Warunki współpracy

Warunki współpracy

Płatność wyłącznie za wykonaną pracę Płatność wyłącznie za wykonaną pracę

Wynagrodzenie za współpracę w oparciu o umowę B2B rozliczane jest w wymiarze godzinowym, dziennym lub miesięcznym. Rozliczenie usługi dotyczy wyłącznie faktycznie przepracowanych godzin.

Proste rozliczenie Proste rozliczenie

Wszystkie koszty świadczenia usługi, czyli wynagrodzenie kontraktora, ewentualne premie, a także rozliczenia delegacji i dodatkowych narzędzi pracy zsumowane są w jednym dokumencie.

Czytelna kalkulacja Czytelna kalkulacja

Wynagrodzenie Hays rozliczamy w oparciu o wartość faktury netto zatrudnionego kontraktora. Płatności regulowane są co miesiąc, od momentu przepracowania pierwszego pełnego miesiąca.

 

 

 

Praca kontraktowa RHB

Kontakt Response BOX

info@hays-response.pl

+48 22 584 5650