Raport płacowy

Rozwój nowoczesnych technologii i zmieniająca się kultura pracy doprowadziły do rozszerzenia tradycyjnych form zatrudnienia. Jeszcze kilka lat temu zatrudnienie tymczasowe było kojarzone przede wszystkim z pracownikami fizycznymi. Obecnie coraz częściej wykorzystywane jest przez firmy podczas dłuższych nieobecności etatowych pracowników oraz gdy organizacja okresowo potrzebuje zwiększyć zatrudnienie – najczęściej w sektorze IT, finansowym oraz produkcyjnym. 

Pracownicy coraz częściej wykazują zainteresowanie tego typu zleceniami, widząc w nich szansę na zdobycie cennego doświadczenia, możliwość udziału w interesujących projektach oraz pracy w zmiennych strukturach bądź dynamicznie zmieniającym się środowisku. Rynek kandydata, z którym mamy obecnie do czynienia, nie pozwala na oferowanie gorszych warunków pracownikom tymczasowym, a wręcz czasami wymusza zaproponowanie atrakcyjniejszych stawek. 

Postępująca transformacja kultury pracy zainspirowała nas do przeprowadzenia badania na temat postrzegania pracy tymczasowej przez pracowników. 

Zapraszamy do lektury raportu, w którym znajdą Państwo wyniki badania oraz komentarze ekspertów.