ABW RH

 

ABW

Logo raportu Hays Kinnarps i Skanska

Nie bój się nowego biura

Dobór miejsca do zadań staje się normą

Po wielu latach, podczas których zarówno procesy biznesowe, jaki i osobowości pracowników starano się wtłoczyć w jeden standard przestrzeni pracy, coraz więcej firm odkrywa zalety elastyczności – zróżnicowanego środowiska biurowego i swobody w korzystaniu z jego potencjału. 

Dla wielu firm odpowiedzią na wyzwania środowiska pracy może stać się koncepcja Activity-Based Working, gdzie biuro, oferując wiele rodzajów przestrzeni, odpowiadających na różnorodne potrzeby, stanowi narzędzie do efektywnego zarządzania zespołem, dzięki wykorzystaniu pełnego potencjału jego członków oraz możliwości komunikacji mobilnej. 

Hays, Kinnarps i Skanska to organizacje, dla których przestrzeń pracy różnych pokoleń i temperamentów jest niezwykle ważna, choć nacisk kładziemy na różne jej elementy. Wieloletnia współpraca z pracodawcami i najemcami powierzchni biurowych na polskim rynku pozwoliła nam poznać różnorodne doświadczenia oraz opinie na temat aranżacji i funkcjonalności biura. We wspólnej publikacji prezentujemy szeroki kontekst zjawiska oraz wyniki badania, przeprowadzonego na próbie blisko 100 firm zatrudniających łącznie ponad 50 000 pracowników.