Blogs

Sektory z największym zapotrzebowaniem na pracowników IT

Łukasz Grzeszczyk

Wybuch pandemii COVID-19 zmienił nie tylko funkcjonowanie wielu branż, ale również trendy na rynku pracy sektora IT. Dotyczy to w szczególności branży technologicznej.

Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację większości przedsiębiorstw. W związku z tym stanowiska IT stały się jeszcze bardziej zintegrowane, aby umożliwić pracodawcom elastyczną i skuteczną adaptację do różnych etapów kryzysu. Oto moje zdanie na temat tego, co wydarzyło się do tej pory oraz kluczowej roli, którą technologia będzie dalej odgrywać.

Najczęściej poszukiwani specjaliści z branży IT podczas okresu obowiązywania obostrzeń

Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 spowodowały, że firmy w błyskawicznym tempie zaczęły przechodzić na model pracy zdalnej. W związku z tym wzrosło zapotrzebowanie przede wszystkim na architektów i inżynierów chmury (w Amazon Web Services, Azure, Google Cloud oraz Office 365 w usłudze Microsoft Teams), którzy byli zatrudniani zarówno na stałe, jak i w oparciu o kontrakt B2B. Tego typu eksperci byli firmom potrzebni do przeprowadzenia niezbędnych zmian.

Architekci chmury stali się wyjątkowo cenni, ponieważ zapotrzebowanie firm i prywatnych użytkowników na aplikacje do telefonii VOIP (Voice Over Internet Protocol) i aplikacje wideokonferencyjne, takie jak Zoom, zaczęło gwałtownie wzrastać.

Wraz ze wzrostem liczby osób pracujących zdalnie, odnotowaliśmy kolejny wzrost zapotrzebowania firm na specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa. Firmy chciały upewnić się, że ich zasoby są dobrze chronione przed potencjalnymi atakami.

Zamiana modelu biznesowego z wykorzystaniem technologii podczas pandemii COVID-19

Po zaspokojeniu początkowych potrzeb biznesowych w pierwszych fazach pandemii, firmy i instytucje publiczne zaczęły zastanawiać się, jak mogą z powodzeniem funkcjonować w warunkach pandemii COVID-19. Analiza nowej sytuacji wykazała większe zapotrzebowanie na analityków danychinżynierów danych i ekspertów w dziedzinie uczenia maszynowego, którzy mogliby przedstawić prognozy dotyczące wpływu pandemii na rynek i działalność jednostki będącej ich miejscem zatrudnienia.

Firmy ubezpieczeniowe, banki inwestycyjne i fundusze również dostrzegły potrzebę zatrudnienia takich specjalistów, ponieważ zrozumiały, że pomogą im oni przeanalizować, jak COVID-19 może wpływać na profile ryzyka ich klientów.

W całych modelach biznesowych nastąpiły zmiany, które również wymagały zatrudnienia specjalistów z zakresu IT, ponieważ firmy zaczęły przekształcać swoje usługi na postać cyfrową. Przykładowo z powodu wprowadzenia obostrzeń i konieczności zamknięcia sklepów i centrów handlowych, przedsiębiorcy zostali zmuszeni do przeniesienia swojej działalności detalicznej online. W związku z tym rozpoczęły intensywną rekrutację programistów do opracowywania aplikacji i specjalistów od UI/UX do unowocześniania lub tworzenia nowych sprzedażowych platform do handlu elektronicznego. Miało to wpływ na firmy z branży łańcucha dostaw i logistyki, które poszukiwały przede wszystkim architektów systemowych, będących w stanie dostosować systemy do nowej rzeczywistości.

Zapotrzebowanie na kandydatów z branży IT w nowej erze na rynku pracy

Organizacje na całym świecie szybko dostosowały się do wyzwań związanych z obostrzeniami i w krótkim czasie dokonały niezbędnych zmian w swoich modelach operacyjnych, aby móc reagować na nieustannie zmieniające się warunki. Obecnie zaczynają one bardziej aktywnie planować swoją przyszłość i potrzebują pomocy kierowników projektów, specjalistów ds. zarządzania zmianą oraz osób z doświadczeniem w zakresie metodyki Agile, aby pomóc im w tej transformacji, a także programistów potrzebnych do tworzenia aplikacji cyfrowych wymaganych przez ich pracowników i klientów. Widzimy tę tendencję w tradycyjnych organizacjach zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, które dokonują digitalizacji swoich produktów i usług, aby zaspokoić potrzeby swoich pracowników i klientów.

Pracodawcy obecnie przeprowadzają analizy swoich działań, które podjęli na wczesnych etapach pandemii, na przykład w celu ulepszania i udoskonalania swoich modelów pracy zdalnej. Wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że więcej ofert pracy zdalnej lub hybrydowej stanie się nieodzownym elementem nowej ery na rynku pracy.


Jeśli jesteś informatykiem i posiadasz którąkolwiek z wyżej wymienionych umiejętności, sprawdź nasze oferty pracy, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach dostępnych dla Ciebie w wielu ekscytujących branżach.

Jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić najlepszych na rynku ekspertów IT? Sprawdź, jak możemy pomóc.


Łukasz Grzeszczyk

Head of IT w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.