Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Konto:
    Konto:

Praca czasowa

Outsourcing pracowniczy

Firma rekrutacyjna HAYS Poland, dzięki usłudze pracy czasowej daje możliwość dostosowywania poziomu zatrudnienia do unikatowych potrzeb kadrowych w Państwa firmie, głównie w okresie wzmożonego zapotrzebowania na specjalistyczny personel.
Przekazanie na zewnątrz zarządzania pracownikami, którzy będą zatrudniani przez HAYS to wymierne korzyści: oszczędność czasu, niższe koszty obsługi, elastyczność w obsadzaniu stanowisk.

Praca tymczasowa

Usługa polega na oddelegowaniu do Państwa firmy pracowników wyselekcjonowanych według ściśle określonych kryteriów. Na czas trwania powierzonych zadań zatrudnione osoby stają się naszymi pracownikami. HAYS przejmuje obsługę administracyjno-prawną wynikającą z zatrudniania pracowników. Wspólnie z Państwa firmą określamy rozwiązanie optymalizujące koszty zatrudnienia i niwelujące ryzyko związane z niepewną sytuacją ekonomiczną. DALEJ >>

Outsourcing pracowniczy

Od rekrutacji do kontroli efektywności - odciążamy Państwa od procesów administracyjnych, pomagając skoncentrować się na celach biznesowych. Możecie Państwo zatrudnić pracownika (lub cały dział) na dłuższy okres bez zwiększania headcountu, powierzyć mu zadania i narzędzia (delegacje, samochód służbowy, telefon). Formalnym pracodawcą będzie HAYS Poland.
DALEJ >>

Interim Management

Rozwiązanie zarezerwowane dla kadry menedżerskiej i konsultantów potrzebnych w firmie do wykonania ściśle określonego zadania wymagającego specyficznych kwalifikacji. Właściwa dywizja HAYS Poland dobierze i zaprezentuje Państwu profile wyselekcjonowanych menedżerów, a następnie oddeleguje ją do zrealizowania określonego zadania w Państwa Firmie. DALEJ >>

Temp to Perm

W trakcie wykonywania zadań, mogą Państwo przeprowadzić najdokładniejszy assesment oparty na realnej pracy (3-6 m-cy), ponosząc jedynie koszty pozostawania pracownika do Państwa dyspozycji. Jeśli po ustalonym czasie wybrana osoba spełnia Państwa oczekiwania i jest zainteresowana podjęciem pracy na etacie, możecie związać się z danym pracownikiem umową o pracę. DALEJ >>

IT contracting

Ta forma współpracy pozostawia swobodę działania, wspomaga proces kreatywności i jest ściśle związana z zadaniowym stylem pracy (maksymalizacja efektywności). HAYS od lat stanowi szybkie łącze pomiędzy ekspertami IT a Firmami realizującymi projekty wymagające ściśle określonych zespołów fachowców na „tu i teraz”. DALEJ >>

|