Blogi

Specjaliści IT chcą mieć poczucie sensu wykonywanej pracy

Trendy na rynku

Arkadiusz Wargin

Zagadnienie sensu i celowości zadań wykonywanych na danym stanowisku stanowi jedną z najważniejszych kwestii dla pracowników podejmujących decyzję o wyborze nowego lub potencjalnym odejściu z dotychczasowego miejsca pracy.

Specjaliści IT chcą mieć poczucie sensu wykonywanej pracy

Zagadnienie sensu i celowości zadań wykonywanych na danym stanowisku stanowi jedną z najważniejszych kwestii dla pracowników podejmujących decyzję o wyborze nowego lub potencjalnym odejściu z dotychczasowego miejsca pracy. Badania przeprowadzone przez Hays Belgium wykazały, że niemal 1/3 pracowników wszystkich sektorów rynku wykazuje większe zainteresowanie firmami, które mają określony wyższy, pozafinansowy cel i pozytywnie wpływają na swoje otoczenie. Biorąc pod uwagę globalną lukę kompetencyjną zauważalną np. w kontekście technologii chmurowych, cyberbezpieczeństwa, analityki danych, UX i UI, machine learningu, rozwoju oprogramowania, metodologii Agile czy zarządzania projektami IT – główną, wiodącą potrzebą pracodawców powinno być sprecyzowanie jasnego celu organizacji. Technologiczne talenty najczęściej wybierają firmy, które cenią swoich pracowników i spełniają ich oczekiwania – również wobec celu działalności.

Pracownicy oczekują realnych działań, nie pustych frazesów

Nie jest to nowością, aczkolwiek pandemia Covid-19 spowodowała, że wymagania pracowników wobec działań firmy zdecydowanie zyskały na znaczeniu. Sześć lat temu, 92 proc. z 250 największych światowych firm zadeklarowało prowadzenie działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (tzw. CSR). Pandemia sprawiła, że duża część pracowników zadaje sobie pytanie o życiowy cel – w tym sens wykonywanej pracy – i sposób, w jaki mogą go osiągnąć.

Rynek pracy jest coraz bardziej zróżnicowany, a obecnie składa się w dużej mierze z osób reprezentujących pokolenie Millenialsów. Duży napływ kadr pracowniczych jest również zauważalny ze strony najmłodszej w świecie pracy generacji Z, dla której indywidualny cel powinien przekładać się na każdy aspekt ich życia. Istotnymi są dla nich akceptacja i wysokie poczucie własnej wartości, a w pracy chcą czuć się doceniani i spełnieni, dostrzegając wpływ swoich działań na rozwój organizacji. Kadra menedżerska odgrywa kluczową rolę w budowaniu wśród pracowników przekonania, że ich praca ma sens. Przełożeni powinni pomagać im w zrozumieniu wszystkich elementów działania i funkcjonowania firmy. Kiedy wartości organizacji są wspólne z tymi, które wyznaje pracownik – wówczas staje się on bardziej produktywny i zaangażowany, a także skłonny do związania się w firmą na dłużej. Często również skutkuje to gotowością do polecania organizacji jako dobrego pracodawcy i partnera biznesowego.

Kultura start-upów i lekcje z niej płynące

Dla specjalistów z branży technologicznej bardzo ważna, a często nawet decydująca w wyborach zawodowych, jest kultura organizacji. Przejrzystość obowiązujących zasad i współpraca są wpisane w sposób ich pracy. Najczęściej bowiem zaczynają swoją karierę w start-upach czy podobnych, innowacyjnych środowiskach, gdzie płaska struktura i mentalność typu open-source są powszechne. Tym samym specjaliści są przyzwyczajeni do otwartej komunikacji, dzielenia się wiedzą, wyciągania wniosków z porażek i otwartości na różnorodność. Warto zaznaczyć, że bardzo często są to miejsca, w których swoją karierę zaczynają najlepsze technologiczne talenty.

Świat funkcjonowania start-upów można zatem uznać za podpowiedź, jak chcieliby pracować eksperci w dziedzinie IT. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Atomico, większość europejskich pracodawców na przestrzeni ostatniego roku zauważyło, że zatrudnieni kładą większy nacisk na misję organizacji. Jednocześnie najbardziej zainspirowani i spełnieni w pracy czują są pracownicy sektora non-profit, w tym ci zatrudnieni w edukacji i opiece zdrowotnej.

Niedawno we współpracy z Hays wystartował konkurs Super Connect for Good 2021. Ma na celu odkrycie w Europie wschodzących start-upów oraz firm znajdujących się na etapie scale-up i wsparcie ich w wywieraniu pozytywnego wpływu na społeczeństwo dzięki technologii. Wybraliśmy osiem kluczowych obszarów innowacji: AI for Good, EdTech, HealthTech, MedTech, FinTech for Good i CleanTech oraz dwa wyzwania – dla projektów poszukujących wstępnego finansowania (pre-seed) oraz dla projektów związanych z mobilnością i infrastrukturą transportową. Jeśli Twoja firma nie jest start-upem, zachęcamy do udziału w tej lub innych inicjatywach.

Można zatem wysunąć wniosek, że priorytetem dla firm powinny być ustalenie celu i misji organizacji, respektowanie pierwotnych założeń oraz działanie na rzecz CSR, różnorodności i well-beingu pracowników. Rozwój organizacji zaczyna się bowiem od wartości i sposobu przełożenia ich na codzienne działania, a także zaspokajanie potrzeb pracowników. Dzięki temu firmy mogą skutecznie przyciągać i zatrzymywać w swoich strukturach tak cenne na dzisiejszym rynku pracy technologiczne talenty.

 

Arkadiusz Wargin

Executive Director IT Contracting w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Zleć rekrutację

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Nasze biura

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.