Blogi

Jak skutecznie zbudować tymczasowy zespół?

Skuteczna rekrutacja w 3 krokach

Bartosz Dąbkowski
Luka kompetencyjna to zjawisko, z którym zmaga się coraz więcej pracodawców. Umiejętności posiadane przez firmy okazują się niewytaczające do dalszego rozwoju, a kompetencje potrzebne do realizacji strategii są trudno dostępne na rynku. Dla wielu organizacji rozwiązaniem jest praca tymczasowa – zatrudnienie kandydatów na określony czas, aby zareagować na pojawiające się zapotrze¬bowanie, bez długofalowych zobowiązań.

Większość firm pytana o perspektywę nadchodzących miesięcy, planuje zwiększyć zatrudnienie. Niestety obok ambitnych planów, rosną wyzwania w rekrutacji. W tym roku jeszcze większy odsetek organizacji spodziewa się trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników. Główną przyczyną jest niedobór odpowiednich kandydatów. Wyzwanie jest tym większe, że obecnie mniej niż połowa firm ma pewność, że posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji celów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej. W większości firm potrzeby kompetencyjne spełnione są tylko częściowo. Dlatego też kluczowe aktywności podejmowane przez firmy dotyczą zwiększania zatrudnienia pracowników tymczasowych. Niestety już samo ustalenie, kiedy należy takich pracowników zaprosić do współpracy i jak zarządzać zasobami, bywa skomplikowane.

1. PRACA TYMCZASOWA JAKO STAŁY ELEMENT STRATEGII ZATRUDNIENIA
Jeśli firma stale poszukuje nowych obszarów działalności lub stawia na ciągły, intensywny rozwój, to z większą pewnością niż inne powinna określić odsetek pracowników tymczasowych w swoich strukturach. Wówczas pracownicy tymczasowi, posiadających potrzebne, często unikalne kompetencje, kierowani są do realizacji projektów, które dla organizacji już okazały się sukcesem.

Przykładem z naszej codziennej pracy może być współpraca z klientem, który zdobył kontrakt na projekt z międzynarodową spółką telekomunikacyjną. Projekt wymagał m.in. dostarczenia całodobowego, wielojęzycznego zespołu wsparcia zlokalizowanego w Europie Środkowej. Podjęcie decyzji o długofalowej współpracy poprzedzać miał kilkumiesięczny okres pilotażowy. Nasz klient zdecydował się więc na zbudowanie zespołu wsparcia, który stanowili pracownicy tymczasowi. Mieli oni szansę na zatrudnienie stałe, jednak wyłącznie po pomyślnym pilotażu. Kandydaci z dużą otwartością podjęli się tego zadania, ponieważ tak czy inaczej zdobywali doświadczenie w pracy dla dużej marki. Z kolei nasz klient czuł się bezpiecznie ze świadomością, że w razie porażki będzie mógł podziękować pracownikom lub przenieść ich do innego projektu.

2. PRZEDE WSZYSTKIM PLANOWANIE
Planując budżet i strategię na kolejny rok, warto mieć na uwadze również zbliżające się projekty wewnętrzne oraz zasoby i umiejętności niezbędne do ich realizacji. Warto prognozować sezonowe zmiany zapotrzebowania – również kompetencyjnego, opierając się na historycznych trendach. Patrząc na projekty zrealizowane w przeszłości, można z wyprzedzeniem określić momenty, w których potencjalnie zabranie zasobów. W konsekwencji – można z góry zadbać budżet na zatrudnienie pracowników tymczasowych do konkretnego projektu lub w konkretnym okresie.

Przykładem takiego podejścia może być duża firma z branży FMCG, z którą mieliśmy okazję współpracować. W pewnym momencie rozwoju, organizacja postanowiła skoncentrować wszystkie swoje procesy finansowe w jednej lokalizacji. Wymagało to wsparcia dodatkowych specjalistów, choć zapotrzebowanie było chwilowe – po zakończeniu projektu menedżerowie zajmujący się przenoszeniem poszczególnych procesów nie byliby już potrzebni. Klient zwrócił się do nas z prośbą o zbudowanie zespołu międzynarodowych specjalistów, którzy zajmą się realizacją określonych zadań i otrzymają wynagrodzenie za wykonaną pracę. Firma dokładnie określiła, kogo potrzebuje, w jakim terminie i na jaki czas, dzięki czemu zapłaciła wyłącznie za potrzebne kompetencje.

3. TRÓJKĄT ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
Zatrudnienie pracowników tymczasowych to również świetny sposób na rozszerzenie zakresu realizowanych zadań lub skrócenie czasu potrzebnego do ich realizacji. Każda firma jest inna, podobnie jak realizowane przez nie projekty, a mimo to więcej pracodawców dostrzega korzyści z zatrudniania pracowników tymczasowych do jednorazowych działań.

Jeden z naszych klientów z branży wzornictwa przemysłowego zdobył zlecenie na realizację nowego projektu dla niemieckiej firmy motoryzacyjnej. Aby wywiązać się ze zobowiązań w ustalonym terminie, potrzebował szybko znaleźć i nawiązać współpracę z 15 inżynierami ze znajomością CAD/CAM. Młodsi inżynierowie chętnie podejmują się pracy przy krótkich projektach, ponieważ mogą zdobyć cenne doświadczenie, a w razie powodzenia starać się o dalsze zatrudnienie – w firmie projektowej albo u samego producenta. Taka sytuacja jest korzystna dla wszystkich stron.

W każdym z powyższych przykładów, gdy priorytetem było terminowe wykonanie zadania, a ograniczenie jego zakresu nie było możliwe, firmom z powodzeniem udało się zrealizować projekt dzięki pracownikom tymczasowym. Dodatkową korzyścią był brak obciążenia długimi procesami rekrutacyjnymi i długimi okresami wypowiedzenia. Wszystko to jednak wymagało planowania opartego na refleksji i analizie oraz otwartości na różne rodzaje współpracy.

Bartosz Dąbkowski

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Zleć rekrutację

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.