Warunki współpracy

Warunki współpracy

Minimum formalności Minimum formalności

Na początku, do rozpoczęcia współpracy wystarczy wypełnienie formularza. Rozpoczynamy proces pozyskiwania kandydatów jeszcze zanim umowa zostanie podpisana. 

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo

Udzielamy gwarancji na cały okres zatrudnienia. W przypadku rezygnacji kandydata, w ciągu kilku dni jesteśmy w stanie przedstawić nowe rekomendacje.

Proste rozliczenie Proste rozliczenie

Rozliczamy usługę wysyłając zbiorczą fakturę raz na miesiąc. 
Wszystkie koszty są zsumowane w jednym dokumencie.    

Możliwość przejęcia pracownika Możliwość przyjęcia pracownika

W każdym momencie zapewniamy możliwość bezpośredniego zatrudnienia pracownika w strukturze Klienta. Koszty przejęcia rozliczamy według długości zatrudnienia przez Hays. 
Po 9 miesiącach pracy w pełnym wymiarze godzin, przejęcie pracownika jest bezpłatne. 

Czytelna klazula Czytelna klazula

Koszt usługi zawiera całkowite koszty zatrudnienia powiększone o wynagrodzenie Hays.

Praca tymczasowa RH BOX

Kontakt Response BOX

+48 22 584 5650