Blogs

​​​​​​​Zadbaj o równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym

Work-life balance jako nieodłączny element satysfakcji ​​​​​​​

Zmieniający się świat, metody świadczenia pracy i transformacja modeli biznesowych firm sprawiają, że wielu pracowników żyje w biegu i pracuje ponad miarę. Zatrudnionym często trudno jest znaleźć równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Tymczasem jest ona niezbędna do odczuwania satysfakcji i spokoju. Balans pomiędzy różnymi sferami życia pozwala utrzymać nie tylko dobre relacje z bliskimi, lecz również rozsądną postawę wobec obowiązków zawodowych. Jak zadbać o work-life balance?

Rozdzielanie życia zawodowego od prywatnego stanowi pewnego rodzaju umiejętność, której zdobycie nie dla wszystkich pracowników jest łatwe. Zachowanie równowagi pomiędzy pracą a sprawami osobistymi jest jednak niezmiernie ważne. Wpływa na ogólny dobrostan – satysfakcję z życia, poczucie spełnienia oraz dobre samopoczucie. Jeśli czujesz, że w Twoim życiu brakuje równowagi, wykonaj poniższe kroki.

1. Przeanalizuj swój dzień w pracy

Powodem, przez który duża część pracowników nie zachowuje równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, jest nieumiejętne zarządzanie czasem pracy. Spróbuj zatem ocenić, jak nadajesz priorytety swoim zadaniom. Czy realizujesz cele zgodnie z planem, czy może bierzesz na siebie zbyt wiele? Zastanów się także, które bodźce zaburzają Twoją koncentrację i wybijają Cię z rytmu pracy. Po pobieżnej analizie stopniowo je eliminuj i obserwuj, jaki ma to wpływ na Twoją pracę.

Jeżeli masz trudności z zarządzeniem swoimi zadaniami i odpowiednim rozłożeniem obowiązków – skorzystaj z metody zwanej macierzą Eisenhowera, dzieląc je na: ważne i pilne; ważne, ale niepilne, pilne, ale nieważne; niepilne i nieważne.

Więcej o macierzy Eisenhowera i skutecznym planowaniu działań dowiesz się z tego wpisu.

Dzięki rozsądnemu podziałowi zadań oraz eliminowaniu rozpraszaczy zwiększysz swoją efektywność i wydajność, a także wykluczysz ewentualność pracy w nadgodzinach.

2. Rozważ elastyczne formy i modele pracy

Wielu pracowników dostrzega, że pomocnym w zachowaniu work-life balance okazują się elastyczne modele pracy. Jeżeli obecnie nie pełnisz swoich obowiązków zawodowych w formie zdalnej lub hybrydowej, a uważasz, że mogłoby przynieść to wiele korzyści – porozmawiaj o takiej możliwości ze swoim przełożonym. Liczne organizacje, które wprowadziły podobne rozwiązania wraz z początkiem pandemii, korzystają z nich do dziś, oceniając je jako skuteczne. Warto zatem poprosić menedżera o szczerą rozmowę i przedstawić swoją propozycję.

Niektórzy specjaliści, mający trudność z osiągnięciem work-life balance, decydują się również na zmianę formy pracy. Coraz bardziej popularnymi stają się nowoczesne formy zatrudnienia, w tym B2B czy freelancing. Pozwalają one pełnić obowiązki w mniejszym wymiarze czasowym, przez co zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym staje się łatwiejsze. Tym samym, mając wysokie, poszukiwane na rynku kwalifikacje i będąc gotowym do pracy na własny rachunek, warto wziąć pod uwagę podjęcie pracy w oparciu o umowę inną niż dotychczas.

3. Pamiętaj o asertywności

Zdarza się, że praca w nadgodzinach jest nieunikniona, np. na etapie finalizacji zaawansowanego projektu lub w sytuacji awaryjnej. Należy jednak znać granicę i rozsądnie zarządzać swoim planem dnia, tak aby zminimalizować ryzyko pracy po godzinach. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, w której możesz przełożyć wykonanie danego zadania na kolejny dzień – skorzystaj z tej okazji.

Choć wykazanie się asertywną postawą w miejscu pracy nie jest proste, to warto pamiętać, że jest to kluczowa kompetencja, szczególnie w przypadku osób nadmiernie ambitnych. W takich okolicznościach należy mieć świadomość, jak dużą wartością jest odpoczynek i umiejętność stawiania sobie granic. Regularna praca w nadgodzinach może bowiem prowadzić do wypalenia zawodowego i problemów ze zdrowiem.

4. Po pracy wyłącz urządzenia służbowe

Zachowaniem, które może wpływać na zachwianie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, jest także korzystanie ze służbowych urządzeń po zakończeniu pracy. Choć z reguły odpisywanie na wiadomość trwa chwilę, to w rzeczywistości sprawdzanie skrzynki mailowej może odciągnąć uwagę na dłuższy czas, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą dłuższe konwersacje czy dodatkowe zadania. Warto zatem rozgraniczyć czas stricte przeznaczony na pełnienie obowiązków zawodowych od tego, który zamierzasz poświęcić bliskim. Dzięki temu zyskasz większą satysfakcję z życia osobistego i wypoczniesz przed kolejnym dniem pracy.

Chcesz pracować w formie zdalnej? Przeczytaj, jak skutecznie argumentować taką chęć.

Planujesz zmienić pracę? Zobacz najnowsze oferty.


Agnieszka Pietrasik

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.