RH_Stres

 

Stres i satysfakcja

Stres i satysfkacja logo

Raport Stres i satysfakcja dowodzi, że co czwarty pracownik jest niezadowolony ze swojego środowiska pracy i nie czerpie satysfakcji z realizacji zawodowych obowiązków.

Na poziom satysfakcji wpływa wiele czynników, w tym także emocje towarzyszące realizacji powierzonych zadań. Ponad połowa zatrudnionych codziennie irytuje się i mierzy z brakiem motywacji. Zdecydowana większość doświadcza również wysokiego poziomu stresu, który w wielu przypadkach działa destrukcyjnie. 

Poczucie satysfakcji z pracy pomaga budować pozytywną postawę pracownika wobec zespołu, działu, zmian, problemów czy całej organizacji. Doświadczenia firm na świecie potwierdzają, że o sukcesie organizacji decyduje zaangażowanie jej pracowników, a sukces w pracy najczęściej osiągają ludzie, którzy wykonują swoje zadania z zainteresowaniem i zadowoleniem. Firmy powinny więc szukać pomysłów na to, w jaki sposób zadbać o poczucie satysfakcji z pracy i jednocześnie o wyniki biznesowe. 

Dane do raportu zbierano za pośrednictwem kwestionariusza online, na który składały się pytania otwarte i zamknięte. W badaniu wzięło udział 3200 osób pracujących w Polsce.