Blogs

Czy wykształcenie jest istotne w branży ubezpieczeniowej?

Oczekiwania pracodawców

Agnieszka Gajewska

Rozwój branży ubezpieczeniowej, związany z postępującą automatyzacją, optymalizacją procesów i poszerzaniem portfolio produktów, sprawia, że dla wielu profesjonalistów jest ona ciekawą zawodową perspektywą. Czy warunkiem pracy w branży jest jednak ukończenie określonego kierunku studiów lub specjalizacja w danym obszarze? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, gdyż jest to zależne od interesującego nas obszaru biznesowego i dotychczasowego doświadczenia zawodowego.


Większość kandydatów, z którymi miałam okazję współpracować, w trakcie edukacji nie planowało pracy w branży ubezpieczeniowej. Pomysł na rozwój zawodowy w tym obszarze najczęściej pojawia się w głowach studentów kierunków ekonomicznych lub matematycznych, jeszcze przed zakończeniem edukacji. Z kolei absolwenci innych kierunków zazwyczaj trafiają do branży ubezpieczeniowej w sposób nie do końca zaplanowany. Praktyka pokazuje jednak, że obie grupy są w stanie z sukcesem budować karierę w firmach ubezpieczeniowych.


Czy humanista może pracować w ubezpieczeniach?


Doświadczenie pokazuje, że w sektorze ubezpieczeniowym pracę znajdują zarówno osoby po studiach ekonomicznych oraz ścisłych, jak i humanistycznych, językowych, medycznych i przyrodniczych. Warto pamiętać, że tak jak w innych sektorach rynku, każda firma ubezpieczeniowa – oprócz standardowych procesów wchodzących w zakres jej podstawowej działalności – wykonuje również szereg innych czynności, związanych ze wsparciem biznesu. Jest zatem wiele obszarów, w których odnajdują się absolwenci różnorodnych kierunków.

Humaniści bardzo często idealnie sprawdzają się w działach obsługi klienta, sprzedaży, marketingu i HR, gdzie cenione są kompetencje miękkie, takie jak zdolności nawiązywania relacji i komunikacji. Absolwenci studiów humanistycznych często znajdują również zatrudnienie w dziale likwidacji szkód lub prawnym. Z uwagi na wzrost znaczenia analizy danych – która staje się podstawą pracy niemal wszystkich działów – firmy ubezpieczeniowe deklarują duże zapotrzebowanie na absolwentów matematyki, statystyki, fizyki, ekonometrii oraz metod ilościowych w analizie rynków finansowych. Z kolei inżynierowie – np. pożarnictwa – mogą ubiegać się o stanowiska w obszarze oceny ryzyka (tzw. risk assessorów). Ich wykształcenie jest niezwykle cenne w pracy w terenie, gdy analizie poddawane jest ryzyko wystąpienia szkód i stan zabezpieczenia nieruchomości oraz ruchomości klientów korporacyjnych, które mają zostać objęte ubezpieczeniem. Osoby z wykształceniem medycznym są zaś potrzebne do underwritingu (analizy ryzyka związanego ze sprzedażą danego ubezpieczenia danemu klientowi) i obsługi roszczeń w zakresie ubezpieczeń osobowych, np. ubezpieczeń na życie.


Wykształcenie a rekrutacja


W przypadku rekrutacji studentów i absolwentów, którzy dopiero rozpoczynają karierę w branży, jako niezaprzeczalny atut postrzegane są studia ekonomiczne – zwłaszcza ze specjalizacją w ubezpieczeniach – lub pośrednio związane z biznesem (np. zarządzanie, marketing, prawo). Inne podejście przyświeca jednak rekrutacjom skierowanym do doświadczonych pracowników. Przy analizie CV kandydatów i w trakcie całego procesu rekrutacyjnego, kluczowa staje się dotychczasowa ścieżka zawodowa, jej spójność, okoliczności zmiany pracy, a także umiejętności i kompetencje miękkie. Kierunek ukończonych studiów najczęściej schodzi na dalszy plan, a w przypadku bogatego i cennego doświadczenia zawodowego, może w ogóle nie być brany pod uwagę.


Pracę w branży ubezpieczeniowej można więc rozpocząć mając ukończony lub studiując niemal każdy kierunek studiów, szczególnie jeśli pasuje on do danego obszaru biznesowego w firmie ubezpieczeniowej. Co więcej, pracodawcy z branży są również otwarci na kandydatów bez wyższego wykształcenia. Przykładowo, na stanowisku agenta ubezpieczeniowego bardzo dobrze sprawdzają się osoby, które nie mają wykształcenia wyższego, lecz posiadają rozwinięte kompetencje związane z obsługą klienta i budowaniem relacji.

Warto również mieć na uwadze, że w przypadku niektórych stanowisk w branży niezbędne jest nie tyle wykształcenie wyższe, co zdobycie określonych uprawnień. Jako przykład może posłużyć stanowisko aktuariusza lub brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, do objęcia których konieczne jest zdobycie odpowiednich licencji. Bez licencji można jednak pracować w działach aktuariatu i firmach brokerskich, np. na stanowisku analityka aktuarialnego lub asystenta brokera, i dopiero w trakcie pracy zdobyć uprawnienia. Co więcej, w przypadku brokerów – po niedawnej deregulacji tego zawodu – do uzyskania licencji wystarczy posiadanie odpowiedniego stażu pracy.


Czy możliwy jest transfer do sektora ubezpieczeniowego?

Doświadczenie pokazuje, że osoby posiadające lata doświadczenia zawodowego, które do tej pory nie pracowały jednak w branży, mogą napotkać na trudności w znalezieniu pracy w ubezpieczeniach. Wynika to z precyzyjnych oczekiwań firm ubezpieczeniowych, które nawet do działów takich jak marketing czy sprzedaż najchętniej zatrudniają osoby z doświadczeniem na analogicznych stanowiskach, zdobytym w konkurencyjnych firmach. Co więcej, w przypadku trudności w pozyskaniu takich kandydatów, ubezpieczyciele często decydują się na awanse i transfery wewnętrzne swoich obecnych pracowników lub na zatrudnienie osób bez doświadczenia i uczenie ich zawodu od podstaw, np. w ramach stażów i praktyk.

Tutaj również pojawia się jednak wyjątek w postaci agentów ubezpieczeniowych, którymi mogą zostać osoby bez doświadczenia w branży. Tym samym zatrudnienie na takim stanowisku mogą zdobyć osoby, które przez wiele lat pracowały w zupełnie innym zawodzie (np. jako nauczyciel lub pracownik służb mundurowych) lub które poszukują dodatkowego zajęcia, wykonywanego obok pracy etatowej.


Podsumowując, z branżą ubezpieczeniową można związać swoje całe życie zawodowe – bez względu na posiadane wykształcenie. Różnorodność obszarów specjalizacyjnych i procesów biznesowych realizowanych w firmach ubezpieczeniowych, daje atrakcyjne możliwości budowania kariery również absolwentom kierunków, które standardowo nie są utożsamiane z branżą. W miarę rozwoju zawodowego, kwestia wykształcenia kandydata traci na znaczeniu, ustępując konsekwencji w podążaniu określoną ścieżką specjalizacyjną.

Poszukujesz pracy w ubezpieczeniach? Sprawdź nasze oferty.


Agnieszka Gajewska

Senior Consultant w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

 

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.