Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Konto:
    Konto:

Raport płacowy Oil & Gas 2016

Mamy przyjemność zaprezentować kolejną edycję raportu płacowego Oil & Gas Global Salary Survey 2016, będącego efektem współpracy Hays oraz portalu pracy Oil and Gas Job Search.

headO&Gpl.png

Już po raz siedemnasty przeprowadziliśmy badanie wśród pracowników i pracodawców Oil & Gas na całym świecie, aby dostarczyć Państwu pełen ogląd globalnych oraz regionalnych trendów w zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz benefitach pozapłacowych w branży energetycznej oraz nakreślić kluczowe czynniki, które miały realny wpływ na sytuację rynkową w ostatnim roku.

Po raz pierwszy od pięciu lat, pracodawcy jako największe wyzwanie dla sektora energetycznego wskazali nie niedobór kompetencyjny, ale niestabilność rynku.
Spadek ceny ropy naftowej miał negatywny wpływ na kondycję sektora energetycznego, co potwierdzają wyniki przeprowadzonej ankiety. Zeszłoroczne prognozy, przewidujące sile ożywienie w branży okazały się zbyt optymistyczne. Co więcej, najnowsze raporty i analizy rynku prognozują kontynuację negatywnych trendów w roku 2016. Spowolnienie w branży Oil & Gas potwierdzają również wyniki badania − w porównaniu z ubiegłym rokiem, wysokość wynagrodzeń spadła o 1,4%, a 44% ankietowanych pracodawców zaimplementowało w swoich organizacjach plany restrukturyzacyjne, mające na celu redukcję kosztów. Pozytywnym akcentem okazuje się być optymistyczne spojrzenie pracodawców na przyszłość – aż 53% z nich przewiduje poprawę kondycji sektora energetycznego w przeciągu najbliższych 6-12 miesięcy.
 

bmaciaszek16.PNG


Według firm prowadzących działalność w Polsce, największym wyzwaniem dla sektora energetycznego na najbliższych 12 miesięcy będzie niestabilność gospodarcza (50%). Z drugiej jednak strony, połowa ankietowanych pracodawców nie martwi się o kondycję branży oil & gas w 2016 roku.

Bartosz Maciaszek, Commercial Manager Construction / Head of Energy, Hays Poland:

W bieżącym roku sektor energetyczny w Polsce będzie rozwijał się nierównomiernie. Z jednej strony obserwujemy trudną sytuację w branży wytwarzania oraz projektowania konstrukcji na potrzeby zagranicznych przedsiębiorstw sektora offshore. Co więcej, w okresie ostatnich 12 miesięcy, sektor poszukiwania złóż ograniczył zatrudnienie do minimum i w najbliższym czasie nie będzie miał większego wpływu na sytuację na rynku. Nie znaczy to jednak, że w polskim sektorze energetycznym nie pojawią się oferty pracy. Z powodu prowadzonych i planowanych przez nasz kraj inwestycji, mających na celu dywersyfikację dostaw gazu i ropy do Polski, w roku 2016 spodziewamy się zapotrzebowania na inżynierów z doświadczeniem w projektowaniu i budowie instalacji przemysłowych. Nowe miejsca pracy powinny również powstać w sektorze chemicznym oraz budownictwie energetycznym.

Raporty_button_15_PL.gif
Publikacja jest dostępna w jęzku angielskim.