Blogs

​​​​​​​Dlaczego firmy potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za zgodność działań z prawem?

​​​​​​​Zapotrzebowanie na Compliance Officerów

Justyna Chmielewska

Coraz bardziej popularną i pożądaną na rynku pracy rolą jest stanowisko Compliance Officera. Wywodzi się ono z audytu, controllingu, zarządzania ryzykiem, a obecnie pełni dla tych obszarów funkcję wsparcia. O ile kilka lat temu rola ta występowała głównie w dużych podmiotach z sektora bankowości i finansów, to obecnie coraz częściej pojawia się także w firmach produkcyjnych, farmaceutycznych czy centrach usług wspólnych.

Liczba organizacji, dostrzegających potrzebę posiadania w swojej strukturze funkcji zapewniającej zgodność działań i procesów z obowiązującym prawem, rośnie. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym, bardzo niepewnym otoczeniu biznesowym.

Zakres obowiązków Compliance Officera

Rola Compliance Officera jest jedną z najbardziej kluczowych ról w organizacji, gdyż ma za zadanie zapewnienie jej odpowiedniego funkcjonowania i zgodności prowadzonych przez nią działań z obowiązującym prawem. Jest to szczególnie ważne w obecnych, niepewnych realiach biznesowych, a także w świetle dyrektywy unijnej o sygnalistach.

Celem pracy Compliance Officera jest minimalizacja ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi, normami bądź zestawami zaleceń, w celu zapobiegania stratom finansowym oraz utracie reputacji. Zakres obowiązków obejmuje przygotowywanie i wdrożenie polityki Compliance w organizacji (dotyczącej m.in. ochrony danych osobowych, postępowania z informacjami poufnymi, przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgłaszania nieprawidłowości), przeprowadzania wewnętrznych kontroli, sporządzania raportów na temat ryzyka, planowania szkoleń oraz współpracy z organami nadzoru.

Kompetencje na najwyższym poziomie

Idealny kandydat na stanowisko Compliance Officera powinien posiadać szereg określonych kompetencji, doświadczenie i wiedzę merytoryczną. W cenie jest ukończenie studiów prawniczych oraz dojrzałość biznesowa. Pożądane jest także wykształcenie ekonomiczne, pozwalające na rozumienie procesów finansowych zachodzących w organizacjach oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Osoba pełniąca funkcję w dziale Compliance powinna również legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami, szeroko opisanymi przez Stowarzyszenie Compliance Polska, np. certyfikatem AML. W większości przypadków wymogiem niezbędnym jest także bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Niezbędne są również doskonale rozwinięte kompetencje miękkie z zakresu komunikacji, umiejętności współpracy z osobami z każdego szczebla organizacji oraz zdolność pracy projektowej. Dużą rolę odgrywają również kwestie etyczne i umiejętność pracy pod presją, np. w sytuacji, gdy konieczność zapewnienia zgodności metod działania organizacji z procedurami i prawem stoi w konflikcie z interesami oraz strategią zarządu.

Rekrutacja specjalistów

Pracodawcy coraz intensywniej poszukują Compliance Officerów. Tym samym, z uwagi na wysokie oczekiwania firm wobec osób pełniących te funkcje – pozyskanie odpowiedniego pracownika przysparza wyzwań rekrutacyjnych.

Zdarza się, że pracodawcy poszukają odpowiedniego kandydata wewnętrznie, wśród swoich obecnych pracowników. Wówczas dużym atutem jest znajomość organizacji i, w zależności od roli pełnionej wcześniej, doświadczenie w innym obszarze zdobytym w strukturach firmy. Ma to także swoje wady, bowiem wiąże się z ryzykiem braku obiektywności w trudnych sytuacjach, gdy na jaw wychodzą przypadki braku zgodności z prawem. Może to wynikać zarówno z wcześniejszych sympatii i antypatii, nieumiejętności szerszego spojrzenia na organizację lub skłonności do ulegania wpływom menedżerów zarządzających.

W przypadku pozyskania kandydata z zewnątrz, z pewnością można liczyć na szersze doświadczenie w innych branżach oraz licznych projektach, co oferuje pracodawcy „świeże spojrzenie”. Natomiast pojawia się ryzyko, że nowa osoba nie wpisze się w strukturę organizacji oraz jej system wartości. Trudno zatem jednoznacznie ocenić, które z rozwiązań jest lepszym czy skuteczniejszym.

Planujesz zatrudnienie specjalistów do swojej organizacji? Przeczytaj, jak napisać skuteczne ogłoszenie rekrutacyjne.

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu idealnego kandydata na stanowisko Compliance Officera? Zleć rekrutację Hays.


Justyna Chmielewska

Executive Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.