Unikalna wartość

Zatrudnienie zewnętrznego menedżera lub inżyniera zapewnia dostęp do rzadko spotykanych na rynku kompetencji i doświadczeń. Ponadto specyfika pracy kontraktowej pozwala skupić się na najważniejszych celach bez zbędnego angażowania w procesy administracyjne.

 Możliwość wykorzystania unikalnej wiedzy i doświadczenia

W przypadku, gdy dostępność etatów w organizacji jest ograniczona, a konieczne jest zwiększenie liczby pracowników, zatrudnienie zewnętrzne jest najlepszym rozwiązaniem. Zatrudnione w ten sposób osoby nie wpływają na ogólną liczbę etatów w firmie.

 Wysoka skuteczność działania

Decydując się na zatrudnienie pracowników za pośrednictwem Hays, nasi Klienci przekazują nam  obowiązki związane z obsługą administracyjno-kadrową. Dzięki temu mogą skupić się na kluczowym obszarze działalności firmy i ograniczyć pracę administracyjną.

 Innowacyjne podejście do problemu

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników zewnętrznych zaliczają się do wydatków na usługi zewnętrzne, a nie personalne. Pozwala to na odpowiednie zarządzanie dostępnym budżetem oraz optymalizację kosztów pracowniczych.

 Maksymalne bezpieczeństwo

Hays jako formalny pracodawca jest odpowiedzialny za obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy oraz obsługę administracyjno-kadrową. Tym samym przejmujemy uzgodnioną część zobowiązań formalno-prawnych.

 

Praca kontraktowa RHB

Kontakt Response BOX

+48 22 584 5650