Blogs

Benefity - dodatek czy obowiązek pracodawcy?

Świadczenia w strategii zatrudnienia

Zgodnie z najnowszym Raportem płacowym Hays, aż 90 % pracowników otrzymuje dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Jednak również w tym roku najbardziej pożądane benefity nie są tymi, które są najczęściej oferowane przez pracodawców. Wyniki skłaniają do refleksji nad tym, w jakim stopniu benefity na dzisiejszym rynku pracy spełniają funkcję dodatkowych korzyści, a w jakim stały się standardowym elementem pakietu wynagrodzenia.

Jak wynika z badań Hays, pracodawcy najczęściej oferują kartę sportową, pakiet opieki medycznej w wersji podstawowej, a także różnego rodzaju imprezy i wyjazdy integracyjne. Jednak dla wielu profesjonalistów wymienione benefity są postrzegane nie jako atrakcyjny dodatek, lecz standardowy element oferty. W rezultacie karta sportowa czy prywatna opieka medyczna nie są atutem przy wyborze pracodawcy, natomiast ich brak w ofercie przemawia na niekorzyść firmy. Do najbardziej pożądanych przez pracowników benefitów należą rozszerzony pakiet opieki medycznej, możliwość pracy elastycznej oraz służbowy samochód.

Wysokie i sprecyzowane oczekiwania kandydatów stanowią wyzwanie dla pracodawców, którzy chcą pozyskać talenty niezbędne do realizacji strategii firmy. Z drugiej strony każda organizacja posiada budżety, które często ograniczają działania wzbogacające ofertę kierowaną do potencjalnych i obecnych pracowników. Aby zachować rozsądek w planowaniu dodatków pozapłacowych i stworzyć rynkową ofertę, warto zastanowić się nad obowiązującą polityką benefitów, przechodząc przez trzy kroki opisane poniżej.

1. Sprawdzam
Podczas współpracy z firmami wielokrotnie słyszałam: „mamy dużo atrakcyjnych benefitów, które są kosztowne, więc pracownicy powinni być zadowoleni”. Nic bardziej mylnego! Przede wszystkim należy sprawdzić, jakie dokładnie benefity oferujemy naszym pracownikom oraz kto i na jakich warunkach może z nich korzystać. Warto również przeanalizować informacje przekazywane przez pracowników w badaniach satysfakcji. Następnie należy zderzyć aktualną ofertę świadczeń z satysfakcją pracowników i ich wiedzą na temat benefitów.

2. Informuję
Kolejnym krokiem jest poinformowanie pracowników o tym, z jakich benefitów mogą korzystać. Pracownikom zdarza się zapomnieć o dostępności poszczególnych świadczeń – zwłaszcza, gdy wymaga to logowania do dodatkowych systemów, składania wniosków, również papierowych. Dlatego warto regularnie przypominać o możliwości wyboru.

3. Szukam
Jeśli krok pierwszy i drugi nie przyniosły choć odrobinę większego zadowolenia z proponowanych świadczeń wśród pracowników, warto poszukać głębiej. Z jednej strony warto zapytać pracowników o ich pomysły. Z drugiej natomiast należy pamiętać żeby zabezpieczyć się przed otwartym koncertem życzeń, w czym może pomóc wybór jednego ze scenariuszy:

Scenariusz A – Firma posiada budżet na wprowadzenie nowego, dodatkowego benefitu. Pyta więc pracowników, na jakie świadczenie chcieliby wykorzystać fundusze, informując jednocześnie, w jaki sposób zostanie wyłoniony zwycięski benefit.

Scenariusz B – Firma posiada niewielki budżet. Sprawdza, jakie benefity można zaproponować w ramach wyznaczonej kwoty i prosi o głosowanie. Pracownicy wciąż mogą dokonać wyboru, przy czym zamiast listy życzeń mają do wyboru realne rozwiązania.

Scenariusz C – Firma nie ma budżetu na dodatkowe świadczenia. Sprawdza, ile kosztują poszczególne benefity oraz jakie są możliwości negocjacji z dostawcami. Mając komplet danych można poinformować pracowników o kosztach poszczególnych benefitów i możliwych alternatywach, a następnie przeprowadzić głosowanie. Tutaj konieczne jest ustalenie warunków, które muszą zostać spełnione, aby konkretna zmiana weszła w życie, np. minimalną frekwencję lub minimalny próg procentowy dla wycofania bądź wprowadzenia benefitu.

Scenariusz D – Jest to rozwiązanie, które może być dodane do każdego z powyższych scenariuszy – Firma sprawdza, jakie rozwiązania można wprowadzić bez dodatkowych kosztów, np. elastyczne godziny pracy, szkolenia prowadzone przez wewnętrznych ekspertów, praca zdalna. Można również zaproponować pracownikom coś dodatkowego: krótki piątek, wolny dzień z okazji urodzin, rozwój kompetencji zawodowych lub pasji. Te benefity kosztują tyle, ile czas pracy pracownika, ale mogą znacząco wpłynąć na motywację, a co za tym idzie – efekty pracy mogą okazać się zaskakująco lepsze.

ROZSĄDEK PRZEDE WSZYSTKIM
Warto pamiętać, że każdy z powyższych kroków i scenariuszy da inne rezultaty w zależności od branży, specyfiki i struktury organizacji. W podejmowaniu decyzji dotyczących polityki benefitów należy kierować się biznesowymi celami firmy i zasadnością poszczególnych świadczeń. Benefity muszą być dopasowane nie tylko do budżetu, ale też do warunków biznesowych i charakteru wykonywanych zadań. 

Zawsze należy mieć na uwadze, że idealna polityka świadczeń pozapłacowych wspiera wartości promowane przez organizację. Jeśli firma kieruje się określonym zestawem wartości i w zgodzie z nimi dobiera zarówno pracowników, jak i benefity, to zwiększa szansę na stworzenie organizacji złożonej z zadowolonych profesjonalistów.

Autor: Jadwiga Miśtak, HRC Manager w Hays Poland

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.