Dostępność

Dostępność

Tworzenie i udoskonalanie łatwo dostępnej witryny internetowej jest procesem długofalowym, stąd też wciąż pracujemy nad jej ulepszeniem. W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących dostępności naszej witryny internetowej, prosimy o kontakt.

Funkcje zwiększające dostępność witryny

• Rozmiar tekstu zamieszczonego w witrynie można zwiększyć lub zmniejszyć wciskając klawisz Crtl i jednocześnie przesuwając rolkę przewijania umiejscowioną w górnej części myszy komputerowej. Rozmiar tekstu można również zmienić jednocześnie wciskając klawisze Crtl i klawisz + lub -

• Wszystkie elementy graficzne posiadają swoje tekstowe zamienniki 

• Kolory w witrynie hays.pl nie są wykorzystywane jako narzędzie informacyjne – wszystkie strony są czytelne niezależnie od możliwości rozpoznawania barw użytkowników

• Struktura tekstów i dokumentów w witrynie umożliwia ich odczytanie przez technologie wspomagające

• Tabele zamieszczone na stronach witryny posiadają niezbędne oznaczenia, dzięki którym mogą być prawidłowo odczytane przez różne przeglądarki, narzędzia i oprogramowanie

• Nawigacja w witrynie jest spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu, m.in. dzięki zakładkom, mapie strony i funkcji „szukaj na stronie” - rozwiązaniom ułatwiającym odnalezienie informacji zamieszczonych w witrynie hays.pl

• Witryna posiada spójny układ stron i kontrastowe grafiki, a teksty w niej umieszczone są napisane prostym i zrozumiałym językiem

• Poszczególne strony otwierają się i funkcjonują w sposób intuicyjny

• Wszystkie treści tekstowe są czytelne i zrozumiałe

• Naszym celem jest wypracowanie kompatybilności z jak największą liczbą przeglądarek i urządzeń

• Stale rozwijamy naszą witrynę, aby ułatwić użytkownikom odczytanie lub wysłuchanie zawartych w niej treści, w tym odróżnienie treści od tła

Dostęp z poziomu klawiatury

Wszystkie elementy witryny (włączając formularze) powinny być dostępne przy wykorzystaniu jedynie klawiatury. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z dostępem klawiaturowym, prosimy o kontakt. Przekazanie informacji na temat wykorzystywanej przeglądarki oraz systemu operacyjnego zdecydowanie pomoże nam rozwiązać problem. 

Wygląd witryny

• Wszystkie strony wykorzystują kaskadowe arkusze stylów

• Witryna powinna być czytelna, nawet gdy dana przeglądarka nie obsługuje tego formatu stron internetowych

• Zastosowany rozmiar tekstu umożliwia jego swobodne dopasowanie do potrzeb użytkownika