Przyszłość liderów w technologii​​​​​​​

Wyzwania dla ekspertów IT w nadchodzących latach

Technologia jest branżą, która nieustannie ewoluuje. Następują w niej liczne transformacje, które odzwierciedlają zmieniające się potrzeby rynkowe. Tym samym, liderzy i menedżerowie z tego sektora muszą stale udoskonalać swoje umiejętności, aby sprostać wymaganiom branży i swoich pracowników. Jak będzie wyglądała sylwetka lidera przyszłości w świecie technologii?

Analizy dynamicznie rozwijającego się rynku IT wskazują, że liderzy odpowiedzialni za działy technologiczne mogą mieć coraz większy wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach. Według badania Deloitte - Global Technology Leadership Study z 2020 r., przeprowadzonego wśród 1300 respondentów z 69 krajów, niemal 7 na 10 pracowników oczekuje, że liderzy technologiczni będą inicjatorami transformacji w ich firmach. W sondażu przeanalizowano zmieniającą się rolę Chief Information Officera i zauważono, że od czasu pandemii liderzy w obszarze technologii przestali być przede wszystkim współtwórcami biznesu, a zaczęli zarządzać zmianami. W raporcie stwierdzono także, że w świetle ciągłej niepewności, związanej z wciąż aktualnym zagrożeniem kolejnymi falami pandemii, organizacje w swoich zarządach potrzebują takich ekspertów ds. technologii, którzy będą skoncentrowani na przyszłości i wykażą się odpornością na zmieniające się realia rynkowe.

Jak zauważa Pete Hanlon, CTO w Moneypenny: „Pandemia zdefiniowała cele możliwe do osiągnięcia w kontekście dostępnych technologii. Pokazała również, że potrzebujemy interakcji międzyludzkich, które mogą zachodzić również wirtualnie, za pośrednictwem technologii. Te dwa elementy ukształtują sposób, w jaki świat będzie się komunikował w przyszłości”.

Rola kompetencji miękkich

Oznacza to, że rolą dobrego lidera, odpowiadającego za obszar technologiczny, jest reagowanie na transformacje zachodzące na rynku i zmieniające się potrzeby branży. Cennymi okazują się także umiejętność współpracy, innowacyjność, zaangażowanie i przyciąganie do swojego zespołu specjalistów z potencjałem. Wskazuje to jednocześnie na stopniową dewaluację stereotypu eksperta IT, który pracuje wyłącznie przed ekranem komputera, realizując zadania w pojedynkę. Nowe realia wymagają kompetencji miękkich, w tym przede wszystkim umiejętności pracy w grupie.

W najbliższych latach liderzy technologiczni będą musieli stworzyć środowiska pracy, w których pracownicy będą mogli się rozwijać, otrzymywać wsparcie od menedżerów i czuć się bezpieczni. Rolą przełożonych w sektorze IT, będzie także dbanie o partnerskie relacje z podwładnymi i wzbudzanie w nich ciekawości świata. Niezbędne w zarządzaniu pracownikami będą zdolności komunikacyjne, przedsiębiorczość i aktywne słuchanie. Dzięki temu lider może stać się prawdziwym wzorem do naśladowania. – komentuje Paul Excell, były CIO w BT, obecnie trener kadry kierowniczej.

Nie oznacza to jednak, że w rekrutacji na stanowiska menedżerskie w IT kompetencje miękkie zastąpią na liście oczekiwań pracodawców solidne umiejętności techniczne. Stanowią one bowiem fundament dla dalszego rozwoju organizacji i budowania eksperckości na konkurencyjnym rynku. Warto, aby menedżerowie, odpowiadający za ten sektor, byli otwarci na nowe rozwiązania i mieli świadomość tego, jak wiele branż uzależnionych jest od technologii, m.in. genetyka, biotechnologia czy medycyna.

 

Co prawda, nie każda pojawiająca się technologia zmieni krajobraz biznesowy lub społeczny, ale należy pamiętać, że wiele z nich ma naprawdę ogromny potencjał i istotnie wpływa na sposób funkcjonowania społeczeństwa. Niektóre mogą nawet zmienić wartości, jakimi kierują się ludzie. Najważniejsze obszary, w których warto zdobywać umiejętności, to AI, wirtualna rzeczywistość, technologie chmurowe i zaawansowana robotyka – tłumaczy Sean Farrington, Senior Vice President regionu EMEA w Pluralsight.

Patrzenie przyszłościowe

Liczba firm, które umożliwiają pracownikom rozwój kompetencji technologicznych, stale rośnie. Organizacje – nawet te, które nie są bezpośrednio związane z branżą IT – coraz częściej decydują się na wdrażanie cyfrowych rozwiązań. Umiejętność zauważania zmian i trendów na rynku pozwala organizacjom na szybszą reakcję i dopasowywanie się do nowych realiów. Ułatwia to także zachowywanie ciągłości biznesowej i stanowi podstawę w dbaniu o kolejne pokolenia liderów.

Wprowadzanie skutecznych modyfikacji cyfrowych wymaga skupienia się na ludziach. Wiedza i umiejętności technologiczne będą bardzo przydatne w przyszłości, dlatego nasza organizacja zdecydowała się na wdrożenie globalnej inicjatywy doskonalenia umiejętności z obszaru IT. Naszym zatrudnionym oferujemy spersonalizowane sesje szkoleniowe, skupiające się na konkretnych rozwiązaniach technologicznych. Tym samym, nasza firma i pracownicy mogą się rozwijać, jednocześnie spełniając oczekiwania współczesnego świata. – komentuje rzecznik firmy Henkel, niemieckiego przedsiębiorstwa z branży chemicznej.

Wielkość firmy

Powyższy zestaw umiejętności dotyczy każdego lidera technologicznego, bez względu na wielkość firmy, w której pracuje. Jednak jak się okazuje, menedżerowie zatrudnieni w start-upach IT powinni wykazywać się także dodatkowymi kompetencjami, które nie są równie kluczowe, co w większych organizacjach. Nierzadko bowiem odpowiedzialni są także za szersze działania.

Pracownicy większych firm są najczęściej wyspecjalizowani w swojej roli, są ekspertami w określonej dziedzinie i odpowiadają za konkretne zadania. Inaczej wygląda to w start-upach, gdzie lider musi być jednocześnie innowatorem i osobą czuwającą nad każdym etapem rozwoju czy wdrożenia określonego rozwiązania technologicznego. – tłumaczy Zandra Moore, Dyrektor Generalna Panintelligence.

Oznacza to, że w zależności od wielkości i rodzaju firmy, obowiązki liderów IT mogą mieć inny zakres oraz charakter. W przypadku większej różnorodności zadań niezbędnymi mogą okazać się wytrwałość, umiejętności analityczne i konsekwencja w działaniu.

Różnorodność zespołów

Liderzy technologiczni, chcący stworzyć różnorodny zespół, posiadający odpowiednie zaplecze kompetencyjne, powinni stale poszukiwać nowych, utalentowanych kandydatów. W tym procesie warto pamiętać także o osobach reprezentujących grupy charakteryzujące się mniejszą aktywnością zawodową lub należące do mniejszości w branży IT. Mimo że mogą to być kandydaci, którzy początkowo nie wpisują się w określony zamysł stanowiska, to mogą wnieść do firmy naprawdę wiele.

Zatrudnianie w firmie nowych osób może okazać się bardzo korzystne. Absolwenci i studenci są tego dobrym przykładem. Uczą się, obserwując wykładowców na uczelni oraz ekspertów w środowisku biznesowym. Tym samym, nabywają doświadczenie i wiedzę, która może być dodatkową wartością dla zespołu, w którym będą potencjalnie pracować. Taka interdyscyplinarność często sprawia, że współpraca zespołu jest bardziej wartościowa i nowatorska. – zauważa Elzelinde van Doleweerd, założycielka Upprinting Food, start-upu zajmującego się technologią żywności.

Kluczowe znaczenie dla liderów w przyciąganiu talentów technologicznych ma również mentoring. Jest to szczególnie zauważalne na przykładzie specjalistek. Dbając o stworzenie różnorodnych zespołów, warto jest przeprowadzać systematyczne analizy i badać, jakich umiejętności i talentów potrzebuje organizacja.

Firmy powinny dokładnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób mentoring może wspierać kobiety w mierzeniu się z wyzwaniami, które przed nimi stoją. Warto również przemyśleć, jak struktury organizacyjne i praktyki zespołowe mogą pomóc specjalistkom budować swoje ścieżki rozwoju, a w tym – karierę liderek. – zauważa Sean Farrington z Pluralsight.

Konieczność rozwoju

Liderzy technologiczni, którzy chcą mieć wpływ na kształtowanie branży przyszłości, muszą pamiętać o tym, jak ważne jest systematyczne doskonalenie swoich umiejętności.

Podnosząc swoje kwalifikacje, możliwe jest pełnienie nowych ról. Ułatwia to z kolei pracę z coraz to ciekawszymi technologiami. Doskonalenie umiejętności będzie stanowić element ożywienia gospodarczego. Należy pamiętać także o otwartości na wprowadzanie kolejnych cyfrowych zmian i dostosowywaniu się do realiów branży. Transformacja technologiczna będzie bowiem fundamentem przyszłości. – podsumowuje Farrington.

Autor: James Milligan, Dyrektor Hays Technology

00

Related Assets