Blogs

3 uniwersalne kompetencje miękkie, które warto posiadać

Czego poszukują pracodawcy, bez względu na branżę?

Kompetencje miękkie mają coraz większe znaczenie – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Z jednej strony wynika to z wyzwań rekrutacyjnych firm, które w obliczu trudności ze znalezieniem kandydatów z niezbędnymi kompetencjami technicznymi, stawiają na ich uniwersalne zdolności, a następnie dodatkowe przeszkolenie pracownika. Z drugiej natomiast zatrudnieni chcą rozwijać swoje umiejętności miękkie, ponieważ – jak sami zauważają – pomagają im one w pracy, ułatwiają przekwalifikowanie się i dopasowanie do dynamicznych zmian w otoczeniu. Które kompetencje miękkie są dziś najcenniejsze?

Punktem wyjścia do myślenia o kompetencjach miękkich powinna być refleksja, iż posiada je każdy z nas, choć ich poziom jest zróżnicowany i bardzo indywidualny. Uniwersalne cechy i zdolności nabywane są inaczej niż wiedza merytoryczna i kompetencje twarde – rozwijamy je przez całe życie, mierząc się z różnymi sytuacjami. Warto również pamiętać, że to dzięki umiejętnościom miękkim pracownik może wpisać się w pożądany sposób działania i współpracy. W biznesie oprócz wiedzy eksperckiej i określonych umiejętności technicznych potrzebnych na stanowisku pracy, znaczenie ma bowiem odpowiednia postawa – nastawienie na współpracę, sprawna komunikacja, umiejętność dopasowania się do zachodzących zmian.

Jakich kompetencji miękkich poszukują pracodawcy?

1. Kreatywność

Na dzisiejszym, niezwykle wymagającym rynku, nawet lider w branży czy firma posiadająca silną pozycję, ogromną bazę klientów i oferująca wysoką jakość produktów musi pozytywnie wyróżniać się na tle konkurencji. Aby to zrobić, potrzebuje nieszablonowych rozwiązań, pomysłów na adekwatne do sytuacji strategie sprzedaży i podejście do klienta.

Wiedza merytoryczna i kompetencje twarde nie wystarczą do stworzenia innowacji, które z kolei przyczynią się do sukcesu biznesowego organizacji. Potrzebna jest kreatywność. Dlatego też w niemal w każdej ofercie pracy pojawia się informacja, iż dla firmy duże znaczenie ma właśnie ta umiejętność przyszłego pracownika. Latami kojarzona z marketingiem i grafiką, dziś dotyczy wszystkich specjalistów, m.in. handlowców. Kreatywność oznacza bowiem innowacyjność, oryginalność, nieszablonowe podejście, otwartość na nowe rozwiązania i umiejętność myślenia poza schematem. Kreatywne osoby potrafią generować nowe pomysły, gdy obrana wcześniej koncepcja przestaje się sprawdzać.

Jakie są 3 najważniejsze kompetencje miękkie w branży IT? Przeczytaj.

2. Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne ułatwiają przede wszystkim nawiązywanie kontaktów i pozytywnie wpływają na swobodę prowadzenia rozmowy – zwłaszcza z nowo poznaną osobą. Dzięki nim mamy szansę dobrze zaprezentować się już podczas rozmowy rekrutacyjnej i pozytywnie zapisać się w pamięci rekrutera bądź przyszłego pracodawcy.

Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne to z jednej strony zdolność precyzyjnego wyrażania się i formułowania myśli, natomiast z drugiej – zdolność do aktywnego słuchania, rozumienia, panowania nad niewerbalnym przekazem. Pamiętajmy, że w komunikacji liczą się nie tylko wypowiadane słowa, ale również towarzyszące im gesty, mowa ciała, mimika twarzy, kontakt wzrokowy. Posiadając rozwinięte umiejętności komunikacyjne możemy porozumieć się z osobami reprezentującymi odmienne typy osobowości, ale też zajmującymi różne funkcje formalne – w organizacji i poza nią.

3. Umiejętność pracy w grupie

Cele wyznaczone przez firmę są wypadkową celów indywidualnych stawianych pracownikom oraz zespołom, a praca w niemal każdej organizacji w sposób naturalny opiera się na współpracy. Pracodawcy poszukują więc pracowników, którzy potrafią współpracować z innymi, a realizując swoje zadania, mają na uwadze również cele zespołu i całej organizacji.

Osoby potrafiące pracować w grupie widzą nie tylko stawiane przed nimi indywidualne zadania, ale również interes zespołu, wspólny cel. Są otwarte na innych, dzielą się wiedzą, wspierają członków zespołu, angażują się i stawiają na partnerskie relacje. Potrafią też słuchać innych, dyskutować i akceptować odmienne punkty widzenia. Pamiętajmy, że w biznesie najlepsze rezultaty osiąga się dzięki współpracy i braniu pod uwagę odmiennych punktów widzenia.

Przeczytaj, jak budować komfortową atmosferę w pracy.

Dlaczego warto inwestować w rozwój kompetencji?

Uniwersalne kompetencje miękkie – kreatywność, skuteczność w komunikacji, umiejętność pracy w grupie – to niezwykle silny argument dający przewagę kandydatom na każdym etapie ich kariery zawodowej i niezależnie od specjalizacji. Już teraz w wielu procesach rekrutacyjnych kompetencje miękkie kandydatów znajdują się w centrum uwagi rekruterów i pracodawców.

W kontekście prognoz dotyczących przyszłości rynku pracy i przewidywań, że profesję będziemy zmieniać coraz częściej, inwestycja w kompetencje miękkie wydaje się obowiązkowa. Tym bardziej, że umiejętności miękkie można budować i doskonalić przez całe życie – zarówno samodzielnie, jak i w ramach kursów oraz szkoleń.

Autor: Justyna Bereza, Consultant w Hays Poland

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.