Blogi

Umiejętność pracy w grupie

Dlaczego warto rozwijać umiejętność pracy zespołowej?   

Katarzyna Turowska-Lange

Wraz z rozwojem firm i pojawianiem się specjalistycznych stanowisk, dobra współpraca w rosnącym stopniu warunkuje efektywność organizacji oraz osiąganie założonych celów. Na znaczeniu zyskuje nie tylko współpraca w ramach jednego działu, ale również w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych, które często są rozproszone i działają w sposób zdalny. Dlaczego warto rozwijać u pracowników umiejętność pracy w grupie? 

Efektywna praca zespołowa jest fundamentem biznesowego sukcesu firm, ponieważ nie tylko zwiększa przepływ informacji oraz pomysłów pomiędzy pracownikami i działami, ale także buduje pozytywne relacje i przyjazną atmosferę pracy. Dlaczego to takie istotne? Ponieważ siła tkwi w grupie, a na powodzenie wielu projektów i zadań musi składać się wysiłek różnych ekspertów. Nie jest możliwe, aby jeden pracownik samodzielnie wprowadził nowy produkt na rynek. Do tego potrzeba współpracy z innymi działami i pracownikami w organizacji. 

Poszukiwana kompetencja   

Firmy zdają się coraz wyraźniej dostrzegać zależności pomiędzy udaną pracą w zespołach a wynikami biznesowymi. W związku z tym koncentracja na umiejętności współpracy jest zauważalna w prowadzonych procesach rekrutacyjnych właściwie w każdej branży. Analizując ogłoszenia o pracę na różnorodnych stanowiskach – zarówno w obszarze sprzedaży, finansów czy też inżynierii – niemalże w każdym pojawia się wymóg umiejętności pracy w grupie. Efektywna współpraca pozwala osiągnąć lepsze efekty oraz usprawnić działanie całej firmy. Tym bardziej, że rośnie popularność pracy projektowej, łączącej pracowników z różnych działów. 

W pracy zespołowej szczególnie istotne są umiejętności komunikacyjne, zdolność uważnego słuchania oraz otwartość na sugestie, wskazówki czy pomysły innych. Równolegle wskazuje się na umiejętność wyrażania swoich opinii w sposób konstruktywny i zrozumiały dla pozostałych członków grupy tak, aby nikogo nie urazić, a jednocześnie zainspirować czy wpłynąć.

Zalety pracy zespołowej  

Praca w grupie zazwyczaj wymaga interakcji i komunikacji pomiędzy członkami różnych zespołów czy działów zarówno w strukturach poziomych, jak też pionowych. Pozwala to, aby pracownicy z różnych szczebli mogli się wzajemnie poznać – zrozumieć zakres odpowiedzialności, ale także nawiązać relacje. Pracownicy otrzymują możliwość poznania osób, z którymi nie kontaktują się na co dzień, dzięki czemu zyskują większą świadomość, jak ich działania wpływają na pracę innych działów i w jaki sposób przekładają się na sukces całej firmy. Co więcej, dzięki pracy zespołowej pracownicy sumienniej wykonują swoje zadania, gdyż wiedzą, że od ich pracy zależy powodzenie całej grupy.

Warto pamiętać, że współpraca wzmacnia poczucie przynależności oraz realizacji wspólnego celu. Wszystkie te elementy niewątpliwie mają pozytywny wpływ na codziennie funkcjonowanie firmy, gdyż im łatwiejszy proces komunikacji, tym efektywniej może działać organizacja. Umiejętność pracy w grupie z pewnością pomaga w uniknięciu lub wyeliminowaniu nieporozumień. Jednocześnie wspiera budowanie zaufania i korzystnie wpływa na atmosferę pracy. W konsekwencji pracownik pozytywnie ocenia swoją pracę i miejsce zatrudnienia, a do realizacji zadań podchodzi z większym entuzjazmem. Jest też bardziej skłonny promować firmę wśród potencjalnych kandydatów.

Warto, aby pracodawcy dbali o rozwój umiejętności pracy w grupie wśród wszystkich zatrudnionych. Mimo że nie każdy posiada naturalną zdolność do współpracy w ramach zespołu, to jest to kompetencja, którą każdy może nabyć i rozwijać. Podobnie jak uczymy się wykonywać obowiązki zawodowe i z biegiem czasu stajemy się coraz lepsi, pracy w grupie można się nauczyć. Co więcej, jest to uniwersalna umiejętność, którą można wykorzystać na każdym stanowisku.

Umiejętność pracy w zespole a rekrutacja   

Uwagę na umiejętność pracy w zespole warto zwrócić już w trakcie procesu rekrutacji. Informacje o tym, jak wyglądała codzienna praca kandydata oraz czy wymagała bliskiej współpracy z innymi pracownikami, działami lub podmiotami zewnętrznymi, pomagają określić prawdopodobieństwo posiadania tej kompetencji. W przypadku osób wchodzących na rynek pracy, które jeszcze nie posiadają doświadczenia zawodowego, warto zapytać o doświadczenia związane z działalnością w organizacjach studenckich czy realizacją innych projektów. Pomocne może być także przeprowadzenie sesji Assessment Centre w przypadku kandydatów do pracy lub Development Centre wobec osób już związanych z organizacją. Asesor jest w stanie sprawdzić, jak dana osoba zachowuje się podczas pracy w zespole, jaką postawę przyjmuje, czy jest proaktywna i otwarta na pomysły współwykonawców oraz przy wykonaniu których zadań czuje się swobodnie.

W obliczu współczesnych wyzwań biznesowych, pracodawcy powinni również rozwijać u zatrudnionych umiejętność pracy zespołowej. Przykładami działań, które mogą podjąć, jest wyznaczanie celów zespołowych, zachęcanie do angażowania się w realizację różnych projektów z liderem czy menedżerem na czele. Rola przywódcy jest niezbędna, gdyż to on ustala cele i zasady współpracy oraz komunikacji, obserwuje członków, udziela im rad oraz informacji zwrotnej.

Co ciekawe, pielęgnowanie umiejętności pracy zespołowej może być też realizowane poprzez odpowiednie zaprojektowanie powierzchni biurowej, sprzyjającej bezpośrednim i spontanicznym kontaktom. Mimo że w rozwoju tej kompetencji mogą pomóc poradniki czy artykuły, to nie zastąpią one praktyki – aktywnego uczestnictwa pracowników w realnych projektach czy warsztatach, które pozwolą im zdobyć doświadczenie oraz kształtować właściwe postawy.


Katarzyna Turowska-Lange

Senior Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.