Zatrudnienie zewnętrzne

Zatrudnienie zewnętrzne

W ostatnich latach wzrosło znaczenie outsourcingu w biznesie i obecnie coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z przekazania firmom zewnętrznym części procesów operacyjnych. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dynamicznie rozwija się outsourcing usług, który pozwala rozwiązać problem ograniczonej liczby dostępnych etatów w firmie oraz przynosi szereg dodatkowych korzyści. W Hays od kilku lat realizujemy tego typu usługi dla stanowisk asystenckich, specjalistycznych i menedżerskich.

 Kontrola nad liczbą etatowych pracowników Kontrola nad liczbą etatowych pracowników

W przypadku, gdy dostępność etatów w organizacji jest ograniczona, a konieczne jest zwiększenie liczby pracowników, zatrudnienie zewnętrzne jest najlepszym rozwiązaniem. Zatrudnione w ten sposób osoby nie wpływają na ogólną liczbę etatów w firmie.

Ograniczenie pracy administracyjnej Ograniczenie pracy administracyjnej

Decydując się na zatrudnienie pracowników za pośrednictwem Hays, nasi Klienci przekazują nam  obowiązki związane z obsługą administracyjno-kadrową. Dzięki temu mogą skupić się na kluczowym obszarze działalności firmy i ograniczyć pracę administracyjną.

Ograniczenie kosztów stałych zatrudnienia Ograniczenie kosztów stałych zatrudnienia

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników zewnętrznych zaliczają się do wydatków na usługi zewnętrzne, a nie personalne. Pozwala to na odpowiednie zarządzanie dostępnym budżetem oraz optymalizację kosztów pracowniczych.

Przeniesienie odpowiedzialności prawnej Przeniesienie odpowiedzialności prawnej

Hays jako formalny pracodawca jest odpowiedzialny za obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy oraz obsługę administracyjno-kadrową. Tym samym przejmujemy uzgodnioną część zobowiązań formalno-prawnych.

Zatrudnienie zewnętrzne RHB

Kontakt Response BOX

+48 22 584 5650