Udzielenie pomocy uczestnikom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych o indywidualnej formie i treści.

Nasze doświadczenie obejmuje:
Realizację indywidualnych i grupowych programów kontynuacji kariery. Indywidualny coaching kariery dla specjalistów i kadry managerskiej z różnych obszarów biznesowych. Przygotowanie strategii poszukiwania pracy.