Blogi

Kiedy warto poprosić o podwyżkę?

Przygotuj argumenty i strategię

Jak wynika z badań trendów, jednym z głównych powodów zmiany miejsca zatrudnienia jest chęć uzyskania większego wynagrodzenia. Wykwalifikowani specjaliści chcą skorzystać ze sprzyjającej im sytuacji na rynku pracy i zarabiać więcej. Jednak dla niektórych zmiana pracy wydaje się być łatwiejsza niż otrzymanie podwyżki w obecnym miejscu zatrudnienia. Kiedy i jak rozmawiać o podwyżce?

Warunki przyznawania podwyżek są zależne od zasad obowiązujących w danej firmie. Nie istnieją zatem uniwersalne wskazówki dotyczące tego, kiedy i w jakich okolicznościach warto poprosić o podwyżkę, aby mieć jak największe szanse na jej przyznanie. Z pewnością warto zrobić rozeznanie w tym zakresie w swoim miejscu zatrudnienia. Dobrą praktyką jest zapoznanie się z warunkami umowy i towarzyszącemu jej systemowi podwyżek możliwie jak najszybciej, nawet jeszcze przed rozpoczęciem pracy w nowej firmie. Jeżeli jest on klarowny i zrozumiały, to ustalenie jakie działania i w jakim czasie należy podjąć, aby zwiększyć otrzymywane wynagrodzenie, z pewnością jest łatwiejsze.

Rozmowa o podwyżce

W wielu firmach zasady przyznawania podwyżek nie są jednak ujednolicone. Co zrobić w sytuacji, gdy nie otrzymaliśmy informacji na temat konkretnych warunków, których spełnienie jest niezbędne do zwiększenia wynagrodzenia? Przede wszystkim należy solidnie przygotować się do rozmowy z przełożonym – przeanalizować swoje dokonania, poziom satysfakcji z pracy oraz zebrać informacje na temat wynagrodzeń oferowanych na rynku pracy. Dobrą praktyką jest spisanie listy argumentów, dla których naszym zdaniem powinniśmy otrzymać podwyżkę, do wykorzystania podczas rozmowy. Należy przy tym pamiętać, że podwyżka jest przede wszystkim konsekwencją naszych zasług, dobrze więc przygotować przykłady swoich dokonań, które pozytywnie wpłynęły na pracę zespołu i przełożyły się na wyniki firmy.

Jakich argumentów użyć?

1. Dodatkowe obowiązki

Jeżeli w ostatnim czasie otrzymaliśmy dodatkowe obowiązki, wykraczające poza zakres ustalony przy podpisywaniu umowy, warto zasygnalizować to pracodawcy. Nadprogramowe aktywności wymagają innej organizacji czasu, kosztują więcej energii, a często również wymagają zmiany priorytetów. Wiąże się to z większym nakładem pracy, niezbędnym do wypełnienia wszystkich swoich obowiązków. Warto przy tym podkreślić, że taka sytuacja nas nie przerosła – pomimo licznych zadań, wciąż osiągamy dobre wyniki i skutecznie realizujemy strategię firmy.

2. Podwyższenie kwalifikacji

Innym argumentem za otrzymaniem podwyżki może być zdobycie nowych kwalifikacji lub umiejętności. Wykształcona kadra, rozwijająca kluczowe kompetencje, stanowi podstawę innowacji, usprawnień i profesjonalnego wizerunku firmy, a to bardzo cenne z punktu widzenia pracodawcy. Wykorzystywanie pozyskanej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy wpływa także na efektywność kadry, a co za tym idzie – na zwiększenie zysków firmy.

3. Projekt zakończony z sukcesem

Dobrym uzasadnieniem ubiegania się o podwyżkę jest również pozytywne zakończenie projektu. Jeśli byliśmy odpowiedzialni za realizację ważnego projektu lub odgrywaliśmy w nim istotną rolę, to dobry moment, aby poprosić o podwyżkę. Zyski spowodowane skutecznością naszych działań to namacalny dowód na to, że firma dysponuje środkami, do których pozyskania sami się przyczyniliśmy.

4. Dobre wyniki

Warto przyjrzeć się również rezultatom swojej pracy. Jeżeli nasze oczekiwania wobec pracodawcy możemy podeprzeć dobrymi wynikami i innymi sukcesami, to pozytywne rozpatrzenie naszej prośby jest jeszcze bardziej prawdopodobne. Należy przy tym pamiętać, aby argumentując swoją rację, nie porównywać się z innymi pracownikami w sposób, który stawiałby ich w złym świetle. Temat wynagrodzenia nie powinien dotyczyć osób trzecich i to na własnych wynikach i jakości pracy powinniśmy się skupić.

5. Trendy rynkowe

Temat podwyżki warto poruszyć także wtedy, gdy nasze wynagrodzenie nie jest rynkowe, a specjaliści z naszym doświadczeniem i kompetencjami uzyskują wyższe płace. Istnieje kilka sposobów, aby dowiedzieć się, ile powinien zarabiać pracownik na naszym stanowisku. Jednym z nich jest zapoznanie się z opracowaniami na temat trendów w zatrudnieniu oraz raportami płacowymi. Tego typu publikacje mogą być bardzo pomocne nie tylko w argumentacji swoich oczekiwań, ale również w określeniu poziomu wynagrodzenia, który chcemy uzyskać.

Planowanie rozmowy o podwyżce

Emocje nie są dobrym doradcą, warto zatem zachować spokój i profesjonalizm. Rozmowy na temat zarobków nie są łatwe, jednak zachowanie zimnej krwi zwiększa szansę na sukces. Aby wszystko przebiegło pomyślnie, ważne jest wybranie odpowiedniego czasu takiej rozmowy. Najlepiej porozmawiać z przełożonym w wolnej dla niego chwili. Tego typu spraw nie załatwia się przy okazji, łapiąc szefa na korytarzu czy podczas przerwy. Warto umówić się na spotkanie na konkretny dzień oraz godzinę, a także zarezerwować z wyprzedzeniem np. pokój spotkań. W ten sposób przełożony będzie mógł poświęcić nam pełną uwagę.

Należy jednak pamiętać, że nie każdy moment jest odpowiedni na rozmowy o zwiększeniu wynagrodzenia. Warto wziąć pod uwagę aktualną sytuację firmy oraz uwarunkowania ekonomiczne. Może się bowiem zdarzyć, że możliwości budżetowe pracodawcy mogą być niewystarczające do przyznania podwyżki, bez względu na liczne osiągnięcia i cenne kompetencje pracownika.

Co jeśli pomimo spełnienia wszystkich warunków lub przedstawienia listy istotnych argumentów, pracodawca nie przyznaje podwyżki? W przypadku niepowodzenia warto się zastanowić, jak inaczej firma mogłaby uatrakcyjnić ofertę, np. dofinansować dodatkową edukację, zaoferować dodatkowe dni urlopowe lub zmienić zakres obowiązków. Jeśli pracodawca nie jest skłonny do jakichkolwiek ustępstw lub jego propozycja nie jest satysfakcjonująca, to kolejnym krokiem może być rozważenie zmiany pracy. Jeżeli mamy poczucie, że nasze wysiłki i sukcesy nie są doceniane, to motywacja spada – łatwo wtedy o wypalenie zawodowe. Jednym z rozwiązań jest podjęcie współpracy z agencją rekrutacyjną, aktywnie działającą w naszej branży. Doświadczony rekruter dopasuje oferty pracy do oczekiwań i doświadczenia kandydata, ale również pomoże ocenić, na jakie wynagrodzenie może liczyć.

Autorka: Urszula Moskal, Recruitment Partner w Hays Poland

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.