Warunki współpracy

Warunki współpracy

Najwyższa jakość obsługi Najwyższa jakość obsługi

Pracujemy z wykwalikowanymi specjalistami i menedżerami, więc kwestią priorytetową jest dla nas zapewnienie im odpowiednio wysokiego poziomu obsługi. W każdej sytuacji pracownicy mogą korzystać ze wsparcia Hays.

 Proste rozliczenie Proste rozliczenie

Wszystkie koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenie, premie, koszty badań wstępnych, a także rozliczenia delegacji i dodatkowych narzędzi pracy zsumowane są w jednym dokumencie.

Czytelna kalkulacja Czytelna kalkulacja

Koszt usługi zawiera całkowite koszty zatrudnienia powiększone o wynagrodzenie Hays.

Zatrudnienie zewnętrzne RHB

Kontakt Response BOX

+48 22 584 5650