Blogs

6 najczęstszych błędów w CV

Jakich pomyłek należy unikać?

Ewa Pietrys

Dobrze przygotowane CV jest wizytówką każdego kandydata. Odpowiednio opracowany życiorys stanowi przepustkę do kolejnych etapów rekrutacji i rozmów z potencjalnym pracodawcą. Mimo że dobrze zredagowany i czytelny dokument, zawierający wszystkie kluczowe informacje, nie jest gwarancją otrzymania pracy, to CV z błędami może już na starcie wykluczyć kandydata z rekrutacji. Jakie są najczęstsze błędy, których należy unikać?

Podczas selekcji CV, na wstępną analizę aplikacji rekruter często poświęca nawet mniej niż minutę. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie dokumentu – wykorzystanie odpowiednich słów kluczowych, zawarcie niezbędnych informacji i przedstawienie ich w przejrzysty sposób. Jednak aktywne poszukiwanie pracy i dopasowywanie CV do każdej oferty – co samo w sobie jest bardzo dobrą praktyką – powoduje, że w często modyfikowanym dokumencie mogą pojawić się błędy, zakłócające pozytywny odbiór treści.

Najczęstsze błędy w CV

     1. Niestandardowy format pliku

Pierwszym błędem, który bardzo często już na samym początku dyskwalifikuje kandydata z dalszego udziału w rekrutacji, jest niestandardowy format pliku. Nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której rekruter jednocześnie koordynuje nawet kilkanaście procesów rekrutacyjnych. Przeglądając przy tym dziesiątki CV, często nie ma czasu na odszyfrowanie kłopotliwego pliku. Aby zapobiec takiej sytuacji, dokumenty aplikacyjne warto przesyłać w formacie Word (który umożliwia skanowanie treści przez zautomatyzowane narzędzia rekrutacyjne) i/ lub PDF (który sprawia, że dokument zawsze dobrze się wyświetla). Warto również pamiętać o profesjonalnej nazwie pliku, wychodząc z założenia, że powinna ona ułatwić identyfikację kandydata. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie nazw typu „CV imię i nazwisko”.

     2. Zła kolejność historii zatrudnienia

Z perspektywy rekrutera najważniejsze jest dopasowanie doświadczenia kandydata do profilu poszukiwanego przez pracodawcę. W związku z tym najwięcej uwagi poświęca się ostatnim miejscom zatrudnienia. Tymczasem wiele osób w pierwszej kolejności wymienia w CV najstarsze doświadczenia zawodowe. Jest to błąd, który może spowodować odrzucenie takiego dokumentu. W sekcji związanej z doświadczeniem, sprawdza się zasada tzw. chronologii odwróconej i umieszczenie najpierw obecnego (lub ostatniego) miejsca pracy, a następnie wymienianie poprzednich aż do najodleglejszego. Warto również pamiętać o wypunktowaniu zakresu obowiązków oraz zaznaczeniu konkretnych dat zatrudnienia w poszczególnych firmach. Dzięki temu wszystko jest jasne i czytelne, a rekruter nie ma przestrzeni na własną interpretację czy domysły.

     3. Nieprofesjonalne zdjęcie

CV jest wizytówką kandydata, dlatego warto pamiętać o stosownej fotografii, dopasowanej do okoliczności. Profesjonalne zdjęcie wpływa na odbiór kandydata, dlatego należy unikać nieformalnych fotografii z wakacji, imprez czy tzw. selfie. Źle postrzegany jest też skan zdjęcia z np. dyplomu, gdzie wyraźnie widoczna jest również pieczątka. Sprawia to bowiem wrażenie, że autor dokumentu jest osobą niechlujną i nieprofesjonalną. Czy błędem jest zatem całkowite pominięcie zdjęcia? Nie, natomiast warto mieć na uwadze, że dzięki profesjonalnej fotografii w dokumentach aplikacyjnych rekruterom łatwiej jest zapamiętać kandydata, co działa na jego korzyść. Pracodawca nie może wymagać zamieszczenia zdjęcia w CV, natomiast jeśli posiadamy profesjonalną fotografię, to warto ją wykorzystać.  

     4. Zbyt wiele informacji   

Podczas przygotowywania CV warto zastanowić się nad elementami, które są niezbędne z punktu widzenia rekrutacji, oraz informacjami, które można pominąć. Warto usunąć nieistotne informacje, ponieważ nie wnoszą żadnej wartości, a tylko sztucznie zwiększają objętość dokumentu, co niekorzystnie wpływa na jego przejrzystość. Często pojawiającym się błędem jest zawarcie w CV całego doświadczenia zawodowego, począwszy od pierwszej podjętej pracy, zupełnie niezwiązanej z obecnym stanowiskiem. Kolejnym nieistotnym, lecz często zawieranym w CV elementem, jest informacja o szkole średniej (w przypadku posiadania wyższego wykształcenia), szczegółowy adres, stan cywilny czy wiek i imiona dzieci. Warto skupić się na naprawdę istotnych informacjach, pomijając te, które wyłącznie odwracają uwagę rekrutera od kluczowych kwestii.

     5. Brak zgody na przetwarzanie danych

Kolejnym często pojawiąjącym się błędem w CV jest brak zawartej w nim klauzuli – zgody na przetwarzanie danych. Brak tego zapisu powoduje, że aplikacja nie może być uwzględniona w procesie rekrutacyjnym. Klauzula powinna być zamieszczona na ostatniej stronie dokumentu lub w stopce. Często spotykanym rozwiązaniem, które pozwala zaoszczędzić miejsce, jest zmniejszenie czcionki. Warto zwrócić uwagę jakiej dokładnie klauzuli oczekuje pracodawca, ponieważ zdarza się, że niektóre firmy proszą o wpisanie ich nazwy w treści zgody, jako podmiotu przetwarzającego dane.

     6. Błędna struktura dokumentu

Ważnym aspektem jest ponadto układ życiorysu. Dokument powinien stanowić spójną całość. Należy przemyśleć każdy z elementów CV, logicznie je rozplanować i pamiętać o nagłówkach, takich jak doświadczenie, edukacja, umiejętności, szkolenia itd. Często zdarza się, że kandydaci mieszają wielkości oraz rodzaje czcionek i nie zachowują spójności w formatowaniu tekstu. Problematyczne bywa również dodawanie zbyt wielu elementów graficznych, które utrudniają czytanie i wyświetlenie dokumentu w edytorze tekstu.

Dobrze przygotowane CV wpływa na całą rekrutację. Warto zadbać, aby pierwsze wrażenie było jak najlepsze. Niepoprawnie sporządzony dokument, zawierający liczne błędy, może skreślić kandydata już na etapie selekcji. Natomiast dobrze przygotowana aplikacja zwraca uwagę rekrutera na kandydata i jego doświadczenie. Oczywiście nie ma uniwersalnego, idealnego CV. Na potrzeby każdej rekrutacji kandydat powinien edytować dokument w celu dopasowania jego treści do konkretnej oferty pracy. Stosowanie się do podstawowych zaleceń i unikanie prostych błędów w CV to jednak pierwszy krok do udanej rekrutacji, a tym samym zdobycia wymarzonej pracy.


Etap pisania CV masz za sobą i czekasz na rozmowę kwalifikacyjną? Upewnij się, że jesteś do niej dobrze przygotowany. Tutaj przeczytasz nasze porady.

Jeśli zastanawiasz się nad zmianą pracy, sprawdź nasze aktualne oferty.


Ewa Pietrys

Senior Consultant w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

 

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.